Monday, May 26, 2008

GURU SHEIKH AHMAD AL-FATHANI

Di Mekah dan Madinah

Belum sampai 30 tahun umurnya, telah diakui sebagai seorang ulama besar yang menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan sekurang-kurangnya 47 jenis. Namun bagi Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani sendiri masih tetap dahagakan ilmu pengetahuan.
Dia pulang ke Mekah kerana ingin memperdalam ilmunya, tetapi ulama yang tahu bahawa Sheikh Ahmad al-Fathani itu seorang yang telah banyak menguasai ilmu pengetahuan jarang yang sudi untuk mengajarnya.
Berbulan-bulan Sheikh Ahmad al-Fathani menyamar seperti orang yang tidak mengerti apa-apa. Dia mendatangi seluruh halaqah tempat guru-guru mengajar dalam Masjidil Haram untuk mencari guru mana yang layak untuk tempatnya belajar.
Pada suatu hari beliau mendatangi seorang ulama yang sangat terkenal di Masjidil Haram. Apabila Tuan Guru itu selesai mengajar, ketika diadakan ruang soal jawab, Sheikh Ahmad al-Fathani menanyakan sesuatu masalah kepada Tuan Guru itu.
Tuan Guru itu tidak mahu menjawab pertanyaannya. Dengan demikian Syeikh Ahmad al-Fathani telah maklum adanya, lalu dia minta izin untuk meninggalkan majlis itu. Setelah dia pergi, murid-murid yang hadir dengan tercengang-cengang menanyakan kepada Tuan Guru, “Apa sebab Tuan Guru tidak menjawab pertanyaan pemuda itu? Jangankan Tuan Guru kami pun dapat menjawabnya kalau Tuan memberikan izin kepada kami untuk menjawabnya. Dan siapakah pemuda itu?".
Tuan Guru menjawab, “Apakah kamu tidak kenal itulah yang dinamakan orang Ahmad az-Zaki Mesir yang berasal dari negeri Patani, bahawa ilmunya melebihi ilmuku. Kalau hanya itu yang ditanyakan mudah saja menjawabnya, namun aku malu sekiranya dia menanyakan hal-hal yang lebih mendalam lagi. Oleh sebab itu aku sengaja tidak menjawab pertanyaannya”.
GURU-GURU BELIAU
Guru-guru Sheikh Ahmad al-Fathani yang disebut dalam puisi beliau berjudul Nazham ‘Uqudid Durri adalah seperti berikut:
* Sheikh Umar Asy-Syami Al-Baqa’ie.
Setelah beliau mempelajari pelbagai permasalahan tatacara dan keilmuan para ulama di Mekah, maka jatuhlah pilihannya sebagai tempat dia belajar. Di antaranya yang beliau sebut pada bahagian akhir Nazham ‘Uqudid Durri ialah para gurunya sebelum beliau berangkat ke Mesir dulu.
Masih belum jelas siapakah yang beliau maksudkan dengan Wa bi Syaikhina ad-Dardir dalam nazham itu. Kemungkinan Syeikh Umar bin Barakat asy-Syami al-Baqa’ie yang lahir pada 1245 H/1829 M, dan wafat 1313 H/1896 M, pengarang Syarh ‘Umdah dan lain-lain.
Sebelum Sheikh Ahmad al-Fathani pergi ke Mesir dulu (sebelum tahun 1292 H/1875 M), beliau mendalami pelbagai ilmu dalam banyak kitab daripada Sheikh Umar asy-Syami.
Disebut oleh Sheikh Abdullah Mirdad Abul Khair bahawa kepada Sheikh Umar tersebut, Sheikh Ahmad al-Fathani mendalami pelbagai kitab seperti: ilmu-ilmu arabiah, usul, tafsir, hadis, fiqh, ma’ani, bayan, ‘arudh dan lain-lain.
Sheikh Umar asy-Syami pula memberi tempat kepada Sheikh Ahmad al-Fathani mengajar di Masjid al-Haram Mekah terutama dalam bidang sastera Arab.
Menurut Sheikh Abdullah Mirdad Abu Khair, dalam beberapa buah karangan Sheikh Umar al-Baqa’ie, di antaranya tentang ilmu Bayan, terdapat syair-syair Sheikh Ahmad al-Fathani. Dalam Mafahat ar-Ridhwan oleh Sheikh Zainuddin bin Sheikh Utsman as-Sarawaqi diriwayatkan juga bahawa Sheikh Umar al-Baqa’ie Shahibul Maqamis Sami (empunya makam yang tinggi) dan Hazam (gelaran perempuan yang masyhur pada orang Arab yang benar Arab).
* Saiyid Husein Al-Habsyi.
Dimaksudkan pula dengan Mulazina al-Hifni Quthub lit Thariqati qad hada’ dalam nazham yang sama tersebut berkemungkinan adalah Saiyid Husein al-Habsyi.
Nama ‘al-Hifni’ untuk Saiyid Husein Al-Habsyi di sini kemungkinan mengambil gelaran yang sama yang pernah diberikan kepada Asy-Syamsu Muhammad Salim al-Hifni.
Tentang ini kedudukan salah satu sanad keilmuan ialah Sheikh Ahmad al-Fathani belajar kepada Saiyid Husein Al-Habsyi, Saiyid Husein Al-Habsyi belajar kepada Saiyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Saiyid Ahmad bin Zaini Dahlan belajar kepada Sheikh Ustman ad-Dimyathi, Sheikh Ustman ad-Dimyathi belajar kepada Sheikh Abdullah asy-Syarqawi, Sheikh Abdullah asy-Syarqawi belajar kepada Asy-Syamsu Muhammad Salim al-Hifni.
Ketika membahas tentang permainan catur nama ‘Hifni’ juga disebut oleh Sheikh Ahmad al-Fathani dalam karyanya Hadiqatul al-Azhar, cetakan pertama, halaman 175, “..... seperti barang yang berkata akan dia ‘Hifni’ atasnya....” Nama ‘Hifni’ di sini juga tidak jelas apakah yang dimaksudkan Asy-Syamsu Muhammad Salim al-Hifni atau pun Saiyid Husein Al-Habsyi.
Dalam puisi Sheikh Ahmad al-Fathani juga menyebut Quthub. Disebabkan Saiyid Husein Al-Habsyi dalam beberapa tulisan ulama adalah diakui sebagai seorang Quthub pada zamannya. Maka penulis bertambah yakin bahawa yang dimaksudkan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani pada nazham/syairnya ialah Saiyid Husein Al-Habsyi.
Sheikh Muhammad Mahfuz Termas menyebut bahawa Saiyid Husein Al-Habsyi adalah Khatimatull Muhaqqiqin wa ‘Umdatul Fuqaha’ wal Muhadditsin. Ulama yang lain pula menggelarnya dengan Al-Quthbur Rabbaniyul Qurasyisyu.
Sheikh Ahmad al-Fathani pada satu catatan menyebut bahawa beliau mendapat ijazah amalan yang bersalasilah sampai kepada Saidina Ali bin Abi Thalib karamahullah wajhah dari Saiyid Husein Al-Habsyi. Selain itu guru tersebut memberikan kata-kata pujian atas karyanya yang berjudul Tashilu Naili Amani.
Kata puji-pujinya (taqrizh) Saiyid Husein Al-Habsyi itu sentiasa tercantum pada karya Sheikh Ahmad al-Fathani itu, iaitu pada terbitan Mekah dan Mesir. Sedangkan pada terbitan di Jawa, Singapura dan Pulau Pinang tidak pernah dicantumkan lagi.
Salah satu sanad, selain sanad-sanad yang lain, tentang pembacaan kitab Hadis Sahih Bukhari.
Syeikh Ahmad al-Fathani bertitik mula seperti berikut, iaitu:
* Sheikh Ahmad al-Fathani (1272 H/1856M-1325 H/1908M), belajar kepada
* Saiyid Husein Al-Habsyi (wafat 1330 H/ 1912 M), belajar kepada
* Ayahnya, Saiyid Muhammad bin Saiyid Husein al-Habsyi (1213 H/1798-9 M - 1281 H/1864-5 M), belajar kepada
* Sheikh Umar bin Abdul Karim bin Abdur Rasul al-‘Athar, belajar kepada
* Sheikh Ali bin Abdul Barri al-Wana-I, belajar kepada
* Sheikh Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad al-Andalusi, belajar kepada
* Sheikh Muhammad bin Abdullah al-Idrisi, belajar kepada
* Al-Quthub Muhammad bin 'Alauddin an-Nahruali, belajar kepada
* Ayahnya Sheikh Falih al-Madani, belajar kepada
* Sheikh Abil Futuh Ahmad bin Abdullah ath-Thawus, belajar kepada
* Baba Yusuf al-Harawi, belajar kepada
* Muhammad bin Syaz Bakhat al-Farghani, belajar kepada
* Abi Luqman Yahya bin Ammar al-Khanlani, belajar kepada
* Muhammad bin Yusuf al-Farbari, belajar kepada
* Imam al-Bukhari
* Saiyid Abu Bakri Syatha.
Sheikh Ahmad al-Fathani ada hubungan erat dengan Saiyid Abu Bakri bin Saiyid Muhammad Syatha (wafat 12 Zulhijjah 1310 H/27 Jun 1893 M).
Disebutnya pada nazham Wa bi Syaikhina wa Mulazina al-Bakriy man haza wilayah wal karamah wal huda. Saiyid Abu Bakri Syatha yang lahir tahun 1266 H/1849 M lebih tua kira-kira enam tahun daripada Sheikh Ahmad al-Fathani (lahir 1272 H/ 1856 M) sebenarnya sama-sama belajar dengan beberapa orang ulama di Mekah.
Antara guru mereka ialah Saiyid Zaini Dahlan, Sheikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki dan lain-lain.
Saiyid Abu Bakri Syatha adalah seorang ketua telaah (tutor) bagi Sheikh Ahmad al-Fathani.
Selepas Saiyid Abu Bakri Syatha selesai menyusun kitab I’anatuth Thalibin, Sheikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki mengadakan ujian penggubahan nazham (puisi).
Penyusun puisi yang terbaik itulah yang akan diberikan kepercayaan untuk mentashhih kitab I’anatuth Thalibin tersebut. Daripada jumlah 35 orang yang menyertai pertandingan itu, ternyata yang memenanginya ialah Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani.
Puisi tersebut termaktub dalam cetakan awal kitab itu, dan penulis juga lampirkan terjemahannya dalam artikel ini. Terjemahan lengkap dilakukan oleh salah seorang cicit Sheikh Ahmad al-Fathani, iaitu Ustazah Zaharah binti Awang, sebagai berikut:
* Khabar gembira tentang I’anah telah dinamakan menyinari ketinggian dan penerimaan dengan senyuman
* Bergelora kegembiraan hati orang yang berakal dan burung pemikiran menyanyi gembira
* Bangkitlah, berilah padaku minuman yang melegakan maka menyelami ingatanku tempat-tempat keagungan
* Kehadhrat Allah aku mengadu kerinduanku dan berfikir ketika malam yang gelap gulita
* Betapa jalan kembali kepada asalnya dan dengan apakah untuk mengatasi halangan dan kebosanan
* Dia adalah tempat ketenangan, gedung segala kebajikan di Kaabah-Nya hamba-hamba-Nya haji dan ihram
* Allah yang berkuasa dan memberi hidayah kemunculan sinar mentari, kelahiran Islam
* Di kalangan mereka seorang pemuda seperti bulan dipagari bintang-bintang seperti samudera, dilingkari sungai-sungai, airnya melimpah ruah
l Hamparan segala kebaikan ada tempat letak kakinya dan padanya ilmu-ilmu yang melahirkan para ulama
* Saiyid al-Bakri seorang yang berwibawa mempunyai ketinggian cita-cita yang membara
* Dia mujaddid menjadikan kebenaran zamannya dari datuknya yang mengiringi tsiqah/kepercayaan dengan penuh teliti
* Penghulur bantuan kepada para pelajar, ilmu-ilmu dalam kitab al-I’anah dan membina menara-menara dan menyerlahkannya pada yang telah binasa
* Sesungguhnya kitab al-I’anah itu kelebihannya amat tinggi iaitulah kitab yang menerangkan ayat-ayatnya secara terperinci
* Bahkan ia adalah perbendaharaan bernilai bagi yang mencarinya mencukupi bagi tetamu, yang meninggalkannya hina dan bodoh
* Padanya segala kebenaran yang telah tetap baginya menanggung segala kesusahan dan berserah
* Maka balasan untuk pengarangnya dan kelebihannya, hanyalah Allah SWT dengan segala kurniaan dan hadiah kebaikan
* Ya Allah, peliharalah Sheikhnya, iaitu Wali Quthub yang bertakwa perhiasan syariat, dialah ulama yang sertanya kemuliaan yang tinggi.
Penutup
Masih ramai lagi guru Sheikh Ahmad al-Fathani yang belum dibicarakan. Penulis hanya membicarakan guru- guru yang hanya disebut oleh beliau dalam puisinya berjudul Nazham Uqudid Durri.
Guru-guru beliau selain yang dinyatakan ini disebut dalam karya-karya beliau yang lain, yang akan dibicarakan lagi seterusnya.

ABDUL RAUF SINGKEL

TOKOH ULAMAK TERSOHOR NUSANTARA
Copyright Reserved to Fatkurradzi Jamil


PENGENALAN

Akhbar Mingguan Malaysia pada hari Ahad, 16 Januari 2004 ada menyiarkan berita makam ulamak besar Aceh, Syeikh Abdul Rauf Singkel yang rosak teruk dilanda tsunami. Menurut ceritanya, suatu pesta hiburan telah diadakan di persisiran pantai berhampiran makam tersebut pada 25 Disember lalu, walaupun telah ditegur oleh seorang kiyai. Sama ada ianya satu kebetulan atau tidak, keesokan harinya tsunami melanda dan memusnahkan dua kampung yang ada di situ iaitu Kampung *Syiah Kuala dan Kampung Alun Naga. Siapakah Abdul Rauf Singkel dan apakah signifikannya kehadiran beliau di dalam sejarah Acheh?

KELAHIRAN

Beliau adalah tokoh ulamak tersohor Nusantara pada kurun ke-17. Dilahirkan di Kabupaten Singkel, sebuah daerah kecil di Acheh Selatan pada tahun 1620, iaitu lebih 100 tahun selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis.

PENDIDIKAN

Pendidikan pertamanya adalah dari ayahnya, Syeikh Ali, seorang alim yang juga mempunyai pesantren. Beliau kemudian berguru di Fansur, Acheh. Beberapa tahun kemudian, beliau berguru dengan seorang tokoh ulamak besar Acheh iaitu Syeikh Shamsuddin Al Sumatrani di Banda Aceh. Beliau merantau ke Tanah Arab pada tahun 1642 dan belajar dari 19 guru dan 27 ulamak di dalam berbagai disiplin Ilmu Islam. Tempat belajarnya adalah di sepanjang perjalanan untuk mengerjakan haji; mulai dari Doha, kemudian di Yaman, Jeddah, Makkah serta Madinah. Tahap intelektualisme beliau adalah sangat tinggi berkat didikan para ulama terkemuka saat itu. Pengetahuannya sangat lengkap mencakupi pelbagai bidang; syariat, fiqh, hadis, ilmu kalam dan tasawuf. MENGAJAR Kemudian beliau mengajar di Mekah & Madinah. Selepas 19 tahun berada di Tanah Arab, beliau memutuskan kembali ke Acheh sekitar tahun 1662 dan mengajar di madrasahnya di Kuala Sg Aceh. Ramai murid datang berguru dengannya dari seluruh Nusantara. Antara murid-muridnya yang menjadi ulama terkenal ialah Syeikh Burhanuddin Wafan dari Minangkabau, Abd Al Muhnyi dari Jawa Barat, Dawud Al Jawi Al Fansuri dan Ismail Agha Mushthafa Agha 'Ali Al Rumi dari Turki.

BIDANG PENTADBIRAN

Kerana pengetahuannya yang luas, Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam (1645 hingga 1675) telah melantik beliau menjadi Perdana Menteri yg bertanggung jawab memberi nasihat di dalam bidang agama, sosial, kebudayaan dan pentadbiran. Beliau bertanggung jawab di dalam penyusunan semula pentadbiran Acheh yang hancur akibat perang dengan Portugis di Melaka (1629). Hasilnya Acheh pulih semula sebagai pusat Islam & kebudayaan Melayu di Nusantara.

BIDANG KEAGAMAAN

Beliau merupakan tokoh kesufian, ahli hukum Islam & pendakwah ulung di Nusantara. · Hukum Islam - jasa beliau yang paling besar ialah meletakkan Syari'at Islam sebagai perundangan negara. Fatwa & karangan beliau diterima ramai kerana ianya jelas & mudah difahami. · Tafsir Al Qur'an - orang pertama menterjemahkan Al-Qur'an ke dalam Bahasa Melayu di Nusantara. Buku tafsirnya Al Baidhawi masih diterbitkan di Mesir hingga ke hari ini. · Dakwah - menyebarkan Islam dengan mendirikan madrasah, mengajar & menulis tentang Islam.

MENINGGAL DUNIA

Beliau meninggal dunia ketika berusia 73 tahun. Beliau juga digelar "Tengku *Syiah Kuala". Sebagai mengenang jasa & menghormati peribadi beliau, sebuah universiti di Banda Aceh telah dinamakan sempena nama beliau iaitu Universiti *Syiah Kuala www.unsyiah.ac.id/.

*Nota - "Syiah" (disebut "Syah") adalah "Syeikh" di dalam loghat Acheh. Ia tiada kaitan langsung dengan fahaman Syi'ah.

Copyright Reserved to Fatkurradzi Jamil
Thursday, May 22, 2008

KIAI ABDUL MADJID

Ulama Madrasah At-Taufiqiyah

Koleksi tulisan AllahyarhamWan Mohd. Shaghir Abdullah

Ulama kali ini adalah sangat terkenal di daerah Nusapati bagi Kabupaten Pontianak yang terletak Kepulauan Kalimantan Barat, Indonesia. Ulama yang dimaksudkan ialah Kiai Abdul Madjid Ismail.
Semasa hayatnya, beliau sangat aktif dalam menyebarkan dakwah Islamiah dengan mengajar di serata masjid-masjid.
Beliau adalah penyambung pimpinan Madrasah at-Taufiqiyah, yang diasaskan oleh bapa saudaranya iaitu, Sulaiman Sa’ad.
Asal-usul
Tokoh yang dikenali dengan Ustaz Madjid ini dilahirkan pada 24 Julai 1924 di Kuala Secapah, Mempawah, iaitu salah satu daerah di Kabupaten Pontianak, Indonesia.
Bapanya bernama Ismail Sa’ad manakala ibunya, Fatimah Tereng bin Ahmad yang berasal dari Banjar Masin.
Bapa beliau iaitu Ismail Sa’ad juga adalah generasi yang pertama bersama-sama mendirikan Madrasah at-Taufiqiyah tersebut bersama-sama adik-beradiknya yang lain.
Pendidikan
Kiai Haji Abdul Madjid Ismail memulakan pendidikan di Madrasah Nurul Falah wan-Najah di Sungai Bakau Besar (Indonesia). Kemudian meneruskan pengajiannya di Madrasah at-Taufiqiyah, yang merupakan sekolah yang diasaskan dari ahli keluarga beliau sendiri, iaitu bapa saudaranya bernama Sulaiman Sa’ad.
Selain belajar di madrasah-madrasah, beliau juga menuntut ilmu dengan ulama-ulama yang ada pada zamannya di sekitar Kabupaten Pontianak. Malahan beliau banyak menuntut ilmu melalui ahli keluarganya sendiri iaitu bapa dan bapa saudaranya tersebut.
Perkahwinan
Beliau berkahwin sebanyak dua kali. Melalui isteri pertamanya, iaitu Fatimah Abdul Rahman dikurniakan lima anak, iaitu Rohani, Muhaibah, Sa’adiah, Zamhariyah dan Hamidiyah.
Setelah kematian isteri yang pertama, beliau berkahwin dengan Dariyah Abdul Azim dan mendapat tujuh anak iaitu Mohd. Rahimi, Hakimah, Mohd Syaukani, Ahmadiy, Mohd. Syazili, Mohd. Ambari dan Mohd. Habibi.
Anaknya, Mohd. Rahimi mengatakan bahawa kesemua anak beliau mendapat pendidikan asas di Madrasah at-Taufiqiyah tersebut. Seterusnya melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.
Antaranya Mohd. Syazili dan Mohd. Ambari meneruskan pengajian ke Pondok Pesantren Darullughah Wad Dakwah, di Bangil, Jawa Timur iaitu sebuah pondok pesantren yang terkenal di Indonesia kerana melahirkan ramai yang menjadi ulama dan tokoh masyarakat.
Anak-anak beliau lainnya pula ada yang meneruskan pengajian di universiti-universiti tempatan di sekitar Kabupaten Pontianak.
Hasil didikan beliau yang amat menitikberatkan pengajian Islam, anak-anaknya menjadi insan yang berjaya dan berbakti kepada masyarakat.
Antara yang mengikuti jejak langkah beliau adalah Mohd. Rahimi, yang kini menjadi pemimpin madrasah at-Taufiqiyah tersebut, dengan dibantu oleh adik-adiknya yang lain.
Anak beliau Mohd. Syazili pula sangat aktif mengajar di masjid-masjid dengan pelbagai cabang ilmu kepada masyarakat tempatan.
Pengalaman
Kiai Abdul Madjid mula memimpin Madrasah at-Taufiqiyah tersebut pada tahun 1950. Pimpinan beliau bermula di peringkat rendah yang disebut sebagai Madrasah Ibtidaiyah at-Taufiqiyah.
Setelah itu, beliau memimpin di peringkat menengah yang digelar sebagai Madrasah Tsanawiyah at-Taufiqiyah dari tahun 1970 sehingga 1980. Setelah itu, beliau bersara dan berkhidmat sebagai penasihat bagi pimpinan madrasah tersebut.
Namun begitu, beliau yang sememangnya cintakan ilmu ini meneruskan dakwah dengan mengajar di masjid-masjid, dan di majlis-majlis Ta’lim. Beliau seorang yang sangat aktif dengan Majlis Ta’lim dari tahun 1950 hinggalah kewafatannya.
Selain dalam keilmuan, beliau juga menitikberatkan soal kepimpinan. Beliau pernah menyandang sebagai wakil rakyat bagi kawasannya, yang disebut sebagai Dewan Perwakilan rakyat Daerah dari tahun 1987 hingga 1992. Beliau juga menjadi ahli dalam Nahdhatul Ulama (NU) di Indonesia, dan pernah menyandang jawatan sebagai Ketua Dua dan Badan Penasihat.
Sejarah Madrasah at-Taufiqiyah
Madrasah at-Taufiqiyah yang pernah dipimpin oleh ulama yang dibicarakan ini adalah diasaskan oleh bapa saudara beliau iaitu, Sulaiman bin Sa’ad. Nama madrasah ini diambil dari nama Penembahan Muhammad Taufiq Aqamuddin, iaitu yang terakhir kerajaan Mempawah.
Baginda merupakan seorang sultan dan seorang pemimpin yang sangat mencintai para ulama. Hubungan baginda dengan ulama juga sangat rapat sehingga banyak nasihat dalam hal-hal pemerintahan baginda, dirujuk kepada ulama. Baginda juga diketahui menguasai pelbagai bidang ilmu keislaman.
Lantaran kerana cinta dan kasih Baginda terhadap para ulama juga terhadap ilmu pengetahuan, Baginda amat menyokong penubuhan madrasah at-Taufiqiyah tersebut.
Madrasah at-Taufiqiyah didirikan pada 20 April 1935M dengan hasil kerjasama oleh beberapa tokoh-tokoh agama pada zaman tersebut, iaitu:
lSulaiman bin Sa’ad
lIsmail bin Sa’ad
lAhmad bin Sa’ad
lArasib bin Basuk
Pada awal penubuhannya, madrasah ini hanya berstatus Madrasah Diniyah, iaitu hanya mengajar dalam mata pelajaran yang berkaitan agama Islam seperti fikah, tauhid, akidah dan sebagainya.
Dalam pimpinan awal iaitu di bawah Ustaz Sulaiman, Madrasah at-Taufiqiyah ini berjalan dengan baik, hinggalah kedatangan tentera Jepun ke Indonesia pada tahun 1940. Pada waktu kedatangan tentera jepun tersebut, Madrasah at-Taufiqiyah terpaksa ditutup selama lebih kurang lima tahun iaitu sehingga tahun 1945.
Dalam pada itu juga, pengasasnya Sulaiman Bin Sa’ad kembali ke rahmatullah pada 22 September 1944. Maka dinamakan masyarakat setempat tahun tersebut dengan tahun dukacita kerana kehilangan seorang pemimpin masyarakat yang disegani.
Menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Madrasah at-Taufiqiyah dibuka dan diteruskan semula, dengan dipimpin oleh pengurus baru yang merupakan adik Sulaiman iaitu, ustaz Ahmad Sa’ad.
Beberapa pembaharuan dijalankan, antaranya status Madrasah Diniyah berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah adalah pengajian di peringkat rendah dengan penambahan mata pelajaran akademik seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, Matematik dan sebagainya.
Dalam pimpinan Ustaz Ahmad Bin Sa’ad, Madrasah at-Taufiqiyah berjalan dengan baik dan maju. Namun ditakdirkan pada 13 November 1956, beliau pula kembali ke rahmatullah.
Bagi melantik pimpinan yang baru, diadakan mesyuarat di antara ahli-ahli dalam Madrasah at-Taufiqiyah dan masyarakat setempat, dan akhirnya sepakat melantik Abdul Madjid, iaitu ulama yang dibicarakan ini.
Di bawah pimpinan beliau, maka madrasah tersebut semakin pesat membangun sehingga status Madrasah Ibtidaiyah meningkat. Dengan perkembangan tersebut, maka pada tahun 1971 didirikan pula Madrasah Tsanawiyah at-Taufiqiyah, iaitu pengajian bagi peringkat menengah bawah. Antara pendiri-pendiri Madrasah Tsanawiyah adalah:
lUstaz Abdul Madjid Ismail
lDawaer bin Ismail
lUstaz Syamsuddin Abdur Rahman
lAbdullah Yusof
Perkembangan Madrasah at-Taufiqiyah semakin meningkat dari semasa ke semasa. Disebabkan peningkatan tersebut, maka pada tahun 1986 didirikan pula Madrasah Aliyah.
Madrasah Aliyah pula adalah peringkat menengah atas, iaitu sebelum ke peringkat berstatus universiti.
Namun Madrasah Aliyah tersebut hanya bertahan selama enam tahun sahaja. Ini kerana ia tidak diakui oleh Departmen Agama (Majlis Agama) kerana tidak memenuhi syarat-syarat penubuhan Madrasah Aliyah.
Syarat yang tidak dapat dipenuhi adalah disebabkan lokasi Madrasah at-Taufiqiyah tersebut adalah di kawasan desa. Menjadi salah satu syarat bahawa untuk menubuhkan Madrasah Aliyah hendaklah di wilayah atau bandar daerah, dan tidak boleh di kawasan desa atau kampung.
Madrasah at-Taufiqiyah pula adalah didirikan di kawasan desa, maka tidak dapat memenuhi syarat tersebut. Selain itu, antara syarat lain adalah tidak mempunyai Badan Hukum.
Maka pada tahun 1988, Abdul Madjid mengajukan kepada Badan Hukum untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Islamiyah at-Taufiqiyah. Akhirnya pada tahun 1989, Madrasah Aliyah sudah mempunyai Badan Hukum pada 13 April 1989.
Selain itu, Abdul Madjid mempunyai keinginan yang kuat untuk menampung anak-anak yatim dan kurang kemampuan dalam pendidikan mereka. Selanjutnya pada 1 Januari 1991, beliau menubuhkan Pondok Pesantren at-Taufiqiyah yang bertujuan untuk pengajian yang tidak formal kepada masyarakat setempat.
Sehingga kini Madrasah at-Taufiqiyah, mahu pun Pondok Pesantren at-Taufiqiah berjalan dengan baik dan ramai lepasan-lepasannya yang berjaya dan berbakti kepada masyarakat.
Adapun lokasi untuk penubuhan Madarash at-Taufiqiyah merupakan wakaf dari Tereng Ahmad. Tereng ialah bapa kandung Fatimah, iaitu ibu kepada ulama ini, manakala lokasi bagi Pondok Pesantren at-Taufiqiyah berserta Asrama putra dan putri adalah wakaf daripada ulama yang dibicarakan ini.
Kembali ke rahmatullah
Ustaz Abdul Madjid kembali ke rahmatullah pada 24 Mei 2007, iaitu pada hari Selasa sekitar pukul 3 petang. Beliau meninggal pada usia 83 tahun disebabkan sakit tua.
Pemergian beliau sangat dirasai sekalian lapisan murid-murid, masyarakat setempat dan kaum keluarganya. Ini kerana sifat-sifat beliau adalah sangat disegani, di samping suka menghulurkan bantuan terutama kepada anak-anak yatim, janda-janda dan fakir miskin.
Bantuan yang dihulurkan bukan sahaja berbentuk material malah mencurahkan ilmu tanpa sebarang bayaran. Malahan sehingga akhir hayatnya, beliau masih tidak jemu-jemu mengajar dan berdakwah walaupun dalam keadaan terlantar sakit.
Dengan pemergian beliau, maka Yayasan Pendidikan Islamiyah at-Taufiqiyah kini dipimpin oleh anak lelaki sulung beliau iaitu Mohd. Rahimi. Madrasah Tsanawiyah pula dipimpin oleh Mohd. Ambari Abdul Madjid
Pondok Pesantren at-Taufiqiyah pula diurus oleh Mohd. Syazili Abdul Madjid. Kesemua urusan pentadbiran madrasah tersebut dipimpin sepenuhnya oleh anak-anak beliau.
Demikianlah sekilas sejarah berkenaan ulama yang berasal dari kepulauan Kalimantan Barat ini, dan mengenai sejarah berdirinya Madrasah at-Taufiqiyah dan Pondok Pesantren at-Taufiqiyah tersebut. Sehingga kini madrasah tersebut sudah berusia 73 tahun.

TOKOH-TOKOH PENYEBAR ISLAM DI ASIA TENGGARA

Koleksi tulisan ALLAHYARHAM WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

KEDATANGAN Islam di Asia Tenggara telah banyak dibicarakan, terutama oleh para sarjana Islam. Walaupun sampai sekarang masih wujud perselisihan pendapat antara satu dengan yang lainnya, namun sebagai perkenalan diringkaskan di bawah ini:
Banyak pendapat mengatakan Islam tersebar di Asia Tenggara sejak abad 11, 12 dan 13 M. Ada berpendapat bahawa pengislaman negeri Kelantan datangnya dari negeri Patani. Sejak akhir abad ke- 2 Hijrah atau abad ke-7 Masihi telah datang pedagang Arab ke Patani yang kemudian terjadi asimilasi perkahwinan dengan orang-orang Melayu, dan dipercayai, sekali gus mereka menyebarkan Islam di pantai Timur Semenanjung Tanah Melayu.
Pertemuan
Dikatakan seorang bangsa Arab bernama Sheikh Ali Abdullah yang dahulunya tinggal di Patani, mengislamkan raja Kelantan. Pengakuan Perdana Menteri Kelantan, Haji Nik Mahmud Nik Ismail tentang pertemuan mata wang tahun 577 Hijrah atau 1181 Masihi, tulisan dengan angka Arab, juga tertulis dengan huruf Arab sebelah menyebelah mata wang itu masing-masing dengan Al-Julusul Kalantan dan Al-Mutawakkal 'alallah.
Sekitar tahun 1150 Masihi, datang seorang Sheikh dari Patani menyebarkan Islam di Kelantan. Diriwayatkan pula oleh ulama Patani secara bersambung bahawa Islam masuk ke Patani dibawa oleh Sheikh Abdur Razaq dari Tanah Arab. Sebelum ke Patani, beliau tinggal di Aceh hampir 40 tahun.
Selain itu, tulisan Arab telah lama digunakan sekali gus bersama tulisan Melayu/Jawi. Hal ini dibuktikan dengan mata wang yang digunakan di Patani. Sebelah hadapannya tertulis dengan bahasa Melayu, “Ini pitis belanja di dalam negeri Patani”, manakala di sebelah belakangnya dengan bahasa Arab yang jika diterjemahkan ertinya seperti di atas, tetapi di sebelah bahasa Arabnya ditambah dengan kalimat Sanah 1305.
Mata wang itu dibesarkan tiga kali ganda dari aslinya, maka sebelah yang bahasa Melayunya tertulis, “Duit ini untuk perbelanjaan dalam negeri Patani”, manakala sebelah bahasa Arabnya tertulis kata-kata ‘tahun Masihi 1305’. Tulisan Arab bahasa Melayu pada mata wang Patani tersebut tidak berjauhan tempoh jaraknya dengan Batu Bersurat yang terdapat di Kuala Berang, Terengganu yang bertahun 702 Hijrah atau 1303 Masihi atau 786 Hijrah atau 1398 Masihi.
Dikatakan Kedah menerima agama Islam dibawa oleh seorang mubaligh bernama Sheikh Abdullah bin Syeikh Ahmad bin Sheikh Ja’far Qaumiri dari negeri Syahrir, Yaman. Beliau sampai di Kedah pada tahun 531 Hijrah. Beliau berhasil mengislamkan Sri Paduka Maharaja dan menteri-menterinya.
Aceh termasuk negeri yang pertama diketemui oleh para pedagang Islam yang datang ke wilayah Nusantara tersebut. Di antara penyebar Islam yang terkenal bernama Sheikh Abdullah Arif (di abad ke 12M). Salah satu karya tasawufnya dalam bahasa Arab berjudul, Bahrul Lahut.
Dalam karya klasik karangan Tun Sri Lanang, dalam Sejarah Melayunya yang terkenal itu, bahawa beliau menceritakan kedatangan Sheikh Ismail yang berhasil mengislamkan seorang yang akhirnya terkenal dengan nama Sultan Malikush Shaleh.
Islam di Aceh sampai ke puncak kejayaannya di zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Melalui Aceh sehingga negeri Minangkabau menerima Islam, walaupun pada mulanya berjalan agak lambat lantaran pengaruh agama Hindu yang masih sangat menebal.
Pada tahun 1440 Masihi, Islam mulai bertapak di Palembang (Sumatera Selatan) yang disebarkan oleh Raden Rahmat. Di Leren Jawa diketemukan batu nisan seorang perempuan bernama Fathimah Maimun bertahun 495 Hijrah atau 1101 Masihi. Kira-kira tahun 1195 Masihi, Haji Purwa iaitu salah seorang putera Raja Pajajaran kembali dari pengembaraannya, lantas mengajak semua keluarga kerajaan supaya memeluk agama Islam. Namun usaha beliau itu gagal.
Para penyebar Islam di Pulau Jawa memuncak tinggi dengan sebutan Wali Songo/ Wali Sembilannya, yang terkenal di antara penyebar itu seumpama Maulana Malik Ibrahim yang makamnya di Gersik tahun 1419 Masihi.
Pada abad ke-15 Masihi Islam berkembang di Maluku dengan pantas, terkenal penyebarnya bernama Sheikh Manshur yang berhasil mengislamkan Raja Tidore serta rakyat di bawah pemerintahannya.
Adapun Sulawesi berdasarkan buku Hikayat Tanah-Tanah Besar Melayu, tanpa nama pengarang, yang diterbitkan oleh Printed at the Government Printing Office, Singapore, Straits Settlement, 1875 dikatakan bahawa yang terakhir menerima Islam ialah bangsa Bugis. Barangkali lebih kurang tahun 1620 Masihi.
Tahun 1620 Masihi boleh disejajarkan dengan tahun kedatangan mubaligh-mubaligh penyebar Islam yang datang dari Minangkabau. Dato’ Ri Bandang (Khathib Tunggal Abdul Makmur) telah mengislamkan Raja Tallo I Malingkaan Daeng Manyore dan Raja Goa I Mangarangi Daeng Manrabia, yang memeluk agama Islam pada hari Jumaat 9 Jamadilawal 1015 Hijrah bersamaan 22 September 1605 Masihi.
Dato’ Ri Bandang dibantu oleh Raja Goa menyiarkan Islam di Wajo. Beliau meninggal dunia di Patimang negeri Luwu (Indonesia), maka terkenallah beliau dengan sebutan Dato’ Patimang. Penyiar Islam yang seorang lagi bernama Dato’ Ri Tiro.
Barangkali Islam masuk di Sulawesi lebih awal dari tahun tersebut di atas. Pada tahun 1412 Masihi, seorang ulama Patani pernah mengembara hingga ke Pulau Buton dengan tujuan menyiarkan agama Islam ke bahagian Timur. Raja Mulae i-Goa menyambut kedatangan ulama itu dengan berlapang dada.
Pada tahun 1564 Masihi, disusul oleh Sheikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman yang lama menetap di Johor lalu melanjutkan perjalanannya ke Pulau Buton. Walaupun beliau berasal dari Patani tetapi dikatakan masyarakat bahawa beliau adalah ulama Johor.
Seorang bangsa Portugis bernama Pinto pernah datang ke Sulawesi Selatan dalam tahun 1544 Masihi, beliau melaporkan bahawa di Sulawesi Selatan telah banyak pedagang Islam yang datangnya dari Johor, Patani dan Pahang.
Selanjutnya terjadi perkahwinan para pedagang yang beragama Islam itu dengan penduduk asli sehingga ramai rakyat memeluk agama Islam.
Pada tahun 1565-1590 Masihi, Raja Goa Tunijallo mendirikan sebuah masjid untuk pedagang Islam itu di sebuah kampong bernama Mangallekana berdekatan kota Makasar/Ujung Pandang (Indonesia).
Di dalam Hadiqatul Azhar, Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Musthafa Al-Fathani menyebut Islam masuk ke Sulawesi pada tahun 800 Hijrah, dan raja yang pertama Islam bernama Lamadasilah (La Meddusala).
Kalimantan (Indonesia) dikatakan menerima Islam pada abad ke 16M, Raja Banjar yang pertama memeluk agama Islam ialah Raden Samudera yang menukar namanya kepada Sultan Surian Syah selepas memeluk Islam dan akhir pemerintahannya ialah pada tahun 1550 Masihi.
Dikatakan sebagai penolong kanannya dalam pemerintahan ialah bernama Masih. Beliau mengambil tempat di pinggir Bandar. Dari perkataan Bandar, lalu dikenali dengan nama ‘Kerajaan Banjar’ dan lama kelamaan menjadi ‘Bandar Masih’ kerana mengambil sempena nama ‘Masih’ dan kini terkenal dengan nama ‘Banjarmasin’. Tetapi huruf ‘h’ ditukar dengan huruf ‘n’.
Di antara ulama Banjarmasin yang paling terkenal ialah Sheikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, penyusun kitab Sabilul Muhtadin dan Sheikh Muhammad nafis bin Idris Al-Banjari, penyusun kitab Ad-Durrun Nafis.
Sukadana menerima agama Islam yang dibawa oleh dua mubaligh bernama Sheikh Syamsuddin dan Sheikh Baraun, mubaligh yang membawa surat dari Mekah untuk memberi gelaran Raja Sukadana itu dengan Sultan Aliuddin atau juga digelar dengan nama Sultan Shafiuddin.
Sambas didatangi oleh mubaligh-mubaligh Islam yang paling ramai setelah Portugis menakluk Melaka dan setelah Aceh menakluk Johor. Di antara mubaligh yang sampai sekarang sebagai keramat (disebut keramat Lumbang) bernama Sheikh Abdul Jalil berasal dari Patani.
Ada juga mubaligh berasal dari Filipina, salah seorang keturunannya sebagai ulama besar, iaitu Sheikh Nuruddin kuburnya di Tekarang, Kecamatan Tebas, Sambas (meninggal dunia tahun 1311 Hijrah), Indonesia.
Pengislaman Sulu dilakukan dengan aman, yang datang ke sana adalah seorang mubaligh yang berpengalaman sejak dari Mekah, dan beliau sampai di Sulu pada tahun 1380 Masihi. Nama beliau ialah Syarif Karim Al-Makhdum.
Selepas Syarif Karim Makhdum datang pula Syarif Abu Bakar pada tahun 1450 Masihi. Beliau juga dipercayai seorang mubaligh yang banyak pengalaman dan aktiviti dakwahnya dilakukan sejak dari Melaka, Palembang dan Brunei.
Selain itu yang agung juga namanya dalam pengislaman di Filipina ialah Syarif Kebungsuan. Nama asalnya ialah Syarif Muhammad bin Zainal Abidin yang datang dari negeri Johor. Adapun Syarif Zainal Abidin itu diketahui adalah keturunan Rasulullah yang menyebarkan Islam di Johor.

SHEIKH AHMAD ALl-FATHANI

Koleksi tulisan Allahyarham Wan Mohd. Saghir Abdullah

Pada mulanya penulis tidak mengenali Sheikh Ahmad al-Fathani, kerana penulis selalu diceritakan tentang kehebatan Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani dan Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani sahaja. Oleh sebab itu, pada penyelidikan awal penulis hanya tertumpu pada biografi Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani dan sahabat-sahabatnya.
Ibu penulis, Hajah Wan Zainab binti Syeikh Wan Ahmad al-Fathani pada mulanya enggan bercerita lebih panjang mengenai ayahnya.
Namun di antara cerita yang paling awal, katanya: "Kalau kamu ingin tahu tentang ayahku hendaklah kamu merantau ke Kelantan. Di sana ada murid-murid dan anak angkat ayahku. Anak angkat dan murid angkat ayahku yang paling terkenal ialah 'Awang Kenali'. Dia ialah ulama besar dan keramat. Ada murid ayahku menjadi ulama besar Kelantan namanya 'Nik Mahmud' dan 'Haji Muhammad Sa'id'.
"Sebelum kamu dengar dan temukan riwayat ayahku dari orang lain, aku tidak akan menceritakan kisahnya semua, tapi cukup kamu ketahui bahawa ayahku pergi ke Baitulmadqis dari Mekah dengan berjalan kaki. Sewaktu beliau pulang dari Turki pernah mendapat pelbagai hadiah dari Sultan Turki, di antaranya globe dunia yang besar sehingga tidak muat pintu ketika akan dibawa masuk ke rumah...", demikian cerita ibu penulis.
Setelah itu sekitar tahun 1960-an, penulis sering terbaca tentang Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Musthafa al-Fathani terselit dalam riwayat beberapa ulama yang diperkenalkan di majalah-majalah dan buku-buku.
Maklumat awal yang penulis perolehi mengenai beliau adalah berupa tulisan terdapat dua sumber. Sumber pertama pernah dibicarakan oleh salah seorang muridnya, seorang orientalis iaitu, Prof. Dr. C.Snouck Hurgronje yang dimuat dalam bukunya Mecca in The Latter Part Of The Nineteenth Century.
Maklumat pertama didengar bahawa Snouck Hurgronje adalah murid Sheikh Ahmad al-Fathani melalui cerita Saiyid Muhammad Yusof Zawawi, yang ketika hidupnya pernah sebagai Mufti Terengganu. Beliau menjelaskan kepada penulis sewaktu berada di Masjid Negara pada tahun 1977. Cerita beliau tersebut dikuatkan pula dengan pelbagai catatan yang penulis temui beberapa tahun kemudiannya.
Sumber kedua ditulis oleh murid Tok Kenali dalam majalah Pengasuh, bertarikh 2 Zulkaedah 1352 H/ 15 Februari 1934 M, hari khamis, jilid ke 17, muka ke 13 dan 14.
Sedikit mengenainya penulis salin tanpa perubahan bahasa, iaitu: "....al-Allamah Sheikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani yang terkaya daripada ujian umpama kita ini. Betapakah tiada berkata demikian itu? Kerana ilmu yang mengandungi pelajaran agama itu masih ada lagi sekarang 60 perkara ilmu. Maka al-Allamah itu dapat empat puluh tujuh ilmunya seperti mengkhabarkan kepada penulis satu orang alim yang dipercayai khabarannya kerana dia berkebetulan pada satu masa itu ada peluang. Maka al-Allamah itu mentakrifkan 47 ilmu itu satu persatunya.
"Dan setengah-setengah ia karang ilmu itu. Maka sekarang ini, ada juga setengahnya seperti syaikhuna al-Kanali, dapat dua puluh empat. Kalau pembaca-pembaca hendak tahu insya-Allah saya akan sebut. Sebab almarhum itu (Maksudnya Tok Kenali) dapat setengah ilmu al-Allamah pada bilangan itu ialah kerana banyak mukhalathah dan mengaji daripadanya. Katakanlah seperti Abu Hurairah dengan Nabi kerana banyak bercampurnya dapat riwayat hadis tujuh ribu lebih. Dan al-Allamah yang tersebut itu almarhum sentiasa puji dan sebut; menunjukkan kasihnya demikianlah al-Allamah itu telah dapat khabar bahawa murid-murid yang lebih disayang ialah almarhum..."
Mengenai Sheikh Ahmad al-Fathani ini, penulis pernah menerbitkan buku kecil di Yala (1971-1972) dan pernah dimuat dalam majalah Dian bilangan 49, tahun 1972. Kedua-dua karya tersebut adalah karya penulis yang pertama diterbitkan.
Selain itu, khusus mengenai pemikiran Sheikh Ahmad al-Fathani ada tujuh siri pernah dimuat dalam Dewan Budaya mulai April 1991 sehingga September 1991 dan disambung dalam bulan Oktober 1991. Dalam majalah Dakwah pula mulai Ogos 1989 hingga April 1991, dan disambung lagi Jun 1991 hingga Disember 1991, yang penulis tulis khusus membicarakan ulama-ulama Malaysia dan Patani. Sebahagian besar ulama yang dibicarakan ada hubungkaitnya dengan Syeikh Ahmad al-Fathani.
Adakalanya mengenai pertalian dalam kekeluargaan, pertalian keilmuan daripadanya hingga ke atas dan murid-murid beliau.
Riwayat ringkasRiwayat ringkas Sheikh Haji Wan Mushthafa al-Fathani, iaitu datuk kepada Sheikh Ahmad al-Fathani, pernah penulis tulis dalam majalah Al-Islam, Januari 1990, iaitu siri ke-3 di bawah judul Thabaqat Para Ulama Patani.
Dalam Jurnal Dewan Bahasa, Mac 1990, penulis perkenalkan pemikiran bahasa dan huruf Melayu baru ciptaan Sheikh Ahmad al-Fathani. Dalam Jurnal Bahasa, September 1991, diperkenalkan pula kitab Hadiqatul Azhar war Rayahin yang merupakan karya Sheikh Ahmad al-Fathani.
Sepanjang tahun 1990 dan 1991, dalam Jurnal Dewan Bahasa, penulis perkenalkan pelbagai kitab karya ulama dunia Melayu, yang sebahagian besar juga menyentuh nama Sheikh Ahmad al-Fathani, kerana beliau adalah selaku pentashih pertama. Nazham atau syair Sheikh Ahmad al-Fathani, baik dalam bahasa Arab mahu pun dalam bahasa Melayu, beberapa buah di antaranya juga penulis sebut dalam jurnal tersebut itu.
Selain yang penulis sebutkan, masih banyak mengenai Sheikh Ahmad al-Fathani yang ditulis dalam majalah lainnya, di antaranya majalah Pengasuh.
Sebagai kesinambungan dari semua yang tersebut di atas, penulis menerbitkan pula buku khusus mengenai ulama ini, berjudul Sheikh Ahmad al-Fathani: Pemikir Agung Melayu dan Islam, Jilid 1 dan 2, terbitan Khazanah Fathaniyah, 2005.
Buku tersebut terkumpul maklumat lengkap mengenai Sheikh Ahmad al-Fathani hasil dari kajian demi kajian yang penulis selidiki. Dalamnya terkandung di antaranya mengenai pemikiran dan perjuangannya, termasuk aktiviti keseluruhan murid-muridnya yang terkenal, keluarganya yang menjadi ulama dan tokoh dunia Melayu, dan lain-lain yang penulis fikirkan perlu ditonjolkan.
Penulis dulukan perkataan 'Melayu' dari perkataan Islam dalam judul buku tersebut adalah bermaksud bahawa beliau adalah seorang ahli fikir yang terbesar untuk seluruh zaman bagi dunia Melayu.
Penulis tidak bermaksud mengatakan bahawa Sheikh Ahmad al-Fathani adalah pemikir agung atau besar untuk dunia Islam antarabangsa. Namun walau pun kecil, tidak dapat dinafikan bahawa ada peranan, sumbangan dan pemikiran beliau untuk kepentingan umat Islam sejagat hingga peringkat antarabangsa.
Kesinambungan daripada itu, penulis memperkembangkan lagi perbicaraan mengenai Sheikh Ahmad al-Fathani melalui artikel ini secara bersiri, seperti yang pernah penulis lakukan sebelum ini.
Ia dimulakan dengan pengenalan, seterusnya biografi yang mengandungi asal-usul keluarga beliau, keturunannya, keluarga yang menjadi ulama dan tokoh, murid-muridnya, kewafatannya, hasil-hasil karya beliau yang terkenal, dan pemikiran-pemikiran dalam pelbagai bidang.
Sebagai permulaan, penulis memulakan dengan pengenalan dan asal-usul nama beliau sahaja. Seterusnya mengenai yang selainnya akan dibicarakan dalam siri-siri selanjutnya.
Asal-usulNama lengkap Sheikh Ahmad al-Fathani ialah Sheikh Wan Ahmad bin Muhammad Zainal Abidin bin Datu Panglima Kaya Sheikh Haji Wan Mushthafa bin Wan Muhammad bin Wan Muhammad Zainal Abidin (faqih Wan Musa al-Jambui as-Sanawi al-Fathani) bin Wan Muhammad Shalih al-Laqihi bin Ali al-Masyhur al-Laqihi.
Walau bagaimana pun nasab yang sahih dan tahqiq dari Sheikh Ahmad al-Fathani sendiri ialah: Ahmad bin Zainal Abidin bin Haji Wan Mushthafa bin Wan Muhammad bin Wan Muhammad Zainal Abidin al-Fathani.
Nasab ini beliau tulis pada tiga tempat iaitu pada akhir Hadiqah al-Azhar, juga pada akhir Tuhfatul Ummah dan dalam sebuah catatan.
Tetapi pada semua cetakan Ar-Risalah al-Fathaniyah ialah: Ahmad Zainal Abidin bin Haji Wan Mushthafa bin Wan Muhammad bin Musa al-Fathani. Pada nama Zainal Abidin disebut nama 'Musa'.
Ada kemungkinan 'Zainal Abidin' adalah sebagai nama gelar untuk Syeikh Faqih Wan Musa al-Fathani, kerana 'Zainal Abidin' bermaksud 'perhiasan orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah'.
Dalam salah satu manuskrip tulisan Tok Kelaba al-Fathani, ada dicatat bahawa datuk-neneknya berasal dari negeri Khurasan, iaitu yang pertama datang ke dunia Melayu bernama 'Syarif Zainal Abidin'.
Beliau ini merantau ke Pulau Jawa, lalu berkahwin dengan seorang perempuan yang berasal dari Minangkabau. Oleh sebab terjadi sesuatu peperangan di Jawa, maka 'Syarif Zainal Abidin' bersama dengan salah seorang Raja Jawa keluar dari Pulau jawa lalu terdampar di Kelaba, iaitu sebuah negeri dalam Daulah Islam Patani Darussalam.
Syarif Zainal Abidin adalah seorang ulama, sehingga mudah baginya mendapat pengaruh di Kelaba dan juga meninggal dunia di Kelaba. Anak Syarif Zainal Abidin bernama Abu Bakar, berpindah ke Kelantan, dan tinggal di Kampung Laut, Kelantan. Di Kampung Laut (Kelantan), beliau memperolehi anak bernama Abdullah. Abdullah memperolehi anak bernama Abdul Shamad.
Abdul Shamad ini pindah pula ke Kelaba dan mendapat anak bernama Abdul Mukmin. Abdul Mukmin mendapat anak bernama Abdul Latif, dan Abdul Latif mendapat anak bernama Husein (Tok Kelaba).
Syarif Zainal Abidin yang dicatat oleh Tok Kelaba sebagai datuk neneknya itu adalah sezaman dengan Zainal Abidin yang disebut oleh Sheikh Ahmad al-Fathani. Oleh sebab ada hubungan kekeluargaan antara Sheikh Ahmad al-Fathani dengan Tok Kelaba, maka penulis yakin pertemuan nasab kedua-duanya adalah pada nama Zainal Abidin. Zainal Abidin pada salasilah Tok Kelaba kemungkinan adalah orang yang sama dengan Zainal Abidin pada salasilah Sheikh Ahmad al-Fathani.
Adapun nama Musa bin Muhammad Salleh bin Ali al-Masyhur al-Laqihi al-Fathani adalah berdasarkan tulisan Sheikh Muhammad Nur bin Sheikh Muhammad Ismail Daudy al-Fathani.
PenutupSelanjutnya, mengenai yang lain-lainnya akan dibicarakan dalam artikel ini secara bersiri-siri. Ia meliputi asal-usul keluarganya, keturunannya, keluarga yang menjadi ulama dan tokoh, murid-muridnya, kewafatannya, hasil-hasil karyanya yang terkenal, dan pemikiran-pemikiran beliau dalam pelbagai bidang.

Wednesday, May 21, 2008

SHEIKH AHMAD AL-FATHANI

Kelahiran Sheikh Ahmad Al-Fathani Rahmat Bagi Umat Islam

Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

Dengan teliti Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani mencatat tahun-tahun kelahiran orang-orang dalam lingkungannya dan tahun kelahiran beliau sendiri. Tentang ayah dan ibunya tercatat, "Diperanakkan bapak kita Wan Muhammad Zain pada tahun seribu dua ratus tiga puluh tiga (1233) daripada hijrah, iaitu pada tahun harimau dengan bahasa Melayu, pada hari Sabtu qablaz zawal pada hari yang delapan yang bulan kedelapan daripada bulan Melayu. Diperanakkan mak kita Wan Cik pada seribu dua ratus empat puluh satu (1241) daripada hijrah.1241- peranakkan ibu kita
1233- peranakkan bapak kita
.....8- kurang umur ibu kita daripada bapak kita."
Tentang tahun kelahiran beliau sendiri, tertulis dalam kitabnya Hadiqatul Azhar war Rayahin, halaman 178-179,cetakan Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 1321 H, tetapi tidak termaktub dalam cetakan yang pertama, oleh percetakan yang sama tahun 1307H.
Menurut beliau, "Diperanakkan Ahmad bin Muhammad bin Mushthafa bin Muhammad al-Fathani pada malam Jumaat waktu jendera budak, lima hari bulan Syaaban daripada tahun 1272, tahun ular besar pada bulan lima daripadanya dengan istilah Siam, pada hari yang keenam pada istilah Melayu. Dan tempat beranaknya pada Kampung Jambu negeri Jerim daripada Fathani. Dan mansya'nya pada Kampung Jambu itu, dan pada Kampung Sena Janjar".
Jika dihisab tahun kelahiran itu maka bersamaan dengan 10 April 1856 Masihi. Tahun kelahirannya itu bersamaan dengan mangkatnya Sultan Muhammad Raja Patani (1856 M) dan dengan kehendak Raja Siam telah mengangkat putera beliau bernama Tengku Putih sebagai Raja Patani. Dalam tahun 1856 M itu pula perdagangan di Fathani Darus Salam kembali ramai dan banyak bangsa asing datang sebagai pedagang, tetapi yang teramai adalah bangsa Cina.
Latar belakang dari kemewahan yang mulai tumbuh di Fathani Darus Salam yang tidak merdeka itu mengakibatkan mulai menurunnya intelektual Islam dalam negeri Fathani Darus Salam. Namun Sheikh Ahmad al-Fathani sebagai intelektual Islam yang agung bukanlah mendapat pendidikan Islam dalam negeri beliau sendiri yang telah dikuasai oleh bangsa kafir itu.
Berbagai-bagai cerita tentang kelahiran Ahmad al-Fathani yang kadang-kadang di sana sini dihiasi dengan mitos yang menarik yang sukar diterima oleh akal yang jernih.
Barangkali tidaklah celanya dalam artikel ini dimuat juga tentang cerita-cerita itu. Seperti yang dikisahkan oleh seorang tuan guru pondok bernama Haji Wan Husein, seorang bekas Tok Guru Pondok di Yala, katanya: "Setelah ulama-ulama Patani banyak mati dibunuh oleh Siam, ada pula yang ditangkap dan dilokap di Bangkok, pada satu malam Panglima Wan Pa bertemu dengan lailatul qadar di perigi Bendang Daya. Malam itu Panglima Wan Pa berdoa agar dari keturunannya ada yang menjadi ahli ilmu untuk menggantikan para ulama Patani yang telah hampir habis. Dipendekkan kisah, bahawa anaknya Muhammad Zain pun berkahwin.
" Tidak berapa lama dia kahwin hamillah isterinya. Ketika hampir cukup bulan kandungannya maka pada satu malam Jumaat, kemudian malam Jumaat lagi, kemudian malam Jumaat lagi jadi tiga kali malam Jumaat secara berturut-turut ibunya Wan Cik bermimpi; bahawa dia melihat isi ubi bertimbun-timbun. Dengan serta merta semuanya pecah berderai. Di mana saja tempat berderainya itu lalu tumbuh menjadi ubi yang baru pula. Oleh sebab mimpi berturut-turut tiga kali serupa dan malam Jumaat pula maka mimpi itu dicari takbirnya kepada alim ulama yang telah mencapai darjat Wali Allah. Akan takbirnya bahawa anak yang dikandung itu akan membawa rahmat, ahli ilmu. Ilmu yang berasal daripadanya akan berkembang lagi. Di mana saja muridnya pergi maka dapat menyebarkan ilmu yang berasal daripadanya. Maklumlah Panglima Wan Pa bahawa doanya telah dikabulkan Allah. Tiba-tiba malam Jumaat yang keempat lahirlah anak yang dikandung itu, yang penuh dengan keanehan. Anak itu diberi nama Ahmad".
Riwayat hidupnya di zaman kanak-kanakAhmad al-Fathani dilahirkan di Kampung Sena Janjar, iaitu sebuah kampung yang ditanam pohon Sena oleh Panglima Wan Pa dengan berbaris-baris melingkari kampung itu. Dari Kampung Sena Janjar itu banyak mengeluarkan ulama sejak masa dahulu, dan Ahmad bergaul menurut tradisi agama Islam yang berkembang di Kampung Sena Janjar itu.
Sejak kecil lagi, kira-kira baru berumur dua tahun, beliau sudah dilatih menghafal pelbagai matan. Menurut ukuran biasa setelah berumur enam atau tujuh tahun baru dilatih dengan demikian itu.
Namun Ahmad al-Fathani tidak mengikut tatacara yang berlaku, kerana ayah dan datuknya tahu benar tabiat Ahmad yang memang sejak lahir selalu tidak sama dengan kebiasaan yang ada pada kanak-kanak lainnya.
Pembawaannya sejak kecil selalu menyendiri diri dari masyarakat ramai. Beliau bertahan duduk di tempat sunyi sepi berminggu-minggu, bahkan kadang-kadang berbulan-bulan untuk menenangkan fikiran, mengingat-ingat hafalan matan yang telah diberikan oleh orang tuanya.
Sekitar empat tahun umurnya, dia mengikut ayah dan ibunya pindah ke Mekah. Ketika di Mekah, dia tidak menampakkan diri sebagai seorang anak yang rajin belajar. Ini kerana dia belajar secara sembunyi-sembunyi, tanpa pengetahuan kedua-duanya.
Ini menyebabkan kedua-dua orang tuanya mulai gelisah, kerana jika hal demikian berlaku terus menerus akan yang mengakibatkan gagal semua cita-cita beliau, yang ingin supaya anaknya itu menjadi seorang yang termasyhur dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan.
Akan tetapi kedua-dua orang tuanya berasa lega dan hairan juga kerana apa yang ditanyakan kepada anaknya tetap dapat menjawab dan hafalannya luar biasa, kerana menghafal pelbagai matan yang melebihi daripada teman-temannya yang lain.
Menurut kitab Nasyrun Naur waz Zahar (mukhtasar), karya Sheikh Abdullah Mirdad Abul Khair menyebut bahawa Sheikh Ahmad al-Fathani ke Mekah berusia enam tahun, dan beliau adalah seorang hafiz al-Quran dan juga beberapa kitab matan.
Di kalangan keluarga Patani dan Kelantan yang berada di Mekah ketika itu mempercayai bahawa Ahmad telah mendapat ilmu ladunni. Hal tersebut lebih menonjol setelah dia berumur 12 tahun.
Dalam usia yang demikian muda, dia telah mengajar ilmu tatabahasa Arab (ilmu nahwu sharaf, dan lain-lain) kepada orang tua-tua yang telah puluhan tahun belajar.
Ketika kecil itu, Ahmad selalu bersahabat dengan temannya bernama Ahmad Dahlan yang berasal dari Jawa. Ahmad Dahlan adalah seorang anak yang sangat rajin belajar dan menghafal. Pada satu hari terlepaslah kata-kata dari ayahnya, Sheikh Muhammad Zain, "Ahmad, mu malas belajar nanti mu aku beri air kencing kawanmu Ahmad Dahlan".
Kata-kata itu sangat berkesan bagi Ahmad al-Fathani, maka bertekadlah ia meninggalkan Mekah untuk mencari ilmu pengetahuan. Tujuan pertamanya adalah ke Baitulmaqdis.
Belajar di BaitulmaqdisDi Baitulmaqdis, dia telah belajar ilmu kedoktoran/ilmu tabib. Menurut riwayat bahawa Syeikh Ahmad al-Fathanilah orang Melayu yang pertama sekali mahir ilmu tabib dan mendapat pendidikan khas di bidang itu yang berlainan dengan tabib-tabib tradisional di dunia Melayu. Sebagai bukti dari cerita ini dapat kita telaah dengan saksama melalui kitabnya berjudul Thaiyibul Ihsan fi Thibbil Insan.
Sekitar dua tahun lamanya dia menetap di Baitulmaqdis, dia kembali ke Mekah. Dalam masa dua tahun itu pula beliau sempat belajar ilmu-ilmu yang lain, selain ilmu yang disebutkan tersebut, terutama ilmu-ilmu agama. Tentunya beliau telah belajar kepada ulama-ulama di Baitulmaqdis itu.
Selama di Baitulmaqdis beliau bersahabat dengan Saiyid Yusuf an-Nahbani, seorang pengarang pelbagai kitab, di antaranya Al-Anwarul Muhammadiyah yang terkenal itu.
Setelah beliau kembali ke Mekah, maka terkejutlah kedua-dua orang tuanya kerana dalam amalannya sehari-hari, tidak menampakkan bahawa anak yang dikasihinya itu sebagai seorang ulama.
Dilihatnya hanyalah mahir dalam membuat berjenis-jenis ubat seumpamanya makjun dan yang sejenisnya. Sekali lagi ayahnya memaksanya supaya memperdalam pengetahuan agama Islam sebagaimana ulama-ulama tua-tua Fathani Darussalam zaman lampau, antaranya seperti Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani.
Berhijrah ke MesirMulai saat itu, bertekad pula Sheikh Ahmad al-Fathani meninggalkan Mekah. Tujuannya adalah ke Mesir kerana diketahuinya bahawa Mesir merupakan pusat ilmu pengetahuan keislaman dengan kemegahan Al-Azharnya, yang menurut beliau memakai istilah Masjid Jami' Al-Azhar.
Sewaktu beliau akan berangkat meninggalkan Mekah, keluarlah kata-kata beliau di hadapan kedua-dua orang tuanya dan juga di hadapan keluarga-keluarganya, bahawa beliau tidak akan berpakaian lebih daripada sehelai dan tidak akan memakai serban yang berekor panjang sebelum menjadi seorang ulama besar yang mahir dalam pelbagai bidang ilmu.
Maka berangkatlah ia ke Mesir dengan penuh tekad dan tawakal tanpa membawa wang yang banyak. Tidak akan berlebihan kalau diceritakan di sini bahawa beliau ke Mesir tidak menaiki kenderaan berupa apa pun. Pemergian semua ditempuh dengan berjalan kaki dan berenang di Sungai Nil dengan menjunjung sebuah kitab suci al-Quran di kepalanya.
Selama belajar di Mesir, beliau memang benar-benar mempunyai sehelai baju yang berwarna putih, sehelai serban dan sehelai kain untuk bersalin. Bajunya itu dicuci setiap dua hari sekali. Hingga beliau selesai belajar di Masjid Jami' Al-Azhar, baju itu juga yang dipakai dibawa ke Mekah yang banyak tampalannya.
Diriwayatkan bahawa selama belajar itu beliau tidak lebih dari makan roti yang dibelah empat untuk setiap harinya. Seperempat untuk makan siang, seperempat pula untuk makan malam, dan separuhnya disedekahkan kepada pelajar-pelajar yang tidak mempunyai suatu apa pun seperti beliau.
Ada pun roti itu beliau peroleh hasil sedekah daripada murid-muridnya di Mesir, kerana beliau juga mengajar walaupun masih belajar. Sekali-sekali beliau juga dapat sedekah pisang embun daripada beberapa orang hartawan.
Sheikh Ahmad al-Fathani adalah orang yang pertama yang berasal dari Asia Tenggara yang belajar di Mesir. Menurut kitab Nasyrun Naur waz Zahar lagi menyebut bahawa Sheikh Ahmad al-Fathani tinggal di Mesir selama tujuh tahun, di sana juga beliau bekerja sebagai pentashih kitab-kitab.
Setelah beliau tamat belajar di Mesir, lalu mengajar di Mekah, ketika itulah para murid dan kadernya beliau suruh pula melanjutkan pelajaran ke Mesir.
PenutupKelahiran Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani adalah merupakan matahari terbit setelah kegelapan malam, bahawa adalah cahaya terang bagi warga Fathani Darus Salam, kerana beliau dapat dikenali hingga di peringkat antarabangsa.
Beliau dikenali bukan hanya dalam bidang sempit sebagai seorang ulama Islam tradisional sahaja, bahkan dalam bidang luas dengan pelbagai bidang yang bersifat umum. Bahkan beliau sebagai pembangkit gerakan politik sekalian ulama di dunia Melayu/Asia Tenggara.