Sunday, September 30, 2007

HAJI ABDUL GHANIU AL-BUTHUNI

Penentu Undang-Undang Kerajaan Buton
Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

DALAM buku penulis berjudul Penyebaran Islam dan Salasilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan Siri 2), ada mengatakan, “Sebagai bukti bahawa Islam disebarkan di Sulawesi jauh lebih awal dari kedatangan Datuk Ri Bandang dan kawan-kawan tahun 1605 itu, bahawa salah seorang ulama keturunan Patani-Johor masih ada hubungan kekeluargaan dengan Saiyid Jamaluddin dalam tahun 815 H/1412 M menyebarkan Islam ke Pulau Buton.
“Jika kita bandingkan dengan kedatangan Saiyid Jamaluddin ke tanah besar Sulawesi (800 H/1397 M) dengan Pulau kecil yang berdekatan dengannya, iaitu Pulau Buton (815 H/1412 M) hanya selisih lebih kurang 15 tahun saja.
“Mubaligh tersebut lalu diundang oleh Raja Mulae Sangia i-Gola dan baginda langsung memeluk agama Islam. Seratus tahun kemudian seorang muballigh yang berasal dari Patani-Johor juga bernama Syarif Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman yang masih ada hubungan darah keturunan kekeluargaan dengan Saiyid Jamaluddin tiba di Pulau Buton tahun 1564, barulah raja di kerajaan Wolio dan rakyat jelata memeluk agama Islam secara massal”.
Tahun 1564 M diberikan adalah berdasarkan tulisan La Ode Malim pada kata pengantar buku Membara Diapi Tuhan, terbitan Timun Mas, Jakarta 1961, halaman 7. Tahun 1564 M kedatangan Syarif Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman di Pulau Buton yang penulis sebutkan itu perlu diteliti kembali. Ini kerana dalam Simposium Pernaskahan Nusantara Internasional IV, 18-20 Julai 2000 di Pekanbaru, Riau, penulis sempat mewawancara tokoh Buton, bernama La Niampe.
Beliau memberi catatan kepada penulis sebagai yang berikut:
1. Syeikh Abdul Wahid datang yang pertama ke Buton tahun 933 H / 1526 M.
2. Syeikh Abdul Wahid datang yang kedua ke Buton tahun 948 H/1541 M
3. Kedatangan Syeikh Abdul Wahid yang kedua kali di Buton tahun 948 H/1541 M itu bersama-sama Imam Fathani mengislamkan lingkungan Istana Buton sekaligus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton yang pertama.
Dalam informasi lain, kertas kerja Susanto Zuhdi berjudul ‘Kabanti Kanturuna Mohelana Sebagai Sumber Sejarah Butun’, menyebut bahawa Sultan Murhum, Sultan Buton yang pertama memerintah dalam lingkungan tahun 1491 M-1537 M.
Menurut Maia Papara Putra dalam bukunya, Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam Hakiki Dalam Lembaga Kitabullah, bahawa “Kesutanan Buton menegakkan syariat Islam ialah tahun 1538 Miladiyah”.
Oleh itu, jika kita banding tahun yang penulis sebutkan (1564 M), tahun yang disebutkan oleh La Niampe (948 H/1541 M) dan tahun yang disebutkan oleh Susanto Zuhdi (1537 M), berertilah dalam tahun 948 H/1541 M dan tahun 1564 M Sultan Murhum tidak menjadi Sultan Buton lagi, kerana masa beliau telah berakhir tahun 1537 M.
Setelah meninjau pelbagai aspek, nampaknya kedatangan Syeikh Abdul Wahid di Buton dua kali (tahun 933 H/1526 M dan tahun 948 H/1541 M) yang diberikan oleh La Niampe adalah lebih meyakinkan. Penulis tinggalkan saja tentang pertikaian penentuan tahun itu, kerana ada beberapa persoalan yang menarik perlu dibahas.
Sungguhpun dalam artikel ini kita membicarakan riwayat Syeikh Abdul Ghaniu, seharusnya Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman telah jauh kita tinggalkan. Namun begitu, penulis perlu membicarakan juga riwayat Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman kerana kemungkinan mempunyai hubungan pertalian kedua-dua ulama yang menjalankan aktivinya di Buton itu.
Syeikh Abdul Wahid disebut juga Haji Abdul Wahid dipercayai menghasilkan sebuah karya berjudul Bayanut Tauhid yang merupakan akidah menurut pemahaman secara sufi Islami.
Dalam pengembaraannya bermula dari Patani, singgah di Kepulauan Siantan, menetap di Johor dan selanjutnya ke Pulau Buton. Kemungkinan Syeikh Abdul Ghaniu yang akan diriwayatkan pada bahagian ini termasuk salah seorang keturunan Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman atau sekurang-kurangnya pertalian keturunan ilmu secara paralel.
Menarik pula untuk dibahas ialah keterangan La Niampe yang menyebut bahawa, “Kedatangan Syeikh Abdul Wahid yang kedua kali di Buton tahun 948 H/1541 M itu bersama-sama dengan Imam Fathani mengislamkan lingkungan Istana Buton sekaligus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton yang pertama”.
Apa sebab Sultan Buton yang pertama itu dilantik/dinobatkan oleh Imam Fathani? Dan apa sebabnya sehingga Sultan Buton yang pertama itu bernama Sultan Murhum, sedangkan di Patani ada satu kampung bernama Kampung Parit Murhum.
Kampung Parit Murhum berdekatan dengan Kerisik iaitulah pusat seluruh aktiviti Kesultanan Fathani Darus Salam pada zaman dahulu. Semua yang tersebut itu adalah sukar dijawab. Apakah semuanya ini secara kebetulan ataupun memang terjalin sejarah antara Patani dan Buton sejak lama yang memang belum diketahui oleh para penyelidik.
Namun, jauh sebelum ini ada orang menulis bahawa terdapat hubungan antara Patani dengan Ternate. Juga cukup terkenal lagenda bahawa orang Buton sembahyang Jumaat di Ternate.

Catatan ringkas tentang Haji Abdul Ghaniu Al-Buthuni

Penulis tidak banyak mengetahui tentang ulama ini, oleh itu untuk peringkat awal penulis merujuk kepada tulisan-tulisan putera-putera Buton sendiri, terutama La Niampe. Menurutnya, “Haji Abdul Ghaniu lahir di Buton sekitar akhir abad XVIII. Tahun 1810 pergi ke Mekah ...”.
Tahun 1810 M kira-kira bersamaan dengan tahun 1225 H, penulis jadikan titik mula perbahasan riwayat ulama yang berasal dari Buton ini. Oleh kerana Haji Abdul Ghaniu dalam tahun 1225 M/1810 M baru berangkat ke Mekah dan mula belajar di Mesir, maka bererti beliau lebih muda dari ulama Siantan bernama Syeikh Abdullah bin Muhammad Siantan yang telah menyelesaikan karya Bayanusy Syirki dalam tahun 1228 H/1813 M.
Namun, ada kemungkinan Haji Abdul Ghani Buton sebaya dengan Syeikh Ahmad Khathib bin Abdul Ghaffar Sambas yang lahir tahun 1217 H/1802 M. Bererti dalam tahun 1225 M/1810 M, Syeikh Ahmad Khathib Sambas berusia sekitar 8 tahun.
Jika Haji Abdul Ghaniu Buton ke Mekah dan Mesir dalam tahun itu baru mula belajar, maka jarak umur antara kedua-dua ulama itu tidaklah jauh selisihnya. Di sini dapat ditegaskan bahawa kedua-duanya adalah hidup dalam zaman yang sama.
Nampaknya informasi awal yang diberikan oleh La Niampe lebih mengutamakan pendidikan Haji Abdul Ghaniu adalah di Mesir, katanya “...,dan selanjutnya menetap di Kairo Mesir selama 10 tahun ...” Mekah hanyalah dalam rangka pergi haji saja, menurutnya, “... pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji...”
Penelitian yang lebih kemas masih diperlukan kerana pada zaman Haji Abdul Ghaniu belum diketahui, bahawa terdapat orang yang berasal dari tanah Jawi/Nusantara yang belajar di Mesir. Mereka menerima pelajaran tertumpu di Mekah. Jika ke Mesir pun hanyalah sebagai pelawat saja.
Sekiranya benar Haji Abdul Ghaniu Buton mendapat pendidikan di Kairo, Mesir, kita perlu mengetahui nama guru-gurunya. Penulis lebih yakin bahawa Haji Abdul Ghaniu Buton sempat belajar di Mekah. Dalam tahun 1225 M/1810 M, sewaktu Haji Abdul Ghaniu Buton itu baru ke Mekah, Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani muncul sebagai ulama yang berasal dari Jawi yang paling terkenal di Mekah.
Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani adalah rais (ketua) Syeikh Haji yang pertama. Dalam tahun yang tersebut pula beberapa karangan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, di antaranya Kifayataul Muhtaj (1204 H/1789 M), Faraidul Faraid al-Fikri fil Imamil Mahdi (1215 H/1800 M), Bisyatul Ikhwan (1220 H/1805 M) dan Idhahul Albab (1224 H/1809 M) telah dikenal oleh masyarakat Jawi/Nusantara yang datang ke Mekah zaman itu. Oleh itu, penulis yakin bahawa Haji Abdul Ghaniu Buton sempat belajar dengan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani dan ulama lainnya di Mekah.
Walau bagaimanapun penulis tidak menafikan bahawa beliau sempat ke Kairo, Mesir untuk lebih memperkemas ilmunya. Wallahu a’lam.

Hubungan antara Patani, Ternate dan Buton

Dalam buku penulis berjudul 'Penyebaran Islam dan Salasilah Ulama Sejagat Dunia Melayu (Pengenalan Siri 1), halaman 34-35 telah penulis sebut tentang Patani di Ternate (Halmahera) di bawah subjudul Terdapat Dua Kerajaan Patani, salinan lengkapnya adalah seperti berikut, “Yang dimaksudkan dengan kalimat ‘terdapat dua kerajaan Patani’, ialah sebuah Kerajaan Patani yang terletak di Semenanjung Melayu (sudah cukup diketahui ramai) dan sebuah lagi kerajaan Patani yang terletak di Pulau Halmahera, Kepulauan Maluku, Indonesia.
“Sekiranya benar Sultan Babullah (Sultan di Ternate) adalah putera Sultan Abu Abdullah Umdatuddin (Cam) yang asal usulnya dari Patani maka tidaklah mustahil bahawa kerabat Diraja Patani Semenanjunglah yang meng-asaskan berdirinya kerajaan Patani di Ternate (Halmahera) itu”.
Pada bahagian awal riwayat ini disebutkan pelantikan/penobatan Sultan Murhum atau Sultan Buton yang pertama dilakukan oleh Imam Fathani. Mengenai Imam Fathani ini pula masih dipersoalkan adakah datang dari Patani, (di Semenanjung/Segenting Kera) atau beliau telah lama domisil/tinggal di Patani (Halmahera/Ternate).
Oleh sebab hubungan Patani (di Semenanjung/Segenting Kera) dengan Halmahera/Ternate, dan hubungan Halmahera/Ternate yang terjalin sejak lama dengan Buton, maka tidak mustahil terjalin hubungan antara Patani (di Semenanjung/ Segenting Kera) dengan Buton.
Hubungan Patani dengan Johor pula sangat erat melalui perkahwinan kerabat diraja, ulama dan orang awamnya. Barangkali Haji Abdul Ghaniu Buton yang dikatakan sewaktu pulang dari tanah Arab tidak langsung ke Buton, tetapi sempat tinggal di Johor disebabkan kerana jalinan keakraban yang penulis sebutkan.
Malah, terjadi perkahwinan antara anak lelaki Haji Abdul Ghaniu Buton dengan puteri Sultan Johor, seperti disebutkan oleh La Niampe. Kalau memang dikenal nasab dan keturunan seorang bangsawan atau orang baik-baik, pada zaman itu tidaklah mudah untuk berkahwin dengan seorang puteri seseorang sultan.
Dalam sejarah terdahulu dari ini, pernah terjadi perkahwinan antara seorang bangsawan Buton dengan puteri Raja Haji asy-Syahidu fi Sabillah bin Upu Daeng Celak. Walaupun ayahnya berasal dari Bugis/Luwuk, namun beliau lebih diakui sebagai golongan Diraja Riau-Johor.
Dalam hal ini, kemungkinan Haji Abdul Ghaniu Buton adalah keturunan salah seorang ulama yang datang ke Buton, dan dalam hal ini adalah Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman yang melayakkan anak laki-laki beliau dapat kahwin dengan puteri Sultan Johor. Wallahu a’lam.
Pengaruh terhadap Sultan Buton dan masyarakat
La Niampe menulis, “Pada tahun 1824, ketika itu La Ode Muhammad Qaimuddin baru dilantik menjadi Sultan Buton XXIX, memanggil Haji Abdul Ganiu agar kembali ke Buton untuk membantunya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan kesultanan. Beliau mendapat jabatan sebagai kenepulu, yang tugasnya selain secara rahsia memperhatikan segala jenis keluhan rakyat, juga secara lahiriah menjadi pelindung dan penasihat sultan. Di Buton beliau dinobatkan sebagai salah seorang ulama besar. Beliau berjaya mendirikan sekolah agama yang pertama di Buton yang diberi nama Zawiah”.
Demikianlah di antara tulisan La Niampe, tiada ruang untuk penulis berkomentar lebih panjang, kerana dapat dirujuk kertas kerja La Niampe yang membagai kewibawaan ulama Buton itu pada subjudul C.
Nasihat Haji Abdul Ganiu Kepada Sultan La Ode Muhammad Idrus Qaimuddin. Di bawahnya dibahagi lagi kepada dua iaitu “1. Nasihat Tentang Pelaksanaan Peraturan dan 2. Nasihat Tentang Penegakkan Hukum”.
Keseluruhan kertas kerja tersebut padat dengan puisi-puisi Haji Abdul Ghaniu Buton dalam bahasa Wolio dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
Sekianlah yang dapat penulis paparkan tentang ulama Buton, ucapan terima kasih kepada sahabat penulis La Niampe, Maia Papara Putra dan tokoh-tokoh Buton lainnya kerana daripada tulisan mereka, penulis dapat memperkenalkan tokoh ulama besar Buton dalam artikel ini.

* Koleksi tulisan Allahyarham Wan Mohd. Shaghir Abdullah.

Wednesday, September 26, 2007

SYEIKH WAN HUSEIN

Anak Kelima Syeikh Ibrahim al-Hadrami
Oleh WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

PERTALIAN yang keempat keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami ialah melalui anaknya yang kelima iaitu Syeikh Wan Husein. Anak Syeikh Wan Husein yang perempuan bernama Wan Maryam, berkahwin dengan Syeikh Muhammad Shalih bin Ali al-Laqihi.
Keturunannya sangat ramai menjadi ulama. Penulis memulakan daripada Syeikh Wan Muhammad Shalih, anaknya bernama Faqih Wan Musa al-Fathani. Datuk beliau daripada sebelah ayah ialah Syeikh Wan Ali al-Laqihi al-Fathani. Ada pun Wan Ali al-Laqihi itu mempunyai beberapa nama dan gelaran.
Faqih Wan Musa al-Fathani adalah ulama yang membuka Kampung Sena dalam tahun 1950-an Masihi. Beliau menghasilkan beberapa karangan dalam bahasa Arab. Anak beliau bernama Syeikh Wan Zainal Abidin al-Fathani. Anak Syeikh Wan Zainal Abidin al-Fathani bernama Syeikh Muhammad Faqih al-Fathani.
Seterusnya anak Syeikh Muhammad Faqih al-Fathani bernama Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani.
Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani adalah seorang yang bertubuh besar, umurnya sangat lanjut sehingga bongkok badannya. Wafat dalam usia 120 tahun.
Ketika muda, beliau adalah hulubalang atau panglima Sultan Fathani Darus Salam yang digelar sebagai Dato’ Panglima Kaya Fathani. Selain itu, digelar juga sebagai Hulubalang Wan Pa, juga digelar Tok Seniyen atau Tok Kerani dan digelar juga dengan Tok Bendang Daya.
Semasa perang antara Patani dengan Siam, beliau menghadap Sultan Kedah dan Sultan Kedah menjanjikan sekiranya Kedah dan Patani menang, daerah Yala akan dihadiahkan kepada Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani.
Dalam usianya yang demikian panjang, Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani berkahwin sebanyak dua kali. Perkahwinan yang pertama dengan kerabat Diraja Fathani Darus Salam di
Kerisik yang diriwayatkan memiliki rambut lebat dan panjang hingga ke tumit. Beliau memperoleh empat orang anak yang menjadi ulama iaitu:
* Syeikh Wan Muhammad Zainal Abidin, disingkatkan menjadi Syeikh Muhammad Zain al-Fathani atau Tok Guru Wan Din.
* Syeikh Wan Abdul Qadir al-Fathani, digelar Tok Bendang Daya II.
* Syeikh Wan Abdul Latif al-Fathani.
* Syeikh Wan Daud al-Fathani, digelar Tok Cik Wan Daud al-Fathani.
Syeikh Wan Muhammad Zain al-Fathani iaitu anak yang pertama lahir tahun 1233H/1817M. Wafat pada 22 Zulhijjah 1325H/25 Januari 1908M. Beliau hanya memperoleh seorang anak iaitu Syeikh Wan Ahmad al-Fathani, lahir pada malam Jumaat, 5 Syaaban 1272H/10 April 1856M dan wafat pada 11 Zulhijjah 1325H/14 Januari 1908M.
Syeikh Wan Ahmad al-Fathani berkahwin dua kali. Perkahwinan yang pertama dengan Wan Kaltsum binti Tuan Guru Haji Wan Ismail al-Fathani, lebih terkenal dengan nama Tok Jong, wafat di Mekah pada Sabtu, 17 Rabiulawal 1318H. Hasil perkahwinan tersebut memperoleh dua orang anak.
Anak yang pertama Haji Wan Ismail, pernah menjadi kadi di Jambu. Beliau juga seorang ulama dan menghasilkan beberapa karangan. Beliau wafat pada tahun 1957 dan kuburnya di belakang Masjid Jamek Raudhatul Jannah, Jala.
Anak Syeikh Wan Ahmad al-Fathani yang kedua ialah Wan Fathimah, berkahwin dengan Haji Wan Muhammad Nur bin Syeikh Abdul Latif al-fathani. Hasil perkahwinan itu mereka memperoleh seorang anak perempuan, Hajah Wan Nafisah yang berkahwin dengan Tuan Guru Haji Wan Ahmad bin Haji Abdul Majid.
Tuan Guru Haji Wan Ahmad pula adalah mengajar di Pondok Seridik, meneruskan usaha orang tuanya Haji Abdul Majid yang terkenal dengan gelaran Tok Seridik.
Isteri Syeikh Wan Ahmad al-Fathani yang kedua ialah Hajah Wan Siti Saudah binti Syeikh Abdullah al-Fathani dan memperoleh empat orang anak, tetapi hanya seorang yang meninggalkan zuriat, iaitu Hajah Wan Zainab. Hajah Wan Zainab berkahwin dengan Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Abdur Rahman dan memperoleh 12 orang anak termasuklah penulis iaitu anak kesembilan.
Hajah Wan Zainab binti Syeikh Ahmad al-Fathani lahir di Mekah pada 1311H/1893M dan wafat pada 24 Ramadan 1401H/26 Julai 1981 M.
Anak Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani yang kedua iaitu Syeikh Wan Abdul Qadir al-Fathani, lahir pada tahun 1234H/1818M dan wafat di Mekah pada Ahad 16 Zulhijjah 1312H/1894M.
Beliau berkahwin dua kali iaitu dengan Wan Cik atau nama sebenarnya Ruqaiyah/Ruqiyah binti Haji Wan Abdul Latif Sena dan isteri yang seorang lagi bernama Wan Bunga. Beliau memperoleh ramai zuriat yang menjadi ulama dan anak-anak beliau ialah:
1. Hajah Wan Aminah, disingkat nama dengan Wan Minah.
2. Hajah Wan Aisyah.
3. Syeikh Wan Ismail al-Fathani (Pak De ‘El).
4. Haji Wan Yusuf.
5. Syeikh Wan Ibrahim al-Fathani (Pak Cu Him), Pondok Gajah Mati, Kedah.
Anak beliau yang pertama Hajah Wan Aminah juga berkahwin dua kali. Perkahwinan yang pertama dengan Haji Ismail Imam Sena dan memperoleh anak iaitu Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Ismail as-sanawi. Beliau pernah mengajar di Pondok Sena Janjar meneruskan tradisi datuk neneknya. Seterusnya beliau membuka Pondok Nad Tok Embong di Nibong Baru, Jala. Beliau meninggalkan beberapa karya dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu.
Perkahwinan Hajah Wan Aminah yang kedua ialah dengan Tuan Guru Haji Wan Ahmad (Wan Setang) bin Idris, iaitu ulama yang mengasaskan Pondok Burmin. Beliau adalah saudara kandung Tuan Guru Haji Wan Muhammad bin Idris atau Tok Burmin yang terkenal.
Perkahwinan tersebut memperoleh anak bernama Hajah Wan Maryam, keturunannya ramai di Mekah dan Patani.
Anak kedua, Hajah Wan Aisyah binti Syeikh Abdul Qadir al-Fathani berkahwin dengan Tuan Guru Haji Wan Idris, iaitu ulama yang membuka pondok di Tok Raja Haji, Jambu. Beliau juga adalah saudara sepupu Syeikh Zainal Abidin al-Fathani (Tuan Minal). Perkahwinan ini memperoleh beberapa orang anak iaitu Haji Abdul Qadir, Tuan Guru Haji Abdul Hamid, Wan Zainab, Wan Shafiyah dan Wan Tajuddin.
Ada pun Tuan Guru Haji Abdul Hamid berkahwin dengan Hajah Wan Maryam, masih lagi ada hubungan kekeluargaan yang dekat. Ini kerana Hajah Wan Maryam adalah cicit Syeikh Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani. Beliau mengajar di Pondok Telaga Sembilan yang diasaskan oleh Haji Wan Ishaq bin Syeikh Wan Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani.
Syeikh Wan Ismail (Pak De ‘El) bin Syeikh Abdul Qadir al-Fathani iaitu anak yang ketiga dilahirkan di Bendang Daya pada tahun 1300H/1882M dan wafat di Mekah pada 3 November 1965M pada usia 83 tahun. Beliau tinggal di Mekah sejak berumur 13 tahun hinggalah wafatnya. Beliau sangat terkenal dan muridnya sangat ramai, juga sempat meninggalkan beberapa buah karangan.
Antara karangannya yang terkenal ialah Bakurah al-Amani. Beliau berkahwin dengan saudara sepupunya Hajah Wan Maimunah, anak Syeikh Wan Daud bin Mustafa al-Fathani (Tok Cik Wan Daud). Hajah Wan Maimunah adalah seorang yang mahir dalam beberapa bidang ilmu al-Quran dan aktif mengajarnya kepada masyarakat Melayu di Mekah.
Seterusnya anak yang keempat iaitu Haji Wan Yusuf bin Syeikh Abdul Qadir al-Fathani mendapat anak bernama Tuan Guru Haji Wan Muhammad yang membuka Pondok Beseing, Jala, Thailand .
Anak kelima beliau iaitu Syeikh Wan Ibrahim/Pak Cu Him mengajar di Pondok Gajah Mati, Kedah. Pondok tersebut diasaskan oleh ayah mertuanya Haji Ismail bin Mustafa atau lebih dikenali dengan Cik Dul. Pondok Gajah Mati tersebut termasuk pusat pengajian pondok yang terkenal di Malaysia semasa di bawah pegangan Pak Cu Him. Ramai lepasan pondok tersebut menjadi ulama terkenal di antaranya Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib al-Mandili, seorang ulama yang pernah mengajar di Masjid al-Haram Mekah dan menghasilkan karangan yang banyak.
Syeikh Wan Ibrahim al-Fathani lahir di Bendang Daya pada tahun 1309H/1891M dan meninggal dunia di Kedah pada malam Khamis, 11 Syawal 1388H/ 11 Januari 1968M. Beliau meninggalkan zuriat yang ramai iaitu :
* Haji Wan Abdul Qadir, tidak meninggalkan zuriat.
* Haji Wan Mustafa, bergiat mengajar di beberapa surau dan masjid di Kedah.
* Wan Cik, perkahwinan yang pertama dengan Tuan Guru Haji Abdullah (ketua Muthala’ah di Pondok Gajah Mati). Perkahwinan kali kedua dengan Tuan Guru Haji Abdur Rahman bin Shalih.
* Hajah Wan Nafisah, berkahwin dengan Tuan Guru Haji Mahmud bin Yusuf Juani
* Hajah Wan Shalihah, perkahwinan yang pertama dengan Abdul Mukti bin Tuan Guru Haji Muhammad Rabab. Kali kedua dengan Tuan Guru Haji Ahmad bin Muhammad Nur di Pondok Padang Nyor, Padang Terap, Kuala Nerang, Kedah.
* Hajah Wan Basyirah, berkahwin dengan Tuan Guru Haji Asy’ari bin Haji Ishak.
* Haji Wan Muhammad Izzuddin, mendapat pendidikan pondok dan belajar di India , Mekah dan Universiti Al-Azhar, Mesir.
* Wan Ahmad Bahauddin.
* Haji Wan Muhammad Salehuddin.
* Wan Ahmad Safiuddin.
* Wan Faridah, wafat ketika berumur 8 tahun.
* Wan Muhammad Fariduddin.
Anak Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani yang bernama Syeikh Wan Abdul Latif al-Fathani yang ketiga ini menyebarkan Islam di Bangkok dan sekitarnya. Pusat aktivitinya di Kampung Tha-it.
Di situlah keluarga besar beliau tinggal dan akhirnya berkembang menjadi keturunan sangat ramai. Beliau memperoleh beberapa orang anak, iaitu:
* Haji Wan Ishaq.
* Haji Wan Muhammad Nur.
* Haji Wan Ismail.
* Haji Wan Ahmad.
* Haji Wan Abdur Rahman.
* Haji Wan Mustafa.
* Hajah Wan Zainab.
* Hajah Wan Ummi Kaltsum.
Anak pertama Syeikh Wan Abdul Latif al-Fathani bernama Haji Wan Ishaq adalah pengasas Pondok Telaga Sembilan. Aktivitinya diteruskan oleh anak beliau Wan Syamsuddin dan terakhir sekali Tuan Guru Haji Abdul Hamid.
Anak keduanya pula iaitu Haji Wan Muhammad Nur berkahwin dengan Hajah Wan Fathimah binti Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Hasil perkahwinan, memperoleh seorang anak iaitu Hajah Wan Nafisah.
Anak Syeikh Wan Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani yang ketiga iaitu Haji Wan Ismail meneruskan pekerjaan bapanya mengajar masyarakat Melayu di Tha-it dan di tempat-tempat lain di Bangkok.
Beliau juga adalah murid Syeikh Ahmad al-Fathani. Anaknya yang paling terkenal sebagai ulama ialah Tuan Guru Haji Yahya al-Lathifi, yang wafat pada Jumaat, 27 Rejab 1410H/23 Februari 1990M di Bangkok. Tiga orang saudara kandungnya Tuan Guru Haji Yahya ialah Tuan Guru Haji Abdullah, Tuan Guru Haji Sulaiman dan Tuan Guru Haji Tajuddin.
Mereka meneruskan cita-cita Tuan Guru Haji Yahya dalam mengelolakan Maahad Lathifuddin yang dimuafakati bersama oleh keluarga besar keturunan Syeikh Wan Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani di Tha-it yang sebahagian mereka adalah golongan hartawan.
Seterusnya anak Syeikh Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani yang keempat iaitu Haji Wan Ahmad juga sempat belajar dengan saudara sepupunya, Syeikh Ahmad al-Fathani. Selanjutnya beliau merantau ke Kelantan dan pernah mengajar di Pondok Pulai Condong. Dalam masa hidupnya, beliau berkahwin dua kali. Perkahwinan pertama ketika beliau masih di Mekah dengan seorang yang berasal dari Indonesia dan memperoleh dua orang anak. Perkahwinan kali kedua pula di Kelantan.
Kembali semula kepada keturunan Syeikh Wan Mustafa al-Fathani, anaknya yang bernama Syeikh Wan Daud al-Fathani lahir di Sena Janjar pada 1866M dan wafat di Mekah pada Mac 1936 M. Beliau termasuk salah seorang ulama besar Mekah pada zamannya, dan sangat disegani oleh sekelian ulama Mekah terutama dalam bidang Fiqh Syafi’iyah.
Ramai murid beliau yang menjadi ulama dan tokoh terkenal di antaranya ialah Tok Kenali, Tok Kelaba, dan Tuan Husein Kedah. Syeikh Wan Daud al-Fathani berkahwin dengan Hajah Wan Maryam binti Tuan Guru Haji Abdul Majid atau dikenali dengan Tok Seridik, Patani. Perkahwinan tersebut memperoleh beberapa orang anak.
Hasil perkahwinan tersebut juga menurunkan beberapa orang yang menjadi ulama dan tokoh masyarakat.
Kesimpulannya, keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami ini sangat ramai dan masih banyak lagi yang perlu dibicarakan. Selanjutnya pertalian keturunan ini yang seterusnya akan penulis bicarakan pada artikel akan datang.

KETURUNAN SYEIKH IBRAHIM

Sebar Islam di Pulau Jawa
Oleh WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

MAKA demikianlah pertalian keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami al-Yamani al-Fathani berdasarkan versi periwayatan Pattani yang penulis bicarakan sebelum ini yang dipetik dan simpulkan dari pelbagai edisi salasilah, catatan, buku dan wawancara yang dijalankan.
Melalui versi periwayatan Arab, maka hasil perkahwinannya dengan anak Raja Campa (Cam) di Kemboja kemudiannya memperoleh tiga orang anak. Anak inilah yang menghasilkan keturunan yang ramai, yang akan penulis ringkaskan berikutnya.
Dimulakan dengan anak beliau yang bernama Maulana Ishaq. Nama penuhnya Maulana Imam Ishaq Makhdum atau Makhdum Ishaq. Ibunya berasal dari Cam/Kemboja bernama Canda Wulan. Beliau pernah ke Aceh dan selanjutnya ditugaskan oleh saudara kandungnya dengan Raden Ahmad Rahmatullah (Sunan Ampel) menyebarkan Islam di Blambangan. Imam Ishaq Makhdum berkahwin dengan Dewi Serkadadu anak Raja Blambangan. Dari perkahwinan itu memperoleh beberapa orang anak iaitu:
1. Raden Paku Imam Muhammad Ainul Yaqin atau Sunan Giri.
2. Pangeran Darmakusuma.
3. Pangeran Ali Kusumowiro.
Anak beliau yang dapat diketahui meninggalkan keturunan ialah Pangeran Ali Kusumowiro yang mempunyai anak bernama Sunan Fadhullah Prapen, wafat di Giri tahun 1101 H/1689 M.
Anak Sunan Fadhullah Prapen bernama Umar Khatib Wetan dan seterusnya mempunyai anak bernama Abdur Rahman. Anak Abdur Rahman bernama Abdus Syukur dan anak Abdus Syukur pula bernama Muhammad Mufid.
Diriwayatkan bahawa Maulana Ishaq meninggalkan Jawa pergi ke Pasai dan Melaka. Ada yang meriwayatkan beliau wafat di Pasai, juga ada riwayat di Melaka, dan riwayat lain pula di Kampung Tosura, Wajok, Singkang, Sulawesi Selatan.
Anak Saiyid Ibrahim al-Hadhrami yang bernama Raden Ahmad Rahmatullah/Sunan Ampel lahir di Cam (Campa/Kemboja). Menurut kitab Syamsuzh Zhahirah oleh As-Saiyid Asy-Syarif bin Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein al-Masyhur, bahawa Raden Rahmatullah (Sunan Ampel) sampai di Jawa tahun 751 H/1351 M dalam usia 20 tahun. Ini bermakna dia lahir dalam tahun 731 H/1330 M sebelum Raden Rahmatullah (Sunan Ampel) datang ke Palembang, menjadi tamu Aria Damar, lalu diIslamkannya, diganti nama dengan Abdullah.
Di Jawa beliau mengIslamkan Jaya Wisynu, diganti nama dengan Raden Fattah. Tujuan mereka ke Jawa selain menyebarkan agama Islam juga menziarahi sanak saudara kerana mendapat khabar kewafatan Maulana Malik Ibrahim setahun sebelumnya (1419 M).
Maulana Malik Ibrahim itu adalah anak saudara Saiyid Ibrahim al-Hadhrami, kerana saudara kandungnya bernama Saiyid Barakat Zainul Alam adalah ayah Maulana Malik Ibrahim. Beberapa tahun setelah menetap di Tuban, Saiyid Ibrahim al-Hadhrami wafat, dimakamkan di Nggesik, Tuban, Jawa Timur pada sekitar tahun 1424 M.
Raden Ahmad Rahmatullah mengasaskan pondok pengajian di Ampel, Surabaya dan mempunyai murid yang sangat ramai. Disebabkan itu, akhirnya beliau terkenal dengan nama Sunan Ampel.
Berdasarkan salasilah tulisan tangan Saiyid Alwi bin Thahir al-Haddad yang disalin oleh K.H.R. Abdullah bin Nuh bahawa Sunan Ampel wafat tahun 940 H (1533 M). Jika kita perhatikan tahun lahirnya 731 H/1330 M hingga tahun wafatnya 940 H/1533 M, ini bererti beliau wafat dalam umur yang sangat tua, iaitu sekitar berumur 209 tahun.

Beberapa perbezaan

Ternyata tahun wafat beliau terdapat beberapa perbezaan. Berdasarkan buku Panitia Haul Agung Sunan Ampel, beliau wafat tahun 1467 M. Menurut Ibhar dalam buku Wali Songo, bahawa Sunan Ampel wafat tahun 1481 M.
Menurut pendapat penulis, yang lebih tepat ialah menurut tulisan tangan Saiyid Alwi bin Thahir al-Haddad yang disebut wafat tahun 940 H/1533 M kerana beliau menyebutnya dengan tahun hijrah.
Pada zaman dulu semua catatan dalam sejarah Islam di dunia Melayu adalah dicatat dengan tahun hijrah bukan dengan tahun masihi. Mengenai perbezaan penentuan tahun yang dua lagi seperti yang disebutkan itu, berkemungkinan salah menghitung dari catatan yang ditulis dengan tahun hijrah menjadikannya ke tahun masihi.
Keturunan Sunan Ampel sangat ramai kerana beliau berkahwin tiga kali. Tetapi tentang susunan nama anak-anak beliau juga terdapat perbezaan pendapat. Mengenai hal yang tersebut diriwayatkan dalam buku oleh Panitia Haul Agung Sunan Ampel, contoh perbezaan pendapat dari karya seorang ulama K.H Bisri Mustofa bukunya Tarech Auliya dan buku keluaran Lembaga Research Islam Pesantren Luhur Malang dalam buku Sejarah dan Da’wah Islamiyah Sunan Giri.
Untuk artikel ini, penulis petik nama-nama isteri dan anak-anaknya yang termaktub dalam buku tersebut dengan tambahan dan susunan penulis berdasarkan beberapa buah buku lainnya ialah:
Isteri Raden Ahmad Rahmatullah/Sunan Ampel yang pertama bernama Nyai Ageng Manila, namanya yang lain Rohana anak Aryo Tejo, Temenggung Mojopahit.
Menurut pendapat pertama, dari perkahwinan itu memperoleh anak:
1. Siti Sariah.
2. Siti Mutmainnah.
3. Siti Hafsah.
4. Raden Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, wafat tahun 1001 H/1592 M, makamnya di Tuban. Namun, Ibhar dalam bukunya Wali Songo (hlm 78), dikatakannya bahawa lahir tahun 1450 M. Manakala di hlm 81, dikatakan bahawa wafat tahun 1525 M.
5. Raden Qasim.
Menurut pendapat yang kedua, dari perkahwinan itu memperoleh:
1. Syarifuddin riwayat lain menyebut beliau ini juga bernama Hasyim dan dikenali dengan Sunan Derajat.
2. Makhdum Ibrahim (disebut oleh pendapat pertama, nombor 4).
3. Nyai Ageng Maloka.
4. Isteri Sunan Kalijaga.
Isteri Raden Ahmad Rahmatullah/Sunan Ampel yang kedua bernama Dewi Karimah anak Ki Bang Kuning, memperoleh dua orang anak:
1. Dewi Murtasiyah suaminya Sunan Giri (kahwin sepupu).
2. Dewi Murtasimah suaminya ialah Raden Fatah.
Isteri Raden Ahmad Rahmatullah/Sunan Ampel yang ketiga bernama Nyai Ageng Bela, anak saudara Aryo Tejo, memperoleh dua orang anak:
1. Hasyim Sahibu Derajat atau Sunan Derajat. Riwayat lain menyebut beliau juga bernama Syarifuddin, ialah anak dengan isteri yang pertama Nyai Ageng Manila). Makamnya di Derajat, berdekatan dengan Tuban.
2. Mutmainnah.
Isteri Raden Ahmad Rahmatullah/Sunan Ampel yang keempat, tidak diketahui namanya dengan pasti, memperoleh anak empat orang:
1. Murtasiyah (sudah disebut pada anak dengan isteri yang kedua).
2. Ratu ‘Asyiqah.
3. Alawiyah, suaminya Syarif Hidayatullah/Sunan Gunung Jati.
4. Maulana Ahmad Husamuddin atau Sunan Lamongan, wafat tahun 1014 H/1605 M, makamnya di Lamongan.
Nama anak
Dalam senarai yang tersebut, masih ada nama anak Raden Ahmad Rahmatullah/Sunan Ampel yang belum disebutkan. Disebut oleh K.H.R. Abdullah bin Nuh tetapi tidak menyebut nama isteri Sunan Ampel yang mana, anak-anaknya ialah:
1. Maulana Zainal Abidin atau Sunan Demak. Beliau ini kadi pada pemerintahan Sultan Raden Fatah (saudara iparnya), makamnya di Demak.
2. Ja’far Shadiq atau Sunan Kudus, wafat di Kudus, tahun 1012 H/1603 M, dimakamkan di Kudus.
3. Maulana Abdul Jalil Raden Asmoro, wafat di Japara, tahun 1022 H/1613 M.
Sewaktu di Pekan Baru, Riau pada tanggal 14 Disember 1997, sahabat penulis, Abdul Muiz (A. Muis/A.M Ridwan) menyerahkan selembar salasilah datuk neneknya yang baru diperolehnya di Jawa. Ternyata dalam salasilah dinyatakan Raden Rahmat (Sunan Ampel) bin Ibrahim as-Samarqandi memperoleh anak bernama Raden Syarifah Syafiah. Raden Syarifah Syafiah memperoleh anak bernama Aisyah kahwin dengan Abdur Rahman (Jaka Tingkir), dan memperoleh anak Abdul Halim (Pangeran Benawa Surabaya).
Abdul Halim (Pangeran Benawa Surabaya) memperoleh anak bernama Abdur Rahman (Pangeran Sambodikdo). Abdur Rahman (Pangeran Sambodikdo) memperoleh anak Kiyahi Jumali. Kiyahi Jumali memperoleh anak bernama Kiyahi Biysriyah. Anak Kiyahi Biysriyah pula bernama Kiyahi Arfiyah.
Kiyahi Arfiyah memperoleh anak iaitu Nyahi Salimin Bendungan. Nyahi Salimin Bendungan memperoleh anak bernama Kiyahi Idris Bendungan. Seterusnya Kiyahi Idris Bendungan memperoleh anak Kiyahi Abdul Halim Gelumpit. Kiyahi Abdul Halim Gelumpit memperoleh dua orang, yang perempuan bernama Nyahi Marfu'ah kahwin dengan Kiyahi Abdul Jalal bin Carik Pacitan bin Kiyahi Karang Jambo, memperoleh anak Kiyahi Haji Ahmad Baidhawi Bendungan.
Anak Kiyahi Abdul Halim Gelumpit yang seorang lagi, lelaki bernama Abdur Rahim, merantau ke Singapura. Anak Abdur Rahim bernama Haji Abdul Hafiz. Setelah beberapa tahun belajar di Mekah merantau ke Pulau Midai dan membuka perkebunan kelapa di Labuh Silan, Pulau Midai, Indonesia.
Anak Saiyid Ibrahim al-Hadhrami/Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro yang bernama Ali Murtadho. Namanya ada disebut dalam buku yang dikeluarkan oleh Panitia Haul Agung Sunan Ampel tetapi tidak terdapat keterangan yang luas.
Ibhar dalam buku Wali Songo, menulis lebih panjang. Katanya, “Ali Murtadho mungkin ditinggalkan di Champa. Kalau mengikut cerita sejarah Wali Songo nama Ali Murtadho tidak pernah disebut atau dijumpai tetapi khabarnya ia pernah tinggal di Kresik (Kerisik), Pattani.
“Makamnya ada di antara makam lama di Kampong Parit al-Marhum, Pattani. Dan mengikut satu sumber yang lain mengatakan makamnya telah dipindahkan ke makam keluarga Diraja Kelantan (Kampong Langgar) dikenali sebagai kubur Tok Seban”.
Jika tulisan Ibhar di atas adalah betul, maka menambah kuat hujah pendekatan bahawa Saiyid Ibrahim al-Hadhrami dalam versi catatan ulama Patani itu adalah Saiyid Ibrahim al-Ghozi dalam versi catatan ulama Jawa atau Saiyid Ibrahim Asmarakandhi/as-Samarqandi dalam versi catatan orang-orang Cam di Kemboja.
Nama-nama lain Syeikh Ibrahim al-Hadhrami
* Ibrahim al-Ghozi
* Ibrahim Asmoro
* Ibrahim Asmarakandhi
* Ibrahim as-Samarqandi
* Saiyid Ibrahim Zainul Akbar
* Zainuddin al-Akbar Ibrahim bin Jamaluddin al-Husein
* Sunan Nggesik
* Berdasarkan versi pengriwayatan Jawa, khususnya dan Indonesia, umumnya.

SAIYID BARAKAT ZAINUL ALAM

Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

Artikel sebelum ini telah disebutkan bahawa saudara kandung Saiyid Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro/Ibrahim al-Hadhrami ada tiga orang, selepas beliau ialah Saiyid Barakat Zainil Alam.
Belum banyak diketahui mengenai beliau, oleh itu dalam buku Sejarah Ringkas Wali Songo oleh K.H.R. Abdullah bin Nuh (halaman 34), dilihat hanya berdasarkan dugaan dikatakannya, “mungkin dimakamkan di Kemboja atau di Cermin”. Telah menjadi persoalan di manakah negeri Cermin itu.
Beberapa orang penulis Kelantan menyebut bahawa negeri Cermin itu ialah negeri Kelantan. Jauh sebelum kemunculan penulis-penulis Kelantan menyebut bahawa negeri Cermin ialah Kelantan, Syeikh Ahmad al-Fathani telah menggelar kerajaan Fathani Darus Salam dengan ‘Fathani Cermin Mekah’.
Oleh itu, ada kemungkinan negeri Cermin itu ialah Patani atau pun memang betul negeri Cermin itu adalah Kelantan. Antara Patani dan Kelantan pada zaman dahulu seolah-olah dua negeri yang tidak boleh dipisahkan baik dari segi kekeluargaan, kebudayaan, geografi dan lain-lain mahu pun pemerintahan.
Dalam salasilah hanya disebutkan bahawa Saiyid Barakat Zainul Alam memperoleh dua orang anak iaitu Saiyid Ahmad Syah Zainul Alam dan Maulana Malik Ibrahim.
Anak Saiyid Ahmad Zainul Alam ialah Abdur Rahman ar-Rumi atau Sunan Mulia. Di antara dua adik-beradik itu yang lebih terkenal ialah Maulana Malik Ibrahim. Kadang-kadang orang jadi keliru antara Ibrahim al-Ghozi/ Ibrahim Asmoro dengan Malik Ibrahim.
Sebagai contoh dalam tulisan Mr. Hamid Algadri dalam bukunya C. Snouck Hurgronje Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab, menulis, “Sunan Ampel (Raden Rachmat) putra Maulana Malik Ibrahim…”. Sedangkan pendapat yang berbeza mengatakan bahawa Sunan Ampel (Raden Rahmat) adalah putera Saiyid Ibrahim al-Hadhrami/Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro.
Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahawa Maulana Malik Ibrahim itu adalah saudara kandung Ibrahim Asmoro, seperti ditulis oleh Ibhar dalam bukunya Wali Songo (halaman 72). Menurutnya, “Beliau (Maulana Malik Ibrahim) merupakan anak yang tertua dari hasil perkahwinan Saiyid Husein Jamadil Kubra dengan Puteri Linang Cahaya adinda kepada Cik Siti Wan Kembang”.
Menurutnya lagi, “Semasa di Champa ayahnya telah berkahwin dengan Puteri Ramawati putri kepada Sultan Zainol Abidin dan Permaisuri Siti Zubaidah (Dewi Sudaksina) yang melahirkan Ibrahim Asmaro”.
Mengenai ini barangkali penulis tersebut (Ibhar) telah memetik pendapat Abdullah Nakula di antaranya beliau tulis dalam Kelantan Dalam Sejarah Yang Tersembunyi, Sejarah Kelantan: Beberapa Lintasan, Kelantan Dalam Empayar Cermin dan lain-lain. Dipetik juga oleh Abdul Rahman Al-Ahmadi, di antaranya dimuat dalam Pesaka IX, tahun 1990.
Namun, penyelidikan penulis yang terakhir tetap berpegang bahawa Maulana Malik Ibrahim adalah anak Saiyid Barakat Zainul Alam. Ini bererti Maulana Malik Ibrahim adalah anak saudara Saiyid Ibrahim al-Hadhrami/Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro.
Maulana Malik Ibrahim yang dianggap sebagai Wali Songo (Wali Sembilan) yang tertua digelar Maulana Maghribi atau Syeikh Maghribi, juga digelar dengan Sunan Gersik. Ada riwayat yang menyebut bahawa beliau berasal dari Farsi. Riwayat lain menyebut bahawa beliau berasal dari keturunan Arab di Kasyan. Sementara pendapat lain mengatakan berasal dari Gujerat, India.
Raffles dalam History of Yava, menyebut, Malik Ibrahim seorang Arab, sepupu Raja Cermin, berasal dari tanah seberang. Tetapi kedatangannya ke Indonesia diriwayatkan adalah sebagai ketua rombongan misi Islam yang datang ke Indonesia dan berangkat dari negeri Cermin sekitar tahun 1397 M.
Maulana Malik Ibrahim sendiri adalah sebagai ketua rombongan, yang turut disertai Raja Cermin bersama-sama putera dan puterinya. Puteranya bernama Shiddiq Muhammad. Tujuan mereka ke Jawa adalah untuk mengislamkan Raja Majapahit.
Selain itu diriwayatkan beberapa orang saudara sepupu Maulana Malik Ibrahim ikut serta dalam rombongan itu. Mereka ialah Saiyid Ja’far, Saiyid Qasim dan Saiyid Khairat. Usaha mereka gagal dan sebahagian besar yang mengikuti rombongan tersebut kembali ke negeri Cermin.
Sebagaimana disebut-sebut mengenai negeri Cermin mulai pengenalan riwayat Saiyid Jamaluddin al-Kubra hingga cucunya Maulana Malik Ibrahim, maka di sini dirasakan perlu menambah keterangan mengenai negeri Cermin itu.
Di manakah negeri Cermin itu masih terus menjadi pertikaian. Raffles berpendapat ia terletak di daerah Hindustan, di halaman yang lain pula dikatakannya dari tanah seberang. Salah satu versi riwayat Patani ada menyebut bahawa Maulana Malik Ibrahim sewaktu akan ke Jawa, beliau mulai berangkat dari Patani.
Dalam beberapa buku sejarah selain versi penulisan ulama Patani, dikatakan bahawa Saiyid Ibrahim telah menemani ayahnya Saiyid Jamaluddin al-Kubra ke negeri Siam. Penulis berpendapat bahawa yang dimaksudkan negeri Siam (bersifat umum) itu adalah negeri Patani (dalam jajahan Siam).
Mengenai negeri Cermin pula hampir semua penulis yang berasal dari Kelantan seperti Drs. Abdul Rahman Al-Ahmadi, Abdullah bin Muhammad (Nakula) dan lain-lain berpendapat bahawa negeri Cermin itu di Kelantan/Patani. Maka penulis pula menyokong bahawa negeri Cermin itu adalah di Fathani Darus Salam.
Oleh kerana itulah barangkali Syeikh Ahmad al-Fathani menggelar Fathani Darus Salam itu sebagai Negeri Cermin Mekah. Namun walau bagaimanapun sewaktu penulis berulang-alik (berkali-kali dalam tahun 1992-1993) ke negeri Chaiya, berdasarkan di beberapa buah masjid, kitab yang dimiliki oleh seseorang dan manuskrip ditulis dalam tulisan Melayu/Jawi adalah ‘cahaya’ bukan ‘chaiya’.
Beberapa orang penduduk yang berumur lanjut (antara 80 hingga 120 tahun) menceritakan bahawa sebelum negeri itu bernama ‘Negeri Cahaya’ pernah juga bernama ‘Negeri Cermin’.
Oleh sebab pada masa dulu ‘Negeri Cahaya/Chaiya’ itu memang di bawah Daulah Fathani Darus Salam, besar kemungkinan ia terletak di negeri Cahaya/Chaiya. Raja Cermin/Cahaya pula adalah di bawah kekuasaan Sultan Fathani Darus Salam.
Selain itu, ada pendapat yang menyebut bahawa negeri Cermin itu terletak di Brunei. Ini ditulis oleh Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri dalam karyanya Tarsilah Brunei Sejarah Awal dan Perkembangan Islam.
Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri menulis, “Raja Chermin yang disebutkan oleh Raffles itu kemungkinan Raja Brunei, kerana pada zaman itu termasyhur dengan sebutan ‘Chermin’ di kalangan orang Jawa (Majapahit). Walau bagaimanapun, Negeri Chermin yang dimaksudkan oleh Raffles itu bukanlah Brunei sekarang, tetapi sebahagian daripada pesisir Brunei yang sekarang dikenali dengan Pulau Chermin.
“Ini disebabkan Raffles juga ada menyebut nama Brunei (Bruni) dalam bukunya sebagai negeri-negeri yang tunduk kepada Majapahit bersama-sama Negeri Chermin, Makasar, Goa, Banda, Sembawa, Enda, Timor, Ternate, Suluk, Seram dan Manila”.
Maulana Malik Ibrahim ialah anak saudara Saiyid Ibrahim al-Hadhrami, yang makamnya terletak di Gersik, Jawa Timur sedangkan pelabuhan Fathani Darus Salam pada zaman dahulu adalah Kerisik atau Keresik. Menurut riwayat versi Patani bahawa Maulana Malik Ibrahim pernah tinggal di Kerisik.
Barangkali orang sukar menerima ada riwayat orang tua-tua di Patani bahawa Maulana Malik Ibrahim itu dilahirkan di Kerisik, Patani. Cerita rakyat memang sukar diterima oleh ahli sejarah yang menghendaki pembuktian secara tertulis. Akan tetapi adalah sangat tidak adil apabila kita mempertahankan teori yang ada sedangkan kita tidak berusaha mencari penyelesaian melalui penyelidikan-penyelidikan sehingga dapat mempertemukan antara cerita rakyat dengan data dan fakta yang tertulis.
Riwayat terakhir Maulana Malik Ibrahim menetap di Gersik, Jawa Timur, mendirikan masjid dan pondok pesantren demi untuk menyebarkan agama Islam di tempat beliau tinggal, sehingga beliau wafat pada 12 Rabiulawal 882 H/1419 M, dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur.
Salah seorang keturunan beliau yang dapat dikesan ialah K. H. Ahmad Dahlan, pengasas Muhammadiyah.
Salasilah Maulana Malik Ibrahim
* Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama ketika kecil Muhammad Darwisy
* Kiai Haji Abu Bakar
* Kiai Haji Muhammad Sulaiman
* Kiai Murtadho
* Kiai Ilyas
* Demang Jurang Juru Kapindo
* Demang Jurang Juru Sapisan
* Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Jatinom)
* Maulana Muhammad Fadlullah (Prapen)
* Maulana ‘Ainul Yaqin isterinya ialah Murtasyiah anak Sunan Ampel dengan isterinya yang kedua
* Maulana Ishaq
* Maulana Malik Ibrahim Waliyullah(74)
Walau bagaimanapun riwayat ini dipertikaikan. Ini kerana ada riwayat lain mengatakan Maulana Ishaq bukan anak Maulana Malik Ibrahim, tetapi adalah anak Saiyid Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro/Ibrahim al-Hadhrami.

SAIYID ALI NURUL ALAM

ILUSTRASI wajah Sunan Gunung Jati bin Sultan Umdatullah bin Saiyid Ali Nur Alam

Saudara kandung Saiyid Ibrahim al-Hadhrami/Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro/Sunan Nggesik yang ketiga ialah Saiyid Ali Nurul Alam.
Saiyid Nurul Alam ini riwayatnya sangat panjang, di samping sejarah yang nyata diselubungi pelbagai misteri. Contohnya, dikatakan Saiyid Ali Nur Alam wafat di Campa pada 1467 M dan jenazahnya dikebumikan di Kampung Garak Ruwain (Binjal Lima). Binjal Lima dalam bahasa Melayu asli Patani disebut Binje Limo.
Riwayat lain pula mengatakan Syeikh Nurul Alam pernah memerintah negeri Mesir. Riwayat lain mengatakan Saiyid Ali Nur Alam ialah Sultan Qunbul. Sementara itu, dalam satu lagi riwayat mengatakan bahawa beliaulah Aria Patih Gajah yang terkenal sebagai Perdana Menteri Majapahit itu.
Setelah penulis melakukan penyelidikan terhadap tokoh ini, terdapat beberapa nama beliau selain bernama Saiyid Ali Nurul Alam.
Namun, penulis belum berani menentukan kebenaran cerita itu kerana tidak cukup bukti sama ada membenarkan atau pun menyalahkannya.
Melalui beberapa orang anaknya menjadikan keturunannya yang sangat ramai. Ramai yang menjadi ulama dan tokoh dunia Melayu yang sangat terkenal.
Anak-anak Saiyid Ali Nurul Alam yang dapat dicatat di antaranya ialah;
nWan Abdullah atau Sultan Umdatuddin (Sultan Cam/Champa) atau Wan Abu atau Wan Bo Teri Teri.
*Wan Husein Sanawi.
*Wan Demali.
*Wan Hasan.
*Wan Jamal.
*Wan Biru.
*Wan Senik.
*Syeikh Wan Muhammad Shalih al-Laqihi.
*Maulana Abu Ishaq.
Adapun melalui pertalian anak Saiyid Ali Nurul Alam yang bernama Wan Abdullah/Sultan Umdatullah (nombor 1), beliau juga dikenali sebagai Sultan Hud, Maulana Sultan Mahmud. Lebih ke atas dari itu kadang-kadang terdapat kelainan nama-nama antara versi Patani, Kemboja dan Banten tradisional dengan pengolahan salasilah setelah ada campur tangan oleh pengkaji yang datang kemudian.
Untuk perbandingan antara salasilah Saiyid Ibrahim Hadhrami al-Jarimi al-Yamani yang telah disebutkan, dengan Saiyid Ali Nur Alam di bawah ini penulis menyalin salasilah Syeikh Muhammad Ahyad, yang penulis salin dari tulisan Tuan Guru Haji Mahmud bin Yusuf Juawi/Diwani, iaitu murid Syeikh Muhammad Ahyad.
Beliau ini memperoleh tiga orang anak yang menjadi tokoh terkenal, dengan melalui salasilah keturunan beliau sebagai berikut;
* Sultan Maulana Makhdum Jati, demikian tertulis dalam salasilah maksudnya adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Falatihan.
* Sultan Hud, maksudnya Sultan Umdatullah atau Wan Abdullah.
* Sultan Bani Israil Sultan Banten.
* Saidina Jamadil Kubra.
* Saidina Jamadil Kabir.
* Saidina Zainul Kabir.
* Saidina Zainal Abidin.
* Saidina Husein
* Saidatina Fathimah.
* Saidina wa Nabiyina Muhammad s.a.w.
Salasilah di atas kemungkinan tersalah salin, ternyata ketinggalan beberapa nama yang umum diketahui oleh ahli sejarah.
Pada nombor 4 dan nombor 5 kemungkinan adalah orang yang sama. Kedua-duanya dalam salasilah Saiyid Ibrahim al-Hadhrami adalah Ahmad Syah Jalal. Perantaraan nama Saidina Zainul Kabir (nombor 6), kemungkinan Ahmad Syah Jalal, hingga ke atas terdapat 16 nama yang tidak disalin (untuk penjelasan yang lanjut, dirujuk kepada salasilah Syeikh Ibrahim al-Hadhrami al-Jarimi al-Yamani).
Dalam beberapa buku sejarah dicatatkan bahawa putera Sultan Umdatullah ada tiga orang iaitu;
1. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati atau Falatihan.
2. Sultan Babullah, Sultan Ternate (1570-1583).
3. Maulana Abdul Muzaffar Ahmad.
Anak Sunan Gunung Jati (nombor 1) bin Sultan Umdatullah bin Saiyid Ali Nurul Alam ialah;
1. Maulana Sultan Hasanuddin, iaitulah Sultan Banten yang pertama (I) atau Sultan Habibullah Umar Imaduddin atau digelar dengan Pangeran Jaya Kelana, wafat tahun 1059 H/1649 M.
2. Muhammad Hasyim atau Pengeran Paserahan Kedua, makamnya di Gunung Jati.
3. Pangeran Paserahan Umdatuddin Husein, makamnya berdekatan dengan Gunung Jati.
Maulana Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati bin Saiyid Ali Nur Alam memperoleh dua orang anak iaitu Maulana Sultan Yusuf (Sultan Banten II), wafat di Cerebon pada 1070 H/1659 M. Seorang lagi bernama Maulana Abdul Aziz, wafat pada 1061 H/1650 M di Cerebon.
Anak Maulana Sultan Yusuf bernama Sultan Muhammad. Anak Sultan Muhammad bernama Sultan Abdul Mafakhir. Seterusnya anak Sultan Abdul Mafakhir bernama Sultan Abdul Ma’ali Ahmad. Anak Sultan Abul Ma’ali Ahmad bernama Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa.
Beliau inilah sahabat dan ayah mertua Syeikh Yusuf Tajul Khalwati yang berasal dari Bugis yang sangat terkenal itu. Anak Sultan Ageng Tirtayasa bernama Abun Nasar Abdul Qahhar, yang terkenal dengan sebutan Sultan Haji.
Salasilah yang disebutkan di atas cukup panjang untuk dibicarakan. Selanjutnya dalam salasilah ini pula ada hubungkait dengan Kesultanan Brunei Darussalam hinggalah sultan yang memerintah sekarang, iaitu Sultan Hassanal Bolkiah.
Ulama-ulama yang berasal dari Banten pula ramai keturunan Ali Nurul Alam, dalam salasilah Syeikh Nawawi al-Bantani (Imam Nawawi ats-Tsani) dinyatakan namanya Ali Nuruddin. Ulama Banten itu adalah keturunan yang ke-14.
Ulama Banten yang sangat terkenal pula ialah Syeikh Abdul Karim bin Ki Bukhari, adalah keturunan yang ke-13 kerana beliau adalah ayah saudara sepupu bagi Syeikh Nawawi al-Bantani.
Salah seorang ulama keturunan Sunan Gunung Jati, dikatakan sebagai cucu beliau ialah Kiai Haji Muhammad Khalil al-Maduri atau lebih popular dengan sebutan Kiai Khalil saja.
Ulama ini sangat terkenal kerana daripada didikan beliau melahirkan ulama-ulama yang sangat terkenal di Indonesia di antaranya Kiai Haji Hasyim Asy’ari dan lain-lain.
Selanjutnya seorang ulama keturunan Sunan Gunung Jati awal kurun ke 20 yang mengajar di Masjidil Haram ialah Syeikh Muhammad Ahyad. Salasilah beliau seperti berikut;
1. Syeikh Muhammad Ahyad bin
2. Raden Angka Wijaya/Raden Jaka atau Haji Mu-hammad Idris bin
3. Tubagus Jaya Peraja atau Haji Abu Bakar bin
4. Tubagus Mustafa al-Bakri bin
5. Tubagus Abdul Qadir bin
6. Tubagus Lanang bin
7. Tubagus Antip bin
8. Tubagus Jaya bin
9. Tubagus Sa’ad bin
10. Pangeran Adung bin
11. Pangeran Suma Kusuma Ningrat bin
12. Pangeran Yuda Ningrat bin
13. Pangeran Bayum bin
14. Pangeran Gandi atau Pangeran Gazi bin
15. Pangeran Wangsa Pati bin
16. Pangeran Senapati bin
17. Pangeran Aria Kesumah bin
18. Pangeran Wangsa Pati
19. Pangeran Dipati Buana bin
20. Pangeran Pajajaran bin
21. Ratu Galuh bin
22. Sultan Maulana Yusuf bin
23. Sultan Maulana Hasanuddin bin
24. Sultan Maulana Makhdum Jati (Sunan Gunung Jati)
Keturunan Saiyid Ali Nurul Alam melalui cicitnya Muhammad Hasyim bin Sunan Gunung Jati bin Umdatuddin bin Saiyid Nurul Alam, bahawa beliau memperoleh lapan orang anak, iaitu:
1. Ahmad.
2. Abu Bakar.
3. Hasyim.
4. Alwi.
5. Abdus Salam.
6. Mas Dewi.
7. Puteri Aminah.
8. Mas Dewi Puteri Saidah Ratu Greng.
Keturunan Saiyid Ali Nurul Alam melalui cicitnya Umdatuddin Husein bin Sunan Gunung Jati bin Umdatuddin bin Saiyid Ali Nurul Alam, bahawa beliau memperoleh dua orang orang, iaitu;
1. Syarifah Tolkah Ratu Mindo.
2. Syarifah Alawiyah Ratu Demang.
Pada tahun 1972 penulis bertemu dengan salah seorang keturunan Wan Husein Sanawi al-Fathani, iaitu Mokhtar, yang ketika itu sedang kuliah di Institut Agama Islam Negeri di Yogyakarta (IAIN).
Menurutnya, datuk neneknya masih ada kekeluargaan yang dekat dengan datuk nenek Syeikh Ahmad al-Fathani dan ulama-ulama Patani lainnya. Sebagaimana petunjuknya, pada 1976 penulis ke Duku, Pik Bong (Thailand) untuk menemui seorang ulama yang tertua di situ serta sangat mengetahui akan salasilah keluarga yang sedang dibicarakan itu.
Beliau ialah Tuan Guru Haji Abdul Hamid Duku bin al-Alim al-Allamah Haji Abdul Qadir (Tok Duku).
Sejak itu hingga tahun 1992, penulis kerap menemui beliau dan mencatat salasilah serta pelbagai sejarah yang tertakluk dengan keluarga besar keturunan penyebar-penyebar Islam yang ada hubungan dengan beliau.
Disimpulkan bahawa penyebar-penyebar Islam dalam keluarga besar ini adalah berasal dari dua tempat di Patani iaitu dari Kampung Jerim dan Kampung Sena. Semua mereka adalah berpunca dari satu, iaitu dari Hadhramaut keturunan ‘al-Aidrus’.
Mereka mengembara menyebarkan Islam di seluruh alam Melayu. Ada yang ke Kemboja, Jawa, Bugis, Borneo, Sumbawa, Aceh dan tempat-tempat lainnya.
Wan Husein pernah dilantik oleh Sunan Ampel iaitu saudara sepupunya sebagai wakil beliau menyebarkan Islam di Pulau Madura. Adapun Wan Husein bin Saiyid Ali Nur Alam dilahirkan di Kampung Sena, iaitu kampung yang dibuka lebih luas lagi oleh Faqih Wan Musa al-Fathani datuk nenek Syeikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani.
Antara Faqih Wan Musa al-Fathani dengan Wan Husein Sanawi adalah berasal daripada satu pertalian datuk nenek. Titik temu salasilah adalah pada Saiyid Jamaluddin al-Husein. Faqih Wan Musa adalah keturunan Saiyid Ibrahim al-Hadhrami dari sebelah perempuan dan Ali al-Laqihi dari pertalian lurus sebelah ayah ke datuk ke moyang dan seterusnya. Sedangkan Wan Husein dan Wan Muhammad Shalih adalah anak Sultan Qunbul @ Saiyid Ali Nur Alam.
Oleh itu, sekiranya diperhatikan salasilah ini bererti Faqih Wan Musa bin Wan Muhammad Shalih adalah anak saudara Wan Husein Sanawi. Saiyid Ibrahim al-Hadhrami/Ibrahim al-Ghozi dan Saiyid Ali Nur Alam adik-beradik. Kemudian, ke bawahnya pula terjadi jalinan perkahwinan kekeluargaan beberapa kali.
Wan Husein sebelum membuka kawasan Telok Manok terlebih dulu mengembara ke beberapa tempat. Dari Kampung Sena, Patani terus ke Cam/Kemboja, terus ke Jawa. Beliau mengajar lama di Pulau Madura dan Pulau Sumbawa, kemudian kembali lagi ke Cam/Kemboja. Dan seterusnya membuka Kampung Telok Manok.
Sebuah masjid yang dibinanya masih ada sampai sekarang ini. Masjid Telok Manok itu termasuk salah sebuah masjid yang tertua di bekas Kerajaan Fathani Darus Salam yang masih wujud sampai sekarang.
Oleh kerana salasilah keturunan pada tokoh ulama ini dibicarakan panjang, maka penulisan ini akan berhenti setakat ini dan akan disambung semula di artikel yang lain, dengan melalui sambungan salasilah Wan Husein, yang membuka Kampung Telok Manok.
Tentang Saiyid Ali Nurul Alam
*Beliau juga dikenali dengan sebagai Syeikh Ali al-Masyhur al-Laqihi, Syeikh Ali al-Laqihi, Ali Nuruddin, Nurul Alim Ali,Ali Nurul Alim, S. Nurul Alam Siam dan Sultan Qunbul.
*Saudara kandung kepada Saiyid Ibrahim al-Hadhrami/Ibrahim al-Ghozi/Ibrahim Asmoro/Sunan Nggesik
*Ulama-ulama yang berasal dari Banten, ramai daripada keturunan Ali Nurul Alam.
*Wafat di Campa pada 1467 M dan jenazahnya dikebumikan di Kampung Garak Ruwain (Binjal Lima)SYEIKH SYAMSUDDIN ABDULLAH AS-SUMATRA-I

Ulama dan Pembesar Aceh
Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

ULAMA sufi yang akan dibicarakan ini adalah murid kepada Syeikh Hamzah al-Fansuri yang sempat menjadi pembesar di kerajaan Aceh. Jika kita bandingkan dengan zaman sekarang kedudukannya adalah sebagai seorang Perdana Menteri.
Di hujung namanya tertulis ‘as-Sumatra-i’. Pada semua manuskrip karyanya adalah tertulis demikian, namun semua penulis, bahkan penulis yang pertama memulakannya diubah menjadi ‘as-Sumatrani’.
Sebenarnya tambahan huruf ‘n’ antara huruf ‘a’ dan ‘i’ yang telah dirumi/dilatinkan itu hanyalah salah penyemakan saja dari huruf hamzah yang ditulis sebelum huruf ya. Huruf ya yang diletakkan di belakang perkataan Sumatra itu menurut kaedah bahasa Arab ialah ya nisbah ertinya dibangsakan. Jadi maksudnya dibangsakan atau berasal dari Sumatra seperti perkataan:
- Al-Banjari, dibangsakan atau berasal dari Banjar
- Al-Falimbani, dibangsakan atau berasal dari Palembang.
- Al-Fathani, dibangsakan atau berasal dari Fathani.
Oleh itu, Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i bermakna Syeikh Syamsuddin yang berasal dari Sumatera. Jika ditambah atau ditukar dengan ‘ni’, bermaksud nama tempat asal Syeikh Syamsuddin yang dibicarakan ini berasal dari Sumatran. Di manakah tempat yang bernama Sumatran itu?
Nama Sumatran memang ada disebut dalam Hikayat Ahmad Bustamam yang merupakan hikayat bercorak dongeng semata-mata. Oleh hal-hal yang tersebut, untuk tulisan di hujung nama ulama sufi ini, penulis kembali kepada manuskrip asalnya, iaitu dengan tulisan ‘Sumatra-i’ bukan ‘Sumatrani’.
Tulisan ini juga adalah sebagai pelengkap risalah ini, seperti Syeikh Hamzah al-Fansuri, kerana mengenai ulama ini juga telah banyak dibicarakan dalam kajian sastera.
Sebelum ini pernah penulis tulis dalam majalah Dian, kemudian dimuatkan pula dalam Tokoh-tokoh Sastera Melayu Klasik (terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987).
Penyambung aktiviti Syeikh Hamzah Al-Fansuri
Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i selain terkenal dengan tambahan di hujung nama oleh para penulis barat dan tempatan dengan ‘Sumatrani’, juga dikatakan beliau berasal dari Pasai. Tarikh dan tempat kelahirannya belum diketahui dengan pasti.
Tarikh wafatnya ada dicatatkan oleh musuh pegangannya, Syeikh Nuruddin ar-Raniri, iaitu pada malam Isnin, 12 Rejab 1039 H/1630 M.
Awal pendidikannya secara terperinci juga belum diketahui, hanya diperkatakan bahawa beliau adalah murid Syeikh Hamzah al-Fansuri. Ada juga pendapat menyebut bahawa beliau pernah belajar daripada Sunan Bonang, iaitu seorang Wali Allah di tanah Jawa.
Walau pun Syeikh Nuruddin ar-Raniri adalah musuh paling ketat bagi Syeikh Hamzah al-Fansuri dan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i, namun dia tetap mengakui keulamaan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i itu, sebagaimana beliau tulis, “Syahdan pada masa itulah wafat Syeikh Syamsuddin ibnu Abdullah as-Sumatra-i pada malam Isnin 12 Rejab pada tahun 1039 tahun (Hijrah). Adalah Syeikh itu alim pada segala ilmu, dan ialah yang termasyhur pengetahuannya pada tasawuf dan beberapa kitab yang ditaklifkannya”.

Aktiviti penulisan pengetahuan keislaman di Aceh memang dimulai oleh Syeikh Hamzah al-Fansuri, yang dilanjutkan oleh Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i sebagai muridnya, memang diakui oleh semua penulis.
Apa saja yang ditulis oleh Syeikh Hamzah al-Fansuri adalah senada dan seirama dengan tulisan-tulisan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i terutama dalam pembahasan mengenai Marta-
bat Tujuh.
Perbahasan pengetahuan sufi yang mendalam oleh kedua-duanya itu sebenarnya tidak pernah ditentang oleh Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Bagaimanapun, kebanyakan penulis yang datang kemudian memutarbelitkan kenyataan sejarah dan kenyataan ilmiah, bahawa mereka mengatakan Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri adalah memihak kepada Syeikh Nuruddin ar-Raniri menghentam Syeikh Hamzah al-Fansuri dan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i.
Dari maklumat ini, khas perbicaraan Martabat Tujuh dimulai dari Syeikh Hamzah al-Fansuri, turun kepada Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i, turun kepada Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri, turun kepada Syeikh Faqih Jalaluddin bin Kamaluddin al-Asyi, dan lain-lain. Kemudian kebelakangan disokong oleh beberapa orang ulama Asia Tenggara lainnya.
Antaranya, Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani di beberapa halaman Siyarus Salikinnya, bahkan beliau mengiktiraf karya-karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i, yang beliau kategorikan ke dalam ajaran tasauf peringkat Muntahi (peringkat tinggi).
Ada dua karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i yang disebut oleh Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani dalam karya besarnya itu, kedua-dua kitab itu ialah Jawahirul Haqa-iq dan Tanbihut Thullab fi Ma‘rifatil Malikil Wahhab.
Tulisan yang ada persamaan dengan karya Syeikh Hamzah al-Fansuri dan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i mengenai Martabat Tujuh juga dilakukan oleh Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari sangat jelas dalam dua buah karyanya, iaitu Ad-Durrun Nafis dan Majmu’ul Asrar.
Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani juga tidak membantah tetapi beliau menjelaskan rumus-rumus perkataan sufi yang bercorak syathahiyat itu di dalam karyanya Manhalus Shafi fi Bayani Ramzi Ahlis Shufi dan sebuah lagi karya beliau mengenai tasauf yang tidak sempat beliau beri nama judul.
Tasauf yang tidak berjudul itu sampai sekarang hanya ditemui dua salinan saja, sebuah tersimpan di Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia dan sebuah lagi koleksi peribadi penulis.
Walau pun demikian hebatnya, Syeikh Nuruddin ar-Raniri dalam beberapa buah karangannya memandang sesat, zindiq dan lain-lain terhadap Syeikh Hamzah al-Fansuri dan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i. Namun tidak semua ulama dunia Melayu sepakat dengan pandangan Syeikh Nuruddin ar-Raniri itu.
Selain ulama-ulama yang tersebut di atas dengan karakternya yang tersendiri, ada lagi ulama yang berasal dari Aceh yang bersifat berdiri sama tengah dalam memberikan penilaian dan pandangan.
Beliau ialah Syeikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh, seperti beliau jelaskan dalam karyanya Bidayatul Hidayah.
Katanya, “adapun pada berlajar Martabat Tujuh itu tiada wajib menuntut dia. Lagi pula tiada ada ahlinya pada masa ini. Maka sayugianya ditinggalkan kerana tiada kita ketahui akan ertinya, dan terkadang menyalahi akan syarak, maka jadi membawa membinasakan. Kerana beberapa kitab orang yang dahulu-dahulu ditinggalkan kerana tiada ada ahlinya pada mengajarkan dia dan menguraikan maknanya di dalam tanah Arab, seperti Mekah dan Madinah, dan lain daripada kedua-duanya. Sebab ilmu itu sudah mati”.
Perkataan Syeikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin itu dijelaskan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani pada taqrir di bahagian kitab Bidayatul Hidayah itu, kata Syeikh Ahmad al-Fathani, “Martabat Tujuh, yakni dibicara akan dia itu haram, kerana tiada ada guru yang boleh menghuraikan maksudnya.
Maka setengah orang Jawi mendakwa akan dirinya sampai kepada Allah s.w.t dan mengajar ia akan Martabat Tujuh. Serta menyeru ia kepada manusia suruh mengaji Martabat Tujuh, maka iaitu dhaalun mudhillun. Dan pada hal anak murid itu tiada mengetahui akan barang yang wajib atasnya daripada furudhul ain”.
Sebagai bukti yang cukup kuat bahawa Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i adalah sebagai penyambung aktiviti dan bertanggung jawab menyebarkan ajaran gurunya Syeikh Hamzah al-Fansuri sangat nyata pada karya yang bercorak syarah. Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i telah mengulas atau menjelaskan karya Syeikh Hamzah al-Fansuri berjudul Ruba’i Syeikh Hamzah al-Fansuri. Kita telah mengenali karya penting itu melalui transliterasi yang dilakukan oleh A. Hasymi, lengkap dengan manuskrip Melayu/Jawinya, yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 1976.
Sebagaimana Syeikh Hamzah al-Fansuri berpengaruh kepada Sultan Iskandar Muda demikian juga halnya dengan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i. Sebarang urusan istana Sultan Iskandar Muda sentiasa menyuruh orang memanggil Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i itu.
Demikian besar pengaruh Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i terlukis dalam Hikayat Aceh, “Hatta maka tatkala sampailah umur Sultan Husein Syah itu kepada 10 tahun, maka sabda Raja Iskandar Muda kepada Mahkota Dailamcai, “Panggil olehmu akan daku Syeikh Syamsuddin, dan kadi, dan Malikul Adil, dan Perdana Menteri, dan segala hulubalang!”.
Maka Makota Dailamcai khidmatnya serta menyembah, maka ia pun pergi, hingga sampailah ia, lalu dijunjungkannya sabda yang maha mulia itu. Maka sekalian mereka pun datanglah mengadap. Maka sabda Raja Iskandar Muda kepada Syeikh Syamsuddin dan kepada sekelian mereka itu, “Ketahuilah oleh kamu sekalian bahawa anakku Sultan Husein Syah ini, ku namai Sultan Maghal, jikalau datang masya-Allah akan daku bahawa anakku Sultan Maghallah akan gantiku kerajaan”.

Karya-karya

Sebelum ini karya beliau telah disenaraikan orang, termasuk penulis sendiri, setelah dimuat dalam majalah Dian lalu dimuat pula dalam buku Tokoh-Tokoh Sastera Melayu Klasik. Dua karyanya masing-masing dengan judul Tanbihut Thullab dan Anwarud Daqaiq data-datanya telah penulis muatkan dalam buku Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara, jilid 1. Data lengkap keseluruhan karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i akan dimuat dalam buku judul yang tersebut jilid 3.
Oleh sebab penulis baru menemui koleksi ke-13 karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i di Patani maka di bawah disenaraikan karya-karya beliau berdasarkan penemuan terkini.
Kesemua 12 judul karya beliau sebelum ini dijadikan koleksi Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia.
lTanbihut Thullab fi Ma'rifati Mulkil Wahhab
Kitab ini adalah karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i yang pertama penulis perolehi. Kandungannya ditulis dalam bahasa Arab. Dalam simpanan penulis adalah merupakan manuskrip salinan al-Haji Muhammad Mustahyi yang disalinnya ketika berada di Pontianak tahun 1254 H. Beliau ini adalah keturunan Syeikh Yusuf Tajul Mankatsi (Makasar).
Dapat dicatatkan penyalin sebelumnya membuat beberapa salinan judul-judul yang lain ketika berada di Mekah sebagai nazir rumah wakaf Haji Abu Bakar Wajo, salah seorang keturunan Syeikh Yusuf Makasar (Bugis) yang terkenal itu.
- Jawahirul Haqaiq
- Risalatul Baiyin Mulahazatil Muwahhidin ‘alal Muhtadi fi Zikrillah
- Kitabul Khirqah
- Nurud Daqaiq
- Mir-atul Iman
- Mir-atul Mu’minin
- Syarah Mir-atil Qulub
- Mir-atul Haqiqah
- Mir-atul Muhqqiqin
- Risalah Jawami’il ‘Amal
- Anwarud Daqaiq fi Kasyfi Asrarir Raqaiq
- Da-iratul Wujud
- Risalah Kasyfi Asraril Wujud
- Bayanul Qulub
- Risalah Pada Menyatakan A‘yan Tsabitah
- Risalah Mitsalil Wujud
- Risalah Pada Menyatakan Kelebihan Insan Daripada Sekalian Alam Yang Lain.
- Kasyfu Sirrir Rububiyah fi Kamalil ‘Ubudiyah
- Risalah Masa-il ‘llmil Haqiqah
- Haqiqah as-Shufi
- Haqqul Yaqin fi ‘Aqidatil Muhaqqiqin fi Zikri As-raris Shufiyinal Muhaqqiqin
- Syarah Ruba’i Syeikh Hamzah al-Fansuri
- Taukidul ‘Uqud
Semua karya Syeikh Syamsuddin as-Sumtra-i yang baru dikenal dan menjadi koleksi Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia pada nombor 11 sampai nombor 22. Koleksi penulis nombor 24 dalam senarai adalah merupakan risalah-risalah yang nipis-nipis saja. Yang yang agak tebal adalah nombor 22 (Haqqul Yaqin ...) dengan 48 halaman, dan hanya naskhah ini saja yang tercatat tahun selesai penulisannya iaitu 1020H/1611M.
Menurut keterangan pengarangnya yang terdapat dalam naskhah nombor 22 itu, bahawa beliau menterjemahkan dari bahasa Parsi ke bahasa Melayu.
Dengan maklumat ini dapat diketahui bahawa Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i adalah seorang ulama yang menguasai bahasa Parsi.
Penulis berkesimpulan bahawa dengan ditemui manuskrip-manuskrip yang telah disenaraikan di atas, bererti penyelidikan kita terhadap Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i bertambah luas.
Penyelidikan secara terus menerus berkemungkinan akan menghasilkan bahan-bahan penemuan baru.
Penjelasan karya-karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i secara lengkap dapat diikuti dalam buku yang dikarang oleh penulis sendiri iaitu Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara jilid 3.

FAQIH WAN MUSA AL-FATHANI

Pengasas Pondok Sena Patani
Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

NAMA lengkap ulama ini yang terakhir diperoleh ialah Lebai Faqih Wan Musa bin Wan Muhammad Shalih al-Laqihi bin Ali al-Masyhur al-Laqihi, ibunya bernama Wan Maryam binti Syeikh Wan Husein bin Syeikh Ibrahim al-Hadhrami bin Saiyid Jamaluddin al-Kubra/Abar al-Jarimi al-Yamani al-Fathani. Riwayat yang terdahulu nama ayah Faqih Wan Musa al-Fathani ialah Hidhir bin Ahmad.
Dalam beberapa tulisan lain penulis, memang pernah penulis nyatakan bahawa mula daripada ayah Faqih Wan Musa al-Fathani hingga ke atasnya, belum dapat kata sepakat periwayat salasilah kerana ada yang meriwayatkan nama datuk neneknya yang pertama sampai ke Patani ialah Syeikh Utsman.
Riwayat lain menyebut Syeikh Abdur Razaq dan lain-lain. Nama Syeikh Utsman dan Syeikh Abdur Razaq diceritakan oleh saudara ipar penulis, iaitu suami Nik Wan Rasyidah binti Kadi Haji Wan Ismail al-Fathani yang bernama Haji Muhammad Shaghir, Imam Masjid Kampung Membala.
Beliau mendengar cerita daripada beberapa guru di Mekah sekitar tahun 1930-an. Walau bagaimanapun yang tahqiq bahawa datuk neneknya memang termasuk salah seorang penyebar Islam yang pertama datang ke Patani khususnya, dan Asia Tenggara umumnya.
Kedatangan datuk neneknya itu sekurang-kurangnya pada zaman tabien, namun ada diriwayatkan secara bersambung oleh keturunan beliau bahawa kedatangan mereka sejak zaman sahabat Nabi s.a.w lagi.
Menurut penyelidikan penulis, ternyata nama ayahnya Hidhir, yang tersebut itu hanyalah nama gelaran, nama sebenarnya ialah Syeikh Muhammad Shalih al-Jarimi al-Laqihi al-Fathani. Nama orangtua Syeikh Muhammad Shalih yang lengkap ialah Syeikh Ahmad al-‘Aliyi al-Jarimi al-Laqihi al-Fathani atau nama lainnya ialah Ali al-Masyhur al-Laqihi. Namanya yang lain pula ialah Saiyid Ali Nur Alam, juga bernama Ali Nuruddin.
Terdapat beberapa buku meriwayatkan tentang Saiyid Ali Nur Alam memang tinggal di Siam atau Thailand (seharusnya ialah di Patani, bukan Siam atau Thailand yang jauh lebih luas).
Di antara buku-buku yang menyebut perkara itu ialah: Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya oleh Drg. H. Muhammad Syamsu As, pada halaman 81 dan salasilah pada halaman 319. Dinyatakan pada halaman 81, bahawa dia memetik daripada karya R. H Abdullah bin Nuh dari buku berjudul Sejarah Islam di Jawa Hingga Zaman Keemasan Banten, Majlis Ta’lim Al-Ihya, Ciomas-Bogor, 1978, halaman 19.
Buku yang lain pula ialah R. Achmad Rachmatullah Sunan Ampel, disusun oleh Panitia Haul Agung Sunan Ampel ke-527 Surabaya, P. T Bina Ilmu, halaman 33. Dinyatakan sumber dari Lembaga Research Islam Pesantren Luhur Malang.
Lebai Faqih Wan Musa al-Fathani adalah cucu Syeikh Ali al-Laqihi/Ali Nur Alam yang tersebut. Oleh sebab Lebai Faqih Wan Musa al-Fathani telah berhasil membuka suatu kawasan hutan dan kemudian membangun perkampungan pendidikan Islam yang dinamakan Pondok Sena, maka nama beliau sebagai tokoh masyarakat dan ulama yang mengkaderkan masyarakat perlu diperkenalkan.
Selain itu, sangat ramai pula keturunan beliau yang menjadi ulama, tokoh-tokoh pendidik, pejuang, politikus, pengarang dan lain-lain.
Tanpa diduga, penulis berhasil menemui kubur beliau pada 11 Jamadilawal 1415 H/18 Oktober 1994 M, setelah melalui liku-liku penyelidikan mencari kawasan sejak tahun 1970 M (lebih kurang 24 tahun, iaitu dari tahun 1970 hingga tahun 1994).

TAKRIF ISTILAH DAN KAMPUNG YANG DIBERI NAMA OLEH KETURUNANNYA

Mengenai nama ‘Fathani’, ia memang telah lama digunakan oleh orang-orang Arab dan Farsi yang datang ke kawasan itu. Kemudian berdirilah Daulah Islamiah bernama ‘Fathani Darus Salam’.
Dalam salah sebuah manuskrip yang tua Tarikh Fathani yang ada pada penulis, memang tertulis demikian tetapi dalam kebanyakan sejarah Patani versi yang lain, menggunakan tulisan (baca ‘Petani’ atau ‘Patani’).
Oleh itu, untuk mengembalikan nama dalam sebutan yang baku dalam dialek orang Arab dan tulisan pada manuskrip, maka Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, yang masih satu tali salasilah dengan Faqih Wan Musa al-Fathani dianggap orang pertama menggunakan dalam bentuk (Fathani).
Sesudah itu ditakrif dengan panjang oleh Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani, iaitu keturunan lurus dari atas yang ke lima Faqih Wan Musa al-Fathani. Untuk penjelasan yang selengkapnya, boleh dirujuk dalam kertas kerja penulis yang berjudul Tiga Zaman Pembentukan Istilah Ilmu-ilmu Keislaman di Asia Tenggara (Termplan ‘90).
Perkataan ‘al-Jarimi’ yang terdapat pada nama datuk neneknya, bahkan beberapa orang ulama Patani yang lain berasal daripada perkataan ‘al-Jurumi’ atau ‘al-Jurhum’ satu kabilah Arab di negeri Yaman. Keturunan kabilah itulah telah datang ke negeri Patani sebagai penyebar-penyebar Islam. Daripada perkataan itu jugalah sehingga di negeri Patani terdapat satu daerah yang dinamakan dengan ‘Jerim’ atau dalam dialek Patani disebut juga dengan ‘Jering’.
Pada masa dulu, ada juga yang menyebut dengan perkataan ‘Jarumi’ atau ‘Jarum’. Oleh sebab itu, salah seorang ulama Patani bernama Syeikh Idris di Kedah digelar orang dengan ‘Syeikh Jarum’. Kampung Sena dinamakan sedemikian ialah kerana sewaktu Faqih Wan Musa al-Fathani dan pengikut-pengikutnya datang ke hutan itu, sebahagian besar pohon-pohon yang ditemui ialah pohon Sena. Peristiwa membuka Kampung Sena diberitakan sekitar tahun 1560 Masihi.
Kampung Sena merupakan kampung yang sangat luas. Pada masa dahulu, keturunan keempat Faqih Wan Musa al-Fathani bernama Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani yang pernah sebagai Ketua Hulubalang atau Panglima Kaya Fathani Darus Salam memagar sebahagian kecil kampung itu dengan pohon Sena untuk dijadikan pusat pengajian pondok.
Maka beliau memberi nama kampung yang dipagar itu dengan nama Kampung Sena Janjar. Janjar ertinya berjajar-jajar atau berbaris-baris. Peristiwa tersebut terjadi tahun 1233 H/1817 M.
Sesudah itu, Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani atas perintah Sultan Fathani Darus Salam membuka sebuah kampung lagi yang dikerjakan secara gotong royong, masih termasuk dalam kawasan Kampung Sena, kampung itu dinamakan Kampung Bendang Daya. ‘Bendang’ ertinya tempat untuk menanam padi sedang ‘daya’ ertinya tenaga atau kekuatan.
Padi yang ditanam secara gotong royong atas tanah Bendang Daya itu digunakan untuk menampung keperluan makan para santeri/pelajar yang masuk memondok di Pondok Sena Janjar. Kemudian di Bendang Daya dibina pula pusat pengajian Islam, dinamakan dengan Pondok Bendang Daya.
Pondok Bendang Daya tersebut pernah menjadi sebuah pusat pengajian Islam yang teramai pelajarnya di dunia Melayu. Pelajar-pelajar datang dari seluruh dunia Melayu yang membentang dari negeri Cam (dalam Kemboja) hingga ke Kepulauan Indonesia.

KUBUR FAQIH WAN MUSA AL-FATHANI

Dalam bulan Ramadan 1970, penulis dibawa oleh Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Ismail Senawi al-Fathani, salah seorang daripada keturunan Faqih Wan Musa al-Fathani, ke beberapa kuburan lama dan bersejarah di dalam Patani.
Melalui beliau, penulis memperoleh cukup banyak informasi, namun ada yang sempat penulis catat dan ada yang terlalai mencatatnya.
Di antara kubur yang penulis ziarah ialah; Makam Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani di Kampung Bendang Daya. Penulis telah banyak kali menziarahi makam itu. Pada 11 Jamadilawal 1415 H/16 Oktober 1994 penulis menziarah ke Perigi Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani di Parit Sungai Kerisik, yang berdekatan dengan Perigi Hang Tuah dan Pintu Gerbang Hang Tuah.
Pada hari dan tarikh yang sama juga penulis menziarahi Makam Syeikh Shafiyuddin al-‘Abbasi (Tok Raja Faqih) di Sungai Pandan dan Makam Syeikh Sa‘id al-Barsisa di Tanah Ujung Lidah Kampung Pasai. Dua hari kemudian pada 13 Jamadilawal 1415 H/18 Oktober 1994. Tanpa diduga penulis menjumpai Makam Faqih Wan Musa al-Fathani yang penulis rintis lokasi tersebut sejak 24 tahun yang lalu (1970-1994).
Penunjuk lokasi bernama Tuan Guru Haji Mahmud bin Haji Daud bin Muhammad Shalih bin Ilyas, yang berusia 102 tahun, ketika itu tinggal di Kampung Berahak dalam kawasan Pujut.
Pada hari pertama bertemu dengan Tuan Guru Haji Mahmud (12 Jamadilawal 1415 H/17 Oktober 1994 M) dan di saat perpisahan dengan penulis, beliau menjelaskan bahawa kubur datuk nenek Tok Cik Wan Daud bin Mustafa al-Fathani terletak di belakang rumahnya yang asal, iaitu di Kampung Tok Diwa, dalam kawasan Kampung Sena juga.
Kesediaan beliau menunjukkan tempat itu dan desakan bahawa kalau beliau meninggal dunia tidak siapa pun yang tahu tentang kubur itu, maka tanpa menunggu lebih lama, esoknya penulis bersama Ustaz Ismail bin Ishaq dan Mat Pik Bong (Yusuf bin Sulong) mendesak Tuan Guru Haji Mahmud ke kubur yang itu.
Kira-kira 100 meter dari belakang rumah bekas kelahiran Tuan Guru Haji Mahmud, di Kampung Tok Diwa, arah ke sebelah Timur terdapat empat buah kubur yang teratur rapi. Di sekeliling kubur terdapat kebun getah kepunyaan masyarakat, sedang di atas kubur ditumbuhi oleh rumput yang tidak begitu tinggi.
Setiap satu kubur terdiri dua nisan daripada batu asli bukan daripada batu yang telah diproses. Nisan-nisan itu berwarna putih kehijau-hijauan kerana bekas ditumbuhi lumut yang berabad serta tidak dibersihkan. Dipercayai bahawa kubur yang pertama ditemui, yang terletak arah paling ke sebelah barat itulah kubur Faqih Wan Musa al-Fathani.
Setelah bertahlil dan berdoa penulis mewawancara Tuan Guru Haji Mahmud dan beliau menjelaskan berbagai-bagai maklumat yang pernah didengarnya daripada orang tua-tua yang bersambung-sambung sejak dahulu hingga kepada beliau.
Dari kubur Faqih Wan Musa al-Fathani itu kami cuba menuju ke arah Kubur Tok Diwa, riwayat hidupnya masih belum begitu jelas, yang letaknya kira-kira 200 meter dari kubur Faqih Wan Musa al-Fathani.
Perjalanan diteruskan ke kubur Syeikh Haji Wan Mustafa al-Fathani di Bendang Daya, yang merupakan ziarah penulis yang ketiga kalinya pada ketika itu.
Perjalanan diteruskan ke Pondok Padang Jelapang yang diasaskan oleh Tuah Guru Haji Ahmad Pauh, murid Syeikh Ahmad al-Fathani. Tuan Guru Haji Ahmad Pauh adalah ayah mertua Tuan Guru Haji Mahmud dan Haji Abdur Rahman atau Tok Guru Padang Ru.
Masjid Pondok Padang Jelapang adalah tempat pertama Tuan Guru Haji Sulong mengumpulkan para alim ulama bermesyuarat untuk memerdekakan Patani daripada penjajahan Siam.
Ketika itu Tuan Guru Haji Ahmad Pauh masih hidup dan merupakan ulama yang tertua di antara mereka. Ulama yang tertua kedua ialah Tuan Guru Haji Muhammad bin Idris Burmin atau lebih popular dipanggil Tok Guru Burmin. Semua ulama yang tersebut adalah termasuk keturunan dari Faqih Wan Musa al-Fathani.

KARYA FAQIH WAN MUSA AL-FATHANI

Hingga data ini ditulis, karya Faqih Wan Musa al-Fathani hanya dua buah, dan sebuah lagi hanya diketahui namanya saja sedang naskhahnya sampai sekarang belum diketemukan. Dua buah yang telah ditemui adalah manuskrip Ilmu Saraf dan Ilmu Mantiq yang ditulis dalam bahasa Arab tahun 1002 H/1593.
Walaupun ditulis dalam bahasa Arab tetapi di bahagian tepi naskhah terdapat juga catatan-catatan dalam bahasa Melayu, namun sangat sukar untuk dibaca.
Karya beliau yang belum diketemukan berjudul as-Shawab fil Bayan, ada disebut oleh Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani dalam salah sebuah karya beliau mengenai usuluddin. As-Shawab fil Bayan belum diketahui adakah ditulis dalam bahasa Arab atau pun bahasa Melayu dan tahun penulisan juga tidak diketahui.
Memerhatikan tahun Faqih Wan Musa al-Fathani menyelesaikan karyanya 1002 H/1593 itu, bererti merupakan karya ulama dunia Melayu yang tertua yang lengkap menyebut nama pengarang dan tahunnya. Ini kerana walau pun diduga sebuah karya berjudul Tarikh Patani oleh Syeikh Faqih Ali bin Wan Muhammad al-Fathani ditulis lebih awal tetapi tidak disebutkan tahun penulisannya.
Tambahan pula manuskrip yang diketemukan hanyalah berupa salinan oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani yang diselesaikan tahun 1228 H/1813 M. Risalah berjudul ‘Aqaid an-Nasafi pula, yang dibahas secara panjang oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam bukunya The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay Translation of The ‘Aqaid al-Nasafi memang benar disebut tahunnya 998 H/1590 M tetapi tidak diketahui nama ulama Melayu sebagai penterjemahnya.
Selain itu juga tidak jelas dari negeri Melayu (Asia Tenggara) daerah mana penterjemah risalah tersebut berasal. Oleh itu, karya Faqih Wan Musa al-Fathani yang tersebut adalah penting untuk pengkajian sejarah penulisan keislaman di dunia Melayu.

SAIYID ABUBAKAR

Sultan Sulu

Asal-usulNAMA dan nasab secara lengkap Saiyid Abu Bakar bin Saiyid Abdur Rahman as-Saqaf bin Saiyid Muhammad Maula ad-Dawilah (wafat 865 H/1460 M) bin Saiyid Ali bin Saiyid Alwi bin Saiyid Muhammad al-Faqih al-Muqaddam bin Saiyid Ali bin Saiyid Muhammad Sahibu Mirbat bin Saiyid Ali Khala’ al-Qasam (wafat 521 H/1127 M).
Seterusnya sampai nasab ini kepada Ali bin Abi Talib yang berkahwin dengan Saidatina Fatimah bin Nabi Muhammad s.a.w.
Walau bagaimanapun, tentang nama bapa Saiyid Abu Bakar tersebut terdapat perbezaan pendapat. Di dalam Tarsila Brunei, Al-Sufri pada halaman 84, menyebut nama ayahnya ialah Syarif Ali Zainal Abidin.
Oleh sebab jalan ceritanya sama, maka penulis berpendapat bahawa Saiyid Abu Bakar itu adalah seorang, walaupun nama bapanya berbeza. Berkemungkinan ada satu atau dua nama pada nasab tidak tercatat dengan tepat.
Dipercayai beliau datang dari Arab dan riwayat yang lain menyebut bahawa ibunya berasal dari Johor. Diriwayatkan bahawa Saiyid Abu Bakar dari tanah Arab menuju ke Palembang, selanjutnya ke Johor, juga riwayat lain menyebut Melaka.
Dalam Sejarah Melayu ada diriwayatkan bahawa Saiyid Abu Bakar seorang alim, tiba di Melaka pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah. Dikatakan beliau sampai di Melaka dalam tahun 1430 M. Dari Johor atau Melaka Saiyid Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Brunei dan beliau sampai di Brunei dalam tahun 1450 M.
Selanjutnya dalam tahun itu juga, beliau sampai ke Sulu untuk menyebarkan agama Islam. Jarak waktu, sewaktu berada di Melaka (1430 M) hingga di Brunei dan Sulu (1450 M) bererti memakan masa 20 tahun. Tidak jelas di perantaraan waktu itu beliau berada di mana. Kemungkinan beliau mengembara ke tempat-tempat lain.
Memperhatikan dari Semenanjung Tanah Melayu ke Brunei mesti melalui Laut Cina Selatan, berkemungkinan beliau singgah di Kepulauan Jemaja, Siantan dan Natuna. Di Pulau Natuna ada sebuah makam yang dikeramatkan orang yang dikenali dengan Keramat Binjai.
Berdasarkan cerita yang mutawatir bahawa yang berkubur di situ berasal dari Patani dan ada hubungan dengan hampir semua penyebar-penyebar Islam dunia Melayu dalam tahun-tahun 1400-an itu. Nama Binjai selain terdapat di Natuna juga terdapat di Patani, Kelantan dan Terengganu.

AKTIVITI DAN PENGARUH DI SULU

Saiyid Abu Bakar diriwayatkan adalah seorang yang menguasai banyak ilmu pengetahuan Islam dan beberapa cabang daripada sekian ilmu dikuasainya secara mendalam. Oleh itu dipercayai bahawa beliau adalah seorang yang sangat bersungguh-sungguh menyebarkan agama Islam di mana saja beliau berada.
Berkemungkinan sewaktu beliau sampai di Brunei, diketahuinya bahawa negeri itu telah diisi oleh beberapa orang ulama, seperti Syarif Ali dan sahabat-sahabatnya, maka beliau terpaksa melanjutkan pelayarannya menuju ke sebelah timur. Beliau sampai di Sulu dan diterima oleh masyarakat dengan gembira.
Seterusnya beliau berasa selesa, sesuai menetap di sana dan berkahwin dengan puteri Raja Baginda bernama Paramisuli (Permaisuri). Serentak dengan itu, Raja Baginda berkenan melantik Saiyid Abu Bakar menjadi wakil sultan sekali gus beliau juga sebagai imam.
Setelah Raja Baginda mangkat, Sayid Abu Bakar ditabalkan menjadi Sultan Sulu lalu digelar dengan Sultan Syariful Hasyim.
Saiyid Abu Bakar mendahulukan pembinaan masjid dan bangunan-bangunan lainnya. Masjid yang dibinanya itu terkenal dengan nama ‘Unwanul Islam. Bermulanya baginda berkuasa, pemerintahannya diatur menurut hukum-hukum Islam dan dijalankan dengan secara adil.

WAFAT DAN KETURUNAN

Setelah Saiyid Abu Bakar/Sultan Syariful Hasyim wafat pada tahun 881 H/1480 M, makamnya yang indah terletak di Gunung Tumantangis.
Di antara putera Saiyid Abu Bakar/Sultan Syariful Hasyim yang dapat diketahui ialah Sultan Muhammad Kamaluddin.
Beliau dilantik menjadi Sultan Sulu sebagai pengganti Saiyid Abu Bakar/Sultan Syariful Hasyim. Baginda memerintah selama 25 tahun hingga kemangkatannya tahun 1505 M. Putera sulung baginda, bererti cucu Saiyid Abu Bakar/Sultan Syariful Hasyim ialah Sultan Maharaja Diraja Amirul Umara (wafat 1527 M).
Putera baginda yang dilantik sebagai Sultan Sulu selanjutnya ialah Pangeran Maharaja Upo bergelar Sultan Mu’izzul Mutawaddin (wafat 1548 M).
Seterusnya diganti oleh putera sulung baginda, Sultan Nasifuddin/Nasiruddin (wafat 1571 M). Lalu diganti oleh putera sulung baginda, Sultan Muhammad Halim Pangeran Budiman. Apabila wafatnya baginda pada 1585 M, maka diganti oleh putera baginda, Sultan Batara Syah Pangeran Tengah (wafat 1600 M).
Keturunan Sultan Sulu selanjutnya dengan lebih jelas dapat dirujuk pada buku Islam di Filipina oleh Cesar Adib Majul yang diterjemahkan oleh Shamsuddin Jaapar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, cetakan pertama 1988.
Keturunan yang tersebut di atas semuanya menurut versi penulisan Filipina dan Brunei tetapi versi yang penulis peroleh adalah dari Sapat, Inderagiri berasal dari versi Banjar. Disebutkan bahawa Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari ulama besar yang berasal dari Banjar yang terkenal diriwayatkan adalah keturunan dari Saiyid Abu Bakar Sultan Mindanao. Mungkin beliau juga yang dimaksudkan sebagai Sultan Sulu.
Dinyatakan bahawa Saiyid Abu Bakar memperoleh putera bernama Saiyid Abdullah al-Aidrus. Saiyid Abdullah al-Aidrus memperoleh anak bernama Saiyid Abu Bakar. Saiyid Abu Bakar memperoleh anak bernama Abdullah.
Abdullah ini pergi ke Banjar, kahwin dengan Aminah dan memperoleh anak yang dinamakan Muhammad Arsyad, iaitulah Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari pengarang kitab Sabilul Muhtadin.
Beliau ini menurunkan zuriat yang sangat ramai menjadi ulama dan tokoh yang terkenal di nusantara terutama di Banjar.
Penulisan terawal mengenai Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari dimulai oleh salah seorang keturunan beliau, iaitu Syeikh Abdur Rahman Siddiq bin Muhammad Afif al-Banjari, yang berjudul Syajaratul Arsyadiyah.
Penyusunan dimulai tahun 1335 H/1916 M, diselesaikan pada malam Jumaat 12 Syawal 1350 H/1931 M. Pertama kali diterbitkan oleh Matba’ah Al-Ahmadiah Singapura, tahun 1356 H/1937 M.
Selanjutnya sesudah itu biografi Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari sangat banyak ditulis dan termasuk oleh penulis sendiri. Buku-buku tersebut berjudul Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari Matahari Islam (1983) dan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin (1990).
Walaupun Syajaratul Arsyadiyah dipandang sebagai maklumat yang paling lengkap, namun setelah diadakan penyelidikan di sana-sini secara terus menerus, ternyata masih banyak ditemui beberapa maklumat baru.
Misalnya Syeikh Yasin Padang menyebut terdapat dua orang anak Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari serta keturunan-keturunannya yang tidak termaktub dalam Syajaratul Arsyadiyah.
H.M. Syafei Abdullah dalam buku Riwayat Hidup dan Perjuangan Syeikh H. A. Rahman Shiddik Mufti Inderagiri menyebut bahawa Syeikh Muhammad Arsyad adalah keturunan Sultan Mindanao bernama Saiyid Abu bakar, juga tidak termaktub dalam Syajaratul Arsyadiyah.
Selain itu ada seorang ulama yang mengajar di Masjidil Haram Mekah, yang mengarang beberapa buah kitab Melayu/Jawi, nama beliau ialah Syeikh Utsman bin Syeikh Syihabuddin al-Funtiani (Pontianak) atau kadang-kadang disebut al-Banjari bukan al-Funtiani.
Di dalam Syajaratul Arsyadiyah tidak disebut nama anak Syeikh Syihabuddin bin Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari itu ada yang bernama Syeikh Utsman al-Funtiani atau al-Banjari, tetapi beberapa orang yang dipercayai ceritanya di Pontianak bahawa Syeikh Syihabuddin itu telah kahwin di Pontianak dan mendapat anak bernama Syeikh Utsman itu.

WAN MUHAMMAD SHEIKH SHAFIYUDDIN

Ketua Delegasi Sultan Patani ke Siam
Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

Dalam salah sebuah versi manuskrip sejarah Patani ada diceritakan peranan Wan Muhammad bin Syeikh Shafiyuddin, termaktub, “Maka Raja Mughaffar itu telah ditabalkan menjadi sultan menggantikan ayahandanya, almarhum Sultan Muhammad Syah dan digelar Sultan Mughaffar Syah.
Sementara adindanya, Raja Manshur itu dilantik menjadi Raja Muda serta anak cucu daripada Dato’ Seri Raja Faqih dilantik oleh baginda menjadi orang-orang besar. Demikian keadaan sehingga turun-temurun.”
Apa yang dimaksudkan pada kalimat “... anak cucu daripada Dato’ Seri Raja Faqih ...,” ialah dimulai dari Wan Muhammad.
Dalam buku sejarah Patani versi yang lain disebut pula, “Maka ada anak Tok Faqih itu, Wan Muhammad namanya. Dan Wan Muhammad itu pun diambil baginda dijadikan hamba yang khas tiadalah diberi duduk dengan Tok Faqih lagi”.
Setelah pelantikan Wan Muhammad bin Syeikh Shafiyuddin digelar dengan Orang Kaya Seri Akar Maha Puteri Bagi Sultan Ismail Zhillullah fil ‘Alam, ada diceritakan bahawa Wan Muhammad pernah mendapat tugas sebagai ketua delegasi Sultan Patani melawat kerajaan Siam. Riwayatnya, Maka titah baginda, “Hai Muhammad! Apa bicaramu, aku hendak mengutus ke Siam?”.
Seorang pun tiada bercakap pagi-pagi itu, Wan Muhammad pun berkata, sambil mencabut kerisnya, “Ampun tuanku! Barang ditambahi Allah kiranya daulat sa’adah Duli Yang Maha Mulia datang kepada akhiruz zaman, anakanda dan cucunda sekeliannya. Dan yang patik ini hamba yang hina, lagi bebal, menjunjung perintah pagi dan petang, lagi budak- budak, di bawah cerpu Duli Seri Sultan Yang Maha Mulia. Tiadalah kira bicara kepada patik, yang dapat patik persembahkan ke bawah cerpu Duli Yang Dipertuan. Bahawa yang ada pada patik ini hanyalah darah dan daging patik ini, yang dapat patik persembahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Yang bicara itu tiadalah kepada patik hamba yang bebal ini”.
Titah baginda, “Hai Muhammad cekapkah engkau pergi ke Siam itu?”
Maka sembah Wan Muhammad, “Daulat tuanku, mana titah Duli Yang Maha Mulia, patik junjung”.
Dipendekkan cerita, keberangkatan Wan Muhammad bin Sheikh Shafiyuddin ke Siam itu melalui pelbagai peristiwa.
Anak-anak Wan Muhammad (cucu Sheikh Shafiyuddin)
Wan Muhammad bin Sheikh Shafiyuddin meninggalkan anak enam orang, iaitu:
1. Dato’ Pujut (Pujuk Wan Cang, bergelar Raja Luqman).
2. Wan Jaharullah
3. Ratu Saiburi
4. Dato’ Long Tarat
5. Syeikh Faqih Ali
6. Long Yunus
Anak Wan Muhammad yang bernama Raja Luqman (nombor 1) mendapat anak bernama Wan Abdul Lathif, nama popular adalah Hulubalang Wan Tih. Kedudukan beliau dalam kesultanan Fathani Darus Salam ialah Wazaratul Harbiyah, maksudnya Menteri Pertahanan.
Anak beliau dua orang, iaitu yang pertama bernama Haji Wan Muhammad Shalih dan Haji Wan Abdullah. Kedua-dua anak Hulubalang Wan Tih itu adalah ulama, seolah-olah mengambil pekerjaan moyangnya Sheikh Shafiyuddin.
Kedua-duanya mengajar di istana kerajaan Fathani Darus Salam, juga mengajar masyarakat. Haji Wan Muhammad Shalih itu memperoleh anak enam orang, iaitu:
1. Hajah Wan Cik
2. Hajah Wan Aisyah
3. Hajah Wan Mas
4. Hajah Wan Maisuri
5. Hajah Wan Maimunah/Maryam
6. Wan Muhammad Syawal
Ada pun Hajah Wan Cik (nombor 1) binti Haji Wan Muhammad Shalih al-Fathani itu suaminya bernama Sheikh Wan Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani. Dari perkahwinan itu memperoleh seorang ulama yang sangat terkenal iaitu al-Alim al-Allamah al-Zaki Syeikh Wan Ahmad al-Fathani. Oleh sebab pertalian beliau ini bermula dari Sheikh Ibrahim al-Hadhrami al-Jarimi al-Yamani yang pernah penulis bicarakan, maka tidak perlulah dipanjangkan riwayat beliau lagi.
Hajah Wan Aisyah (nombor 2) binti Sheikh Muhammad Shalih al-Fathani suaminya ialah seorang ulama besar yang terkenal, iaitu al-Alim al-Allamah al-Amil Sheikh Wan Ali bin Abdur Rahman Kutan al-Kalantani (pengarang kitab Lum’atul Aurad). Perkahwinan itu memperoleh anak iaitu :
1. Haji Wan Abdur Rahman. Beliau adalah sahabat kepada Dato’ Nik Mahmud, Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan. Haji Wan Abdur Rahman sempat menghasilkan karya terjemahan Seribu Satu Malam yang ditulis dalam bahasa Melayu.
2. Hajah Wan Fathimah binti Sheikh Wan Ali Kutan al-Kalantani kahwin dengan saudara sepupunya, seorang ulama besar, iaitu Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani.
3. Hajah Wan Maryam binti Sheikh Wan Ali Kutan al-Kalantani kahwin dengan Sheikh Wan Abdullah bin Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani, perkahwinan itu tidak memperoleh keturunan.
4. Hajah Wan Shafiyah binti Sheikh Wan Ali Kutan al-Kalantani kahwin dengan seorang ulama besar, ialah Sheikh Muhammad Nur bin Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani. Suami beliau ini juga berketurunan Sheikh Ibrahim al-Hadhrami al-Jarimi al-Yamani.
Kedua-dua orang keturunan dari anaknya yang perempuan tersebut menurunkan beberapa orang ulama dan tokoh di Mekah, Malaysia, dan Patani.
Ada pun dua orang anak Haji Wan Muhammad Shalih masing-masing bernama Hajah Wan Mas (nombor 3) dan Hajah Maisuri (nombor 4) belum dapat diketahui keturunannya. Hajah Wan Maimunah/Maryam (nombor 5) pula berkahwin dengan Tuan Guru Haji Wan Ismail al-Fathani. Perkahwinan itu memperoleh seorang ulama besar yang terkenal, iaitu Sheikh Daud bin Ismail al-Fathani.
Sheikh Ahmad al-Fathani menghantarnya ke Kota Bharu, Kelantan untuk memimpin Matba’ah al-Miriyah al-Kalantaniyah. Tetapi atas kehendak Sultan Kelantan pada zaman itu beliau telah diminta menjadi guru baginda, sekali gus menjadi khatib Masjid al-Muhammadi.
Maka terkenallah panggilannya dengan Tok Daud Katib. Beliau ini adalah termasuk salah seorang guru kepada Tok Kenali yang terkenal itu.
Tok Daud Katib berkahwin dua kali. Perkahwinan yang pertama memperoleh anak bernama Nik Muhammad bin Daud, kemudian terkenal dengan sebutan Tok Api. Anak Tok Api bernama Dato’ Nik Adib, seorang hafiz dan ahli ilmu pengetahuan. Beliau termasuk salah seorang cerdik cendekiawan Kelantan pada zamannya.
Tok Daud Katib kahwin yang kedua kali dengan saudara sepupunya bernama Hajah Wan Fathimah (nombor 2) binti Sheikh Wan Ali Kutan al-Kalantani. Perkahwinan itu memperoleh anak bernama Haji Wan Abdul Qadir dan Tuan Guru Haji Wan Mahmud yang pernah berkhidmat di Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan dan guru di Maahad al-Muhammadi, dalam tahun 1930-an.
Wan Muhammad Syawal al-Fathani (nombor 6) bin Sheikh Muhammad Shalih al-Fathani, maklumat mengenai beliau ini penulis perolehi pada 25 Rabiulakhir 1415 H/1 Oktober 1994 M dari salah seorang cucunya bernama Wan Jahara binti Wan Muhammad ‘Aqib (berasal dari Brunei Darus Salam) di Pekanbaru, ibu kota Wilayah Riau.
Diriwayatkan bahawa Wan Muhammad Syawal al-Fathani itu adalah seorang tokoh penyebar Islam di Pulau Bunguran (Natuna) dan sekitarnya. Cara-cara beliau mempengaruhi masyarakat ialah melalui perubatan tradisional, pada zaman itu belum ada doktor seperti sekarang ini.
Dikatakan doa beliau sangat makbul, pesakit apabila minum air penawarnya akan sembuh dengan serta merta kecuali apabila penyakit itu memang sudah ajal bagi seseorang itu saja yang tak dapat disembuhkannya.
Wan Muhammad Syawal al-Fathani ditakdirkan berumur panjang, wafat pada usia 135 tahun. Beliau hanya meninggalkan seorang anak perempuan bernama Wan Muda.
Menurut keterangan Wan Jahara pula bahawa ibunya ada menyimpan sebuah kitab tulisan tangan karangan Wan Muhammad Syawal al-Fathani sendiri. Bahawa di dalam kitab itu tercatat berbagai-bagai peristiwa. Di antara catatannya ialah disebutkan Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani disebut pula Sheikh Nik Mat Pulau adalah saudara sepupu Wan Muhammad Syawal al-Fathani. Catatan lain, bahawa adik beradiknya Wan Cik al-Fathani meninggal dunia di Makkah. Menurut keterangan Wan Jahara bahawa ibunya Wan Muda bin Wan Muhammad Syawal al-Fathani berkali-kali bertukar-tukar maklumat dengan Hajah Wan Zainab binti Syeikh Ahmad al-Fathani, dan menurut beliau bahawa kedua-dua mereka adalah sependapat.
Penulis sendiri memang mengetahui bahawa banyak kali Wan Muda binti Wan Muhammad Syawal itu bertemu dengan ibu penulis Hajah Wan Zainab binti Syeikh Ahmad al-Fathani, tetapi penulis tidak mengetahui mengenai apa yang mereka bicarakan kerana pada masa itu penulis tidak terfikirkan hal-hal yang hubungannya dengan sejarah yang dibicarakan ini.
Walau bagaimanapun keterangan dari Wan Jahara ini berbeza pendapat dengan Haji Wan Arfan (kewarisan dekat dengan keluarga ini). Didengar keterangannya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 30 Ramadan 1415 H/2 Mac 1995 M), yang mengatakan bahawa Wan Muhammad Syawal itu memang betul berasal dari Patani tetapi ayahnya bernama Wan Tinggal. Dari Patani Wan Tinggal ini pergi ke Siak Seri Inderapura.
Menurut Haji Wan Arfan pula, bahawa dia tidak tahu pasti, Wan Tinggal al-Fathani yang ke Siak itu apakah ayah yang sebenarnya atau pun ayah angkat kepada Wan Muhammad Syawal. Oleh itu, keterangan Wan Jahara adalah lebih kukuh beberapa sebab, ialah beliau lebih banyak bergaul dengan ibunya Wan Muda yang tersebut dan umurnya pula jauh lebih tua dari Haji Wan Arfan.
Tambahan pula dalam tradisi Patani tidak ditemui orang bernama ‘Tinggal’. Namun, mengenai ini, kita perlu berusaha dengan cara menghubungi orang-orang lain dalam keluarga ini pada waktu-waktu yang akan datang untuk mensahihkan lagi sejarah ini.
Anak Wan Muhammad bin Syeikh Shafiyuddin yang bernama Wan Jaharullah (nombor 2) digelar dengan Bentara Kiri atau digelar juga dengan Dato’ Penggalang Besar Jerlang. Di beberapa tempat Tarikh Fathani termaktub namanya, “Syahdan paduka anakanda Bahadur Syah itulah yang dipungutkan oleh baginda segala anak menteri dan anak orang kaya-kaya akan pengasuh anakanda baginda itu, dan anak Pegu Hura itu pun diambil baginda, maka diberi nama Along In. Tiada diberi nama cara Pegu itu. Dan cucu Tok Faqih, anak Wan Muhammad itu pun diambil seorang akan pengasuh anakanda juga, Wan Jaharullah namanya ...”.
Diriwayatkan bahawa anak cucu Wan Jaharullah bin Wan Muhammad al-Fathani itu berkuasa di daerah Tualang, yang terkenal di antara mereka ialah Wan Kumbang dan Wan Kenanga.
Anak Wan Muhammad bin Sheikh Shafiyuddin yang menjadi Ratu Saiburi (nombor 3) suaminya bernama Raja Jalal, iaitulah Raja Saiburi. Dari perkahwinan itu menurunkan raja-raja yang memerintah di Saiburi. Mengenai ini hanya tercatat dalam salasilah, tetapi dalam sejarah Patani hanya disebutkan bahawa isteri Raja Jalal bernama Raja Aisyah dan tidak meninggalkan anak.
Anak Wan Muhammad bin Sheikh Safiyuddin yang bergelar Dato’ Long Tarat (nombor 4) daripada keturunan beliau ini menjadi punca keturunan Long Yunus Kelantan.
Anak Wan Muhammad bin Sheikh Shafiyuddin yang bernama Sheikh Faqih Ali (nombor 5), beliau inilah yang mendapat tugas dan kepercayaan dari Sultan Fathani Darus Salam menyusun kitab Tarikh Fathani Darus Salam. Ada pun keturunan beliau masih dalam penelitian kerana sekurang-kurangnya di Patani terdapat tiga orang yang bernama Sheikh Faqih Ali yang nama mereka sama-sama terkenal, namun belum dapat dipastikan apakah tiga orang itu orang yang berlainan atau pun hanya seorang saja.
Penyelidikan dari satu tahap ke satu tahap masih dijalankan secara terus menerus tanpa henti-hentinya.
Anak Wan Muhammad bin Syeikh Shafiyuddin yang bernama Long Yunus (nombor 6). Beliau inilah sebagai Yang Dipertuan Kerisik. Kerisik yang mempunyai pelabuhan serta istana Sultan Fathani Darus Salam yang panjangnya sekitar satu kilometer itu adalah dalam pengawasan beliau. Jadi beliau ini seolah-olah Wali Kota atau Datok Bandar atau Gabenor jika kita bandingkan dengan istilah zaman sekarang.