Friday, August 15, 2008

SYEIKH AHMAD AL FATHANI

Dan Ilmu Perubatan

Koleksi tulisan Allahyarham Wan Mohd Saghir Abdullah

Sheikh Ahmad al-Fathani mendapat pendidikan khusus dalam bidang ilmu kedoktoran secara mendalam melalui seorang doktor/tabib yang berasal dari Kabul, Afghanistan, beliau ialah Sheikh Abdur Rahim al-Kabuli.
Di halaman terakhir sebuah kitab yang ditulis dalam bahasa Urdu, terdapat catatan tentang Sheikh Ahmad al-Fathani yang ditulis dalam bahasa Arab, yang bermaksud: “Selesai mempelajari kitab ini dari Syeikhuna doktor yang mahir dan termasyhur, iaitu Sheikh Abdur Rahim al-Kabuli, sesudah Zuhur, hari Sabtu 21 Ramadan 1312 H”.
Namun, penulis tidak pasti melalui aktiviti yang bagaimana sehingga Sheikh Ahmad al-Fathani dikenali oleh beberapa doktor di Mesir pada zaman itu. Sehingga dapat ditemui beberapa surat yang dikirim oleh doktor-doktor di Mesir kepada beliau di Mekah. Malahan ada di antara surat itu yang meminta Sheikh Ahmad al-Fathani bekerjasama dengan mereka untuk penelitian pelbagai jenis ubat yang baru diperkenalkan ketika itu.
Terdapat dua karya Sheikh Ahmad al-Fathani yang secara khusus membicarakan mengenai perubatan. Sebuah karya beliau yang ditulis dalam bahasa Melayu iaitu Thaiyib al-Ihsan fi Thibb al-Insan, yang selesai ditulis pada 13 Zulhijjah 1312 H/1894 M.
Ternyata tarikh selesai menulis kitab tersebut hanya kira-kira empat bulan setelah beliau mengkhatamkan sebuah kitab kedoktoran yang ditulis dalam bahasa Urdu, yang dipelajarinya daripada Sheikh Abdur Rahim al-Kabuli.
Cetakan pertama kitab Thaiyib al-Ihsan dilakukan oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah Mekah dalam tahun 1313 H/1895 M dan seterusnya cetakan kedua dalam tahun 1332 H/1913 M.
Selain karya itu, ada beberapa halaman dalam Hadiqah al-Azhar dan Luqthah al-‘Ajlan yang menyentuh tentang perubatan. Seterusnya ditemui juga lembaran-lembaran catatan yang merupakan pelbagai eksperimen beliau terhadap pelbagai jenis tumbuhan dan spesies binatang yang boleh digunakan untuk mengubat pelbagai jenis penyakit.
Dengan ditemui catatan-catatan tersebut, maka terbukti Sheikh Ahmad al-Fathani cuba menggabungkan hasil pelajaran dengan penelitiannya sendiri yang bersumberkan khazanah dunia Melayu.
Pemikiran Kedoktoran
Berdasarkan cerita ramai tuan guru pondok bahawa Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani adalah putera Melayu yang pertama belajar ilmu kedoktoran.
Sehingga kini kita belum pun mendapat maklumat bahawa seseorang itu sebagai ulama besar dan secara langsung pula sebagai ahli perubatan di dunia Melayu.
Beberapa pemikiran beliau tentang perubatan dapat dikaji dari sebuah karyanya berjudul Thaiyibul Ihsan fi Thibbil Insan yang ditulis dalam bahasa Melayu. Selain itu penulis mempunyai banyak catatan Sheikh Ahmad al-Fathani, yang belum sempat dikumpulkan menjadi sebuah buku.
Bagi membuktikan bahawa beliau ialah seorang ahli pemikir perubatan di Asia Tenggara/dunia Melayu, di bawah ini dinyatakan beberapa kalimat beliau yang bercorak tersebut, iaitu:
l“Dan kami harap bahawa Allah membuka akan hati seseorang akan hemah yang tinggi, maka bersungguh-sungguh ia mencuba beberapa jenis kayu, tumbuh-tumbuhan dan lainnya daripada barang yang pada bumi Melayu dan memeriksakan pada demikian itu. Maka disuratkan beberapa faedahnya, khasiatnya, pangkat segala tabiatnya dan kaifiat isti’malnya (memakai). Seperti memperbuatkan demikian itu oleh Hukuma’ Yunani pada masa dahulu dengan beribu-ribu tahun. Kemudian mengambil daripada mereka itu oleh Hukuma’ Arab dengan hemah raja-raja anak Harun ar-Rasyid.
Maka berkekalan mentaklif (mengarang) mereka itu beberapa karangan, maka tercawang daripada demikian itu hingga sekarang ini thib (perubatan) segala Thabib (doktor, dukun, bomoh, dan lain-lain) Farsi (Iran) dan Hindi (India). Kemudian beratus-ratus tahun, kemudian daripada itu oleh segala thabib Afranji (Eropah) maka menambah dan meringkah (mencipta) mereka itu beberapa banyak ringkahan (ciptaan) yang ajaib”.
lSheikh Ahmad al-Fathani menulis: “Padahal jenis melayu aula (lebih utama) dengan demikian itu, dari kerana banyak segala ubat itu pada negeri dan bumi kita”.
l“Maka bersangatanlah sayugia bagi Raja-Raja Melayu bahawa memalingkan (mengarahkan) mereka itu kepada mendapatkan barang yang tersebut dengan menyungguh-nyungguh menyuruh dan menggemarkan manusia pada demikian itu, dengan memudahkan bagi demikian itu. Dan berdiri dengan belanja bagi demikian itu. Maka dapat baginya pahala yang jazil”.
l “... kepada menghimpunkan dia oleh bersangatan hajat jenis melayu kepadanya, banyak darurat hal mereka itu kepada bicaranya, kerana mengubati itu. Berturut-turut soal (permintaan) mereka itu kepadanya. Serta tiada ada sekali-kali daripada mereka itu orang yang amat-amati (mengambil berat) dengan dia atas Qanun yang madun (undang-undang negeri) yang membawa kepada pengetahuan yang muktabar yang boleh dipegang akan dia”.
l “Padahal ilmu thib (perubatan) itu daripada sebesar-besar barang yang berhajat kepadanya tiap-tiap manusia. Hingga jahil mereka itu akan barang yang melengkapi ia atasnya daripada beberapa banyak rahsia. Dan seolah-olah ilmu thib itu pada sisi mereka itu sesuatu yang sia-sia. Maka meninggalkan mereka itu akan dia nasiyan-mansiyan. Dan tiada ada pula bagi mereka itu sesuatu daripada kitab pada ini shina’ah (kepandaian) yang boleh dipegang atasnya, dan dipercayai dengan nukilnya dan diambil dengan ibarat dan nasnya”.
Sheikh Ahmad al-Fathani dan sejarah
Berdasarkan pemikiran Sheikh Ahmad al-Fathani yang diperoleh dari karya-karya beliau dalam bidang sejarah, sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu yang pernah diterbitkan, mahupun yang berupa manuskrip dan catatan-catatan, maka dapat dianggap bahawa beliau ialah seorang sejarawan yang berasal dari dunia Melayu yang dikagumi di Timur Tengah pada zamannya.
Sebagaimana yang telah disebutkan tentang penglibatan Sheikh Ahmad al-Fathani dalam bidang politik, maka menurut lazimnya seorang politikus sekali gus seorang yang faham dengan sejarah bangsanya sendiri dan bangsa-bangsa lain. Seorang sejarawan faham terhadap politik semasa, politik yang telah lalu dan dapat membayangkan akibat daripada tindakan politik yang sedang dilakukan.
Pada pengenalan ini, saya tidak akan membicarakan pemikiran beliau tentang sejarah lagi kerana telah cukup jelas diperkatakan dalam buku cetakan yang pertama tahun 1992 cuma saya akan memperkenalkan beberapa tulisan beliau mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW atau yang ada hubungannya dengan itu.
Terdapat tiga karya Sheikh Ahmad al-Fathani mengenai sejarah Rasulullah SAW. Sebuah ditulis dalam bahasa Arab berbentuk puisi dan dua buah lagi dalam bahasa Melayu. Sebuah dalam bentuk puisi dan yang sebuah lagi berbentuk prosa, tetapi di beberapa halaman terdapat juga puisi. Puisi yang dalam bahasa Arab diberi judul Al-Lum’ah an-Nuraniyat wa Nafahat al-Miskiyah.
Karya ini hanya ditemui pada halaman mukanya saja dalam bentuk manuskrip. Prosa dalam bahasa Melayunya diberi judul Badr at-Taman wa an-Nujum ats-Tsawaqib, diselesaikan penulisannya dalam tahun 1307 H/1889 M di Mekah.
Kitab tersebut dicetak pertama kalinya oleh Mathba’ah al-Miriyah, Mekah, 1309 H/ 1891 M, kemudian diulang cetak beberapa kali oleh Saudara Press, Patani.
Ada pun sirah Nabi Muhammad S.A.W yang dalam bentuk puisi masih berupa manuskrip dan merupakan karya Sheikh Ahmad al-Fathani yang pertama, ditulis ketika beliau berusia 15 tahun.
Sultan Abdul Hamid Khan ats-Tsani telah meminta beliau menulis tentang sejarah Turki-Uthmaniah. Maka beliau menulis sejarah itu dalam dua bahasa iaitu bahasa Arab dan bahasa Melayu. Tulisannya dalam bahasa Arab masih belum ditemui sedangkan yang dalam bahasa Melayu selesai ditulis dalam tahun 1303 H/1885 M di Istanbul, Turki. Sejarah Turki-Uthmaniah ini pernah dicetak dalam kitab Hadiqah al-Azhar.
Selain itu, dalam Hadiqah al-Azhar juga banyak ditemui beberapa catatan beliau yang bercorak sejarah. Di antaranya tentang kelahiran beliau, usahanya dalam pentashhihan kitab, perang antara Patani dengan Siam dan lain-lain.
Karangan Sheikh Ahmad al-Fathani yang bercorak sejarah, tetapi tidak termuat dalam Hadiqah al-Azhar ialah Sejarah Lampung Pecah. Mengenai sejarah tersebut, beliau menulisnya ketika peristiwa itu terjadi dalam tahun 1301 H/1883 M. Manuskrip Sejarah Lampung Pecah karya beliau itu hanya ditemui beberapa lembar saja.
Mengenai sejarah Patani yang lengkap, beliau memberikan judulnya Fadhilah Ahmad al-Fathani. Penulis memperoleh informasi bahawa kitab yang penting itu pernah dicetak di Mekah. Namun, sama ada dalam bentuk manuskrip atau pun bahan bercetak, sejarah mengenai Patani karya Sheikh Ahmad al-Fathani itu sehingga kini masih belum diperoleh.
Sheikh Ahmad al-Fathani dapat dikategorikan sebagai golongan ulama dari dunia Melayu yang pertama menulis pelbagai sejarah kerana sebelum beliau tidak ramai ulama dari dunia Melayu melibatkan diri dalam bidang penulisan sejarah. Sejarah Imam fiqh yang empat orang itu, penulisan awal dalam bahasa Melayu dilakukan oleh Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani, manakala Sheikh Ahmad al-Fathani adalah tokoh yang kedua menulis tentang itu.
Mengenai biografi para Wali Allah dan Sejarah Turki-Uthmaniah nampaknya karya Sheikh Ahmad al-Fathani merupakan karya yang pertama ditulis di dalam bahasa Melayu. Asal Usul Bugis-Melayu yang terkenal ialah karya Raja Ali Haji yang berjudul Salasilah Bugis dan Melayu.
Karya Sheikh Ahmad al-Fathani mengenai asal usul Bugis-Melayu walaupun ringkas namun boleh digunakan sebagai perbandingan dengan karya Raja Ali Haji yang lengkap itu.
Selain tokoh-tokoh dari Riau dan Patani itu memang tidak dikenal dengan pasti siapa penulis salasilah Bugis dan Melayu itu pada peringkat awalnya.
Pemikiran Tentang Sejarah
Petikan Dari Hadiqah Al-Azhar
Pemikiran Sheikh Ahmad al-Fathani mengenai sejarah dapat dipetik dari kitab Hadiqah Al-Azhar, antaranya adalah:
l “Adalah ia ilmu yang memberi faedah bagi tiap-tiap yang mempunyai akal. Istimewa orang yang memerintah ahwal manusia daripada orang besar-besar dan raja-raja. Dan dari kerana ini adalah setengah daripada raja-raja berwasiat kepada anaknya, selama-lamanya dengan katanya, “Hai anakku, jangan engkau lalai pada membaca segala kitab. Istimewa kitab tawarikh yang lama-lama. Maka bahawasanya engkau terlihat dengan dia sehingga-hingga kemudahan atas segala barang yang mengusahakan dia oleh yang lain daripada engkau beberapa banyak kepayahan. Dan setengah daripadanya, membuka aurat bohong segala yang ber-dusta dan membezakan kelakuan mereka yang benar. Dan tiada jahilkan manfaatnya melainkan orang yang gugur hemahnya dan yang kasar qarinahnya”.
l Adapun ahli Tanah Melayu kita, maka tiadalah mereka itu memperduli dengan syaan tawarikh. Hingga jahillah mereka itu akan ahwal segala masa yang telah lalu atas negeri mereka itu daripada beberapa masa yang hampir. Bahkan tiada mengetahui mereka itu akan nama-nama nenek moyang mereka itu. Padahal belum lalu beberapa lapis yang sedikit. Akan tetapi ada juga sampai khabar kepada perhamba, bahawasanya ada bagi setengah- setengah negeri mereka itu, buku yang disebutkan dalam setengah-setengah ahwal yang jatuh dalam masa yang tertentu. Dikatakan baginya ‘Sejarah Fathani’, umpamanya. Dan perhamba dengarkan dari setengah orang tua-tua, mereka itu mentarikhkan, pada ketika mereka itu berkhabar-khabar dengan musuh-musuhan, seperti perkataan mereka itu; “Hamba keluar dari anu-anu pada tahun musuh Kedah atau kemudian daripada tiga tahun daripada musuh Fathani”. Padahal tiada disuratkan bagi demikian musuh-musuh itu tarikh yang dapat kita ketahui dan kita perpegangkan dengan dia.
l “Dan adalah tiap-tiap bangsa, istimewa Arab, Farsi dan ahli Eropah yang dahulu-dahulu dan yang kemudian-kemudian sangat mengamat-amati mereka itu dengan pekerjaan tarikh. Hingga mereka itu dapat mengetahui yang terkemudian daripada mereka itu akan ahwal yang dahulu-dahulu dengan masa beberapa ribu tahun”.
l “Dan telah perhamba lihatkan di Mesir pada beberapa banyak batu pada Ahram mereka itu akan beberapa banyak suratan. Adalah hurufnya rupa-rupa binatang. Telah fana ahlinya, dan binasa mereka itu. Dan berubah-ubah bangsanya, dan bahasa, dan agama, kemudian daripada mereka itu beberapa lapis. Hingga tiada dapat seseorang membacakan dia di dalam beberapa kurun yang banyak. Kemudian, di dalam masa ini, berhadaplah kepada menghuraikan dia oleh kehendak setengah raja-rajanya. Maka memisahkan orang yang handal-handal dan petah-petah pada memeriksakan hingga nyatalah bagi mereka itu sekalian madhmunnya. Maka tiba-tiba ia adalah ahwal raja-raja dan segala peperangan mereka dan ahwal ahli zaman itu. Maka dibuat satu madrasah tempat belajar menyurat (menulis) huruf dan bacaannya. Hingga diterjemahkan demikian itu kepada bahasa Arab. Maka tilik olehmu yang mempunyai bashirah (pandangan jauh) dengan ‘ainul afkar, betapa tinggi hemah dan besar kisah bangsa orang, supaya dapat bagimu hidayatul iktibar. Maka menjalani engkau akan jalan manfaat hushul dawamil iftikhar. Dan membuka engkau bagi dirimu dan segala anak jenismu akan mata istibshar”.

No comments: