Monday, September 8, 2008

SHEIKH IDRIS AL-MARBAWI

Pengarang Bahrul Mazi

KITAB Tafsir Surah Yasin karangan Imam Asy-Syaukani terjemahan bahasa Melayu oleh Sheikh Al-Marbawi atas permintaan percetakan Musthafa Al-Baby Al-Halabi Mesir tahun 1353H.
Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH


ULAMA besar yang diperkenalkan pada kali ini tidak asing bagi kebanyakan pelajar-pelajar Alam Melayu amnya, dan di Malaysia khususnya. Beliau sangat terkenal dengan kamus Arab-Melayunya, iaitu Qamus al-Marbawi. Beliau ialah Sheikh Muhammad Idris Abdur Rauf al-Marbawi, seorang ulama yang berketurunan dari Kampung Merbau, Perak. Dilahirkan pada tahun 1893 M di Mekah, dan tarikh kembalinya beliau ke rahmatullah juga telah banyak ditulis orang pada 10 Oktober 1989, dimakamkan di Kampung Lubuk Merbau, Perak pada usia 96 tahun.
Tok Kenali antara Guru Sheikh Idris al-Marbawi
Ilmu yang paling banyak diperolehnya adalah dari Tok Kenali Kelantan. Sebelum ini, artikel mengenai Tok Kenali pernah dibicarakan penulis dengan judul Tok Kenali: Ulama Peringkat Wali yang dikeluarkan pada Isnin, 2 Oktober 2006.
Namun dirasakan perlu dibicarakan lagi secara umum berkenaan guru kepada Sheikh Idris Marbawi tersebut.
Tok Kenali adalah satu nama yang paling terkenal dalam dunia pengajian Islam bersistemkan pondok di Malaysia, bahkan juga seluruh Alam Melayu.
Beliau ialah murid yang paling dipercayai oleh Sheikh Ahmad al-Fathani, sehinggakan tiada satu rahsia perjuangan Sheikh Ahmad al-Fathani yang tidak diketahui oleh beliau.
Beliau meninggalkan murid yang sangat ramai. Antara yang menjadi ulama besar adalah Sheikh Idris Marbawi dan Sheikh Utsman Jalaluddin Penanti. (Sumber ini penulis perolehi daripada murid beliau, Tuan Guru Haji Abdur Rahman bin Husein al-Kalantani, seorang Mufti Mempawah Indonesia, yang didengar penulis pada tahun 1969 di Indonesia, Tuan Guru Haji Mahmud di Gajah Mati, Kedah, yang didengar pada tahun 1970, Kadi Haji Wan Ismail bin Hawan di Jala Patani pada tahun 1970, Kadi Haji Abdur Rahim Kelantan di Mekah pada tahun 1979, dan masih ramai yang lain yang belum perlu disebutkan).
Karya-karya yang dihasilkan
Sheikh Idris al-Marbawi meninggalkan karya-karya yang tidak kurang banyaknya. Terdapat dua karya beliau yang sangat terkenal, sehingga masih digunakan sehingga ke hari ini iaitu Qamus al-Marbawi dan Bahrul Mazi. Keterangan maklumat mengenai kedua-dua karya tersebut adalah berikut:
A. Qamus Idris al-Marbawi
Qamus Idris al-Marbawi adalah judul sebenar dalam persuratan. Dalam percakapan umum dinamakan kamus Marbawi. Kamus ini bukan kamus Arab-Melayu yang pertama ditulis. Terdapat kamus lain ditulis sekitar tahun berhampirannya. Namun, kamus ini mendapat tempat tersendiri dalam bidang perkamusan.
Paling luas penyebarannya
Antara keistimewaan kamus ini berbanding yang lainnya adalah kamus Arab-Melayu yang ditulis dengan Melayu-Jawi dan yang pertama paling luas penyebarannya di seluruh dunia Melayu. Bahkan ia turut digunakan oleh masyarakat Melayu di Mekah, Mesir dan beberapa tempat lain.
Ia turut digunakan oleh hampir semua orang yang belajar bahasa Arab dari kalangan suku kaum Melayu, Jawa, Bugis dan sebagainya.
Dalam mukadimahnya, beliau meluahkan yang terkandung dalam hatinya demi kemajuan bangsa Melayu, iaitu katanya: “Kemudian dari itu, maka sebelum masuk mengarang kamus ini, lebih dulu menerangkan maksudku mengadakannya, ialah memajukan bangsaku Melayu, sekiranya menuntut bahasa Arab adalah kamus penyuluhnya yang diharap, mendapatkan pelajarannya umpama nahu dan saraf.”
Kamus ini mengandungi dua juzuk. Juzuk pertama yang mengandungi 384 halaman dimulakan huruf Alif dan berakhir dengan Zha, yang mengandungi 18,000 kosa kata perkataan Arab yang diberi takrif atau ertinya ke dalam bahasa Melayu, dan terdapat juga 700 yang diisyaratkan dalam bentuk gambar.
Dalam juzuk kedua pula mengandungi 401 halaman, yang dimulakan daripada huruf ‘Ain dan berakhir dengan huruf Ya, juga terdapat 18,000 kosa kata Arab dan 500 yang diisyaratkan dalam bentuk gambar.
Berkenaan maklumat-maklumat lainnya berkaitan kamus Marbawi tersebut, telah banyak penulis bicarakan dalam Berita Harian, 28 Mac 2006 (Selasa) dengan judul ‘Kamus Marbawi Rujukan Pelajar Kuasai Bahasa Arab.’
B. Bahrul MaziKarya Syeikh Idris al-Marbawi yang berupa hadis yang terkenal ialah Bahrul Mazi, judul lengkapnya Bahrul Mazi li Syarh Mutkhtasar Sahihit Tarmizi. Ia merupakan terjemahan kitab Sahih Tarmizi dan disyarah oleh beliau.
Terjemahan Sahih Tarmizi secara lengkap ini adalah merupakan yang pertama sekali dilaksanakan dalam bahasa Melayu.
Bahrul Mazi adalah karya besar yang terdiri daripada 22 jilid yang sudah diterbitkan. Maklumat ringkas tentang keseluruhan jilidnya, adalah seperti berikut:
- Jilid I : Tanpa menyebut tarikh. Tebal 227 halaman. Menerangkan bicara bersuci dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 126 hadis dan 591 masalah.
- Jilid II: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 232 halaman. Menerangkan bicara sembahyang dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 138 hadis dan 454 masalah.
- Jilid III: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 240 halaman. Menerangkan bicara sembahyang dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 161 hadis dan 558 masalah.
- Jilid IV: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 232 halaman. Menerangkan bicara sembahyang; zakat dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 115 hadis dan 519 masalah.
- Jilid V: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 208 halaman. Menerangkan bicara puasa dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 110 hadis dan 473 masalah.
- Jilid VI: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 224 halaman. Menerangkan bicara haji dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 108 hadis dan 458 masalah.
- Jilid VII: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 224 halaman. Menerangkan bicara umrah dan jenayah. Terdiri daripada 114 hadis dan 483 masalah.
- Jilid VIII: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 224 halaman. Menerangkan baki bab-bab jenayah dan membicarakan Kitabun Nikah. Terdiri daripada 99 hadis dan 330 masalah.
- Jilid IX: Tarikh selesai menulis malam Rabu, 29 Syawal 1357 H di rumah berdekatan Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir. Tebal 224 halaman. Menerangkan bab-bab talak, li’an dan jual beli. Terdiri daripada 117 hadis dan 226 masalah.
Bab-bab jualan- Jilid X: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 228 halaman. Menerangkan baki bab-bab jualan, bab-bab kadi, diat dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 180 hadis dan 259 masalah.
- Jilid XI: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 224 halaman. Menerangkan korban, nazar-nazar, sumpah-sumpah, perjalanan Nabi dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 151 hadis dan 486 masalah.
- Jilid XII: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 232 halaman. Menerangkan perang sabil, pakaian, makanan dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 170 hadis dan 353 masalah.
- Jilid XIII: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 224 halaman. Menerangkan minum-minuman, kebaktian, perhubungan rahim dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 152 hadis dan 472 masalah.
- Jilid XVI: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 224 halaman. Melengkapi atas baki bab-bab perhubungan rahim, perubatan, faraid, wala’, hibah, qadar dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 138 hadis dan 395 masalah.
- Jilid XV: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 248 halaman. Melengkapi bab-bab huru-hara, ta’bir mimpi dan saksi-saksi. Terdiri dari 105 hadis dan 301 masalah.
- Jilid XVI: Tarikh akhir Bab ar-Ru‘ya dan mengiringi bab-bab syahadah. Selesai malam Rabu, 21 Ramadan 1359 H/1940 M. Melengkapi atas bab-bab mimpi, saksi-saksi dan zuhud. Terdiri daripada 128 hadis dan 237 masalah.
- Jilid XVII: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 232 halaman. Melengkapi atas bab-bab sifat kiamat; pelembut hati, wara’ dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 100 hadis dan 210 masalah.
- Jilid XVIII: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 228 halaman. Melengkapi atas bab-bab sifat syurga, neraka, iman dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 109 hadis dan 210 masalah.
Minta izin- Jilid XIX: Tanpa menyebut tarikh. Tebal 228 halaman. Melengkapi atas bab-bab ilmu, minta izin dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 148 hadis dan 266 masalah.
- Jilid XX: Tarikh dicatat oleh pengarangnya, katanya: “Telah selesai hamba daripada menulis dan mengarangkan juzuk yang kedua puluh ini dengan kurnia Allah SWT kemudian daripada tergendala mengarangnya 16 tahun. Iaitu mula perang Inggeris dengan Jerman dan Jepun dan Itali pada tahun 1949, dan sudah juzuk ini pada malam Rabu 25 Ramadan dan 1373 bersamaan 18 Mei 1955." Melengkapi atas baki bab-bab adab, misal-misal, bab-bab pahala Quran dan barang yang takluk dengannya. Terdiri daripada 127 hadis dan 311 masalah.
- Jilid XXI: Mulai penulisan pada hari Khamis, 26 Syaaban 1374 H/19 Mei 1955 M, dan diselesaikan pada 25 Rabiulakhir 1376 H/10 Disember 1955 M. Tebal 255 halaman. Melengkapi atas segala bab tafsir. Terdiri daripada 92 hadis dan 335 masalah.
- Jilid XXII: Dimulai 25 Rabiulakhir 1376 H/10 Disember 1955 M, dan selesai pada malam 2 Jamadilakhir 1377 H/24 Disember 1957 M. Tebal 242 halaman. Melengkapi atas tafsir setengah-setengah ayat di dalam surah al-Maidah dan lain-lainnya. Terdiri daripada 95 hadis dan 351 masalah.
Penerbitan keseluruhan diusahakan oleh Syarkah wa Maktabah wa Mathba’ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Mesir, mulai tahun 1352 H/1933 M.
Pada kata aluan jilid pertama, pengarangnya menerangkan bahawa beliau telah belajar ilmu hadis daripada Sheikh Muhammad Ibrahim as-Samaluti, iaitu guru hadis yang mengajar berpuluh-puluh tahun di Jami’ Saiyidina Husein di Kaherah, Mesir. Bahawa ketika pulang ke rumah, beliau terus mencatat pelajarannya sehingga tersusunlah kitab besar Bahrul Mazi tersebut.
Kurang tersebarSebuah lagi karangan Sheikh Idris al-Marbawi yang kurang tersebar ialah kitab Tafsir Surah Yasin. Asal kitab ini adalah karangan Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani dan diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Sheikh Idris al-Marbawi atas permintaan Syarkah wa Maktabah wa Mathba’ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Mesir pada tahun 1353H.
Pada mukadimah Sheikh Idris al-Marbawi menulis: “Adapun kemudian daripada itu, maka telah menuntut kepada hamba oleh Syarkah wa Maktabah wa Mathba’ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Mesir bahwa hamba terjemahkan tafsir yasin karangan asy-Syaukani daripada Arab kepada Melayu...”.
Kitab ini telah diterbitkan oleh Mathba‘ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Mesir pada tahun 1353H/ 1935 M.

Tuesday, September 2, 2008

SYEIKH AHMAD AL FATHANI

Puisi Pujian, Penghargaan Kepada Sultan Terengganu
Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

PUISI pujian dan pengharapan kepada Sultan Terengganu terdiri daripada 33 bait dalam bahasa Arab, ditujukan kepada Sultan Terengganu, iaitu Sultan Zainal Abidin III. Sultan tersebut termasuk salah seorang murid Sheikh Ahmad Al-Fathani. Sesuatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Sultan Zainal Abidin III akan sentiasa dirujuk kepada Sheikh Ahmad al-Fathani di Mekah, sama ada dengan mengirim surat atau mengirim utusan yang khas.
Sewaktu Sheikh Ahmad al-Fathani datang ke Kota Bharu, Kelantan, Sultan Zainal Abidin III berserta beberapa pembesar Terengganu datang menjemput beliau supaya sudi mengunjungi Kuala Terengganu. Oleh itu, ada pendapat yang mengatakan bahawa puisi tersebut adalah ucapan Sheikh Ahmad al-Fathani sewaktu beliau berkunjung ke Terengganu. Pendapat yang lain menyebut bahawa diucapkannya sewaktu Sultan Zainal Abidin III datang ke Mekah, ketika Sultan Terengganu itu bertemu dengan Syarif Mekah. Berikut adalah terjemahan puisi pujian dan pengharapan kepada Sultan Terengganu, iaitu:
1. Taman harapan, dibasahi oleh embun pertolongan,
Lalu ia bertambah segar, bersih dan berseri-seri
2. Embun penyegar datang
membasahi seluruh permukaan taman,
Maka jangan kau heran !
Embun penyegar memang berpasangan dengan taman harapan
3. Diiringi dengan tiupan
angin lembut datang membelai
syahdu meng'asyiqkan
Tiada tara, luar dugaan
4. Lalu ia mengorak dan memekarkan
bunga-bungaan harum mewangi
Indah, tiada bandingan
5. Dahan berayun
dan daun pun melambai
kegirangan
Burung berkicau
kegembiraan
6. Diiringi oleh pujian
dengan pelbagai lagu dan nada
tanda kesyukuran kepada Allah
Pemberi nikmat, pemberi bahagia
7. Bagaikan mentari, penuh megah
Bagaikan bulan, penuh sinaran damai,
cahaya suci
harapan jiwa, penawar hati
8. Bagaikan laut, pemurah tiada tepi
Bagaikan hujan, penolong tiada beza
Memberi sebelum diminta.
9. Pengasih kepada rakyat
Jasa ditabur tiada putus
10. Hiasan negeri
Kebanggaan rakyat
Tempat tumpahan hati
Nurani rakyat
11. Itulah Sultan Terengganu
Raja yang berani, bermaruah
dan bertuah
12. Raja yang agung lagi bijaksana
Pandai mentadbir
Banyak berilmu
Petunjuk jalan bahagia
13. Kemuncak usahanya ialah
menggali ilmu, menyelami ma'rifah
menunjukkan jalan hidayah
14. Dunia Melayu belum pernah menzhahirkan
Raja agung seperti baginda
Raja memiliki akhlak yang mulia
15. Baginda ialah cermin agama
wadah amanah
neraca keadilan
Maka jangan engkau ragukan
16. Jauh berbeza daripada raja-raja yang lain
di segi akhlak, pangkat,
kemuliaan dan keturunan
17. Baginda, di kalangan raja-raja Melayu,
laksana bulan
apabila ia timbul mengambang
maka hilanglah segala cahaya bintang
18. Baginda adalah orang yang mulia,
bahkan kemuliaan itu warisan daripada
datuk neneknya
keturunan mulia
dari dahulu sampai sekarang
19. Memang raja putera raja
Keturunan yang mempunyai rantai kemuliaan
yang tak pernah putusnya
20. Keturunan Saiyidina 'Ali
Saiyid anak Saiyid
Keturunan yang tak menzhahirkan,
kecuali hanya kemuliaan
21. Himmahnya yang tinggi,
melebihi penghuni maya persada ini
bahkan lebih tinggi,
daripada bintang Suraya dan Farqad
22. Aku berharap,
semoga bangsa Melayu dapat maju dengan pimpinannya
Dan dapat mencapai kemuncak peradaban
dan kesejahteraannya.
23. Aku berharap,
semoga baginda berkenan menyebarkan ilmu,
ma'rifah dan petunjuk
Lalu baginda menjadi kebanggaan
dan rakyat mendapat kejayaan
24. Dan yang lebih besar lagi, aku berharap,
semoga baginda berkenan menyuruh 'ulama',
dan cendekiawan yang memahami petunjuk
25. Agar mereka dapat membukukan bahasa Melayu
Kerana aku bimbang ia akan hilang,
atau dirusak oleh perubahan
yang berlaku dari masa ke masa
26. Begitu pula hendaklah mereka itu mengarang se-jarah Melayu,
yang meliputi segala perihal orang Melayu
Kalau tidak, mereka nanti akan hilang, dalam lipatan sejarah
27. Ayuhai segala cerdik pandai !
Hidupkan sejarah bangsamu !
Dengan itu, kamu akan disebut dalam sejarah
dan namamu akan harum sepanjang masa
28. Dalam menulis sejarah
hendaklah ambil perhatian !
Tampilkan kebaikan raja-raja Melayu,
sebutan baik dikekalkan
29. Dengan itu, kamu akan jadi gembira
dan bernilai di mata lain bangsa
Kerana kamu telah dipimpin oleh raja yang bijak, berilmu, dan berwibawa
30. Inilah Qashidah atau Syair
yang dipersembahkan ke pangkuannya
Baginda, laksana Ka'bah,
sangat beruntung orang yang datang ke sisinya
31. Qashidah ini datang berharap,
supaya ia berkenan di hati baginda sultan
walau ia lemah dan taqshir
32. Ia bersembah dengan doanya,
"Semoga Allah memelihara baginda
dan mengekalkan kebahagiaan baginya"
33. Kemudian, maka ditutup syair ini dengan
Shalawat dan Salam yang diaturkan
untuk junjungan tercinta dan untuk keluarganya
selama taman harapan
masih dibasahi oleh embun pertolongan
Syarah Puisi
Hubungan antara Sheikh Ahmad al-Fathani dengan Sultan Zainal Abidin III memang erat, ini dapat dibuktikan dengan beberapa pucuk surat yang ada hubungkaitnya dengan puisi yang tersebut. Puisi yang dibicarakan ini jika kita teliti dapat kita bahagikan kepada beberapa kelompok, iaitu:
i. Merupakan mukadimah, iaitu mulai bait yang pertama hingga bait yang ke-10.
ii. Merupakan pujian khusus untuk Sultan Terengganu, pada bait yang ke-11 hingga bait ke-21.
iii. Merupakan pengharapan Sheikh Ahmad al-Fathani kepada Sultan Terengganu untuk umat Islam dan Melayu pada bait yang ke-22 hingga bait yang ke-26.
iv. Merupakan pengharapan kepada cendekiawan, pada bait yang ke-27 hingga bait yang ke-29.
v. Merupakan penutup puisi, pada bait yang ke-30 hingga bait yang ke-33.
Beberapa bait pada bahagian mukadimah (angka 1) adalah pujian untuk Sultan Terengganu yang banyak persamaannya dengan Syair Tuan Hampris, karya Hajah Wok Aisyah binti al-Haji Nik Idris Terengganu yang dikarang jauh kemudian daripada puisi Sheikh Ahmad al-Fathani. Sebagai contoh beberapa bait untuk perbandingan dapat disemak di bawah ini:
i. Puisi Syeikh Ahmad al-Fathani
"Itulah Sultan Terengganu
Raja yang berani
Bermurah
Dan bertuah." (bait yang ke-11)
ii. Syair Tuan Hampris
"Negeri khabarnya itu
seorang raja memerintah tentu
adil dan murah bukan suatu
sangatlah alim paduka ratu." (bait yang ke-18)
"Perangainya halim tangannya murah sekalian kasih memandang wajah ...
…" (bait yang ke-22, dua baris awal)
Kesimpulan daripada petikan kedua-dua puisi di atas, ia membuktikan bahawa Sultan Terengganu itu adalah seorang yang pemurah. Mengenai sifat pemurah itu disebut oleh Sheikh Ahmad al-Fathani pada bait yang lain, iaitu bait yang ke- 8, katanya:
"Bagaikan laut,
pemurah tiada tepi
Bagaikan hujan
penolong tiada beza
Memberi sebelum diminta."
Watak seorang sultan yang berilmu pengetahuan juga terdapat pada Syair Tuan Hampris, disebut juga oleh Sheikh Ahmad al-Fathani pada bait ke-12 dan 13, katanya: (maksudnya)
"Raja yang agung lagi bijaksana
Pandai mentadbir
Banyak berilmu
Petunjuk jalan bahagia.
Kemuncak usahanya ialah
menggali ilmu, menyelami ma'rifah
menunjuk jalan hidayah."
Pada Syair Tuan Hampris yang sama maksudnya dengan puisi di atas, terdapat pada bait yang ke-20, 21 dan 22, iaitu:
"Rajanya alim lagi jauhari
kitab Quran sangat pelajari
alimnya tidak lagi terperi
termasyhurlah khabar ke sana ke mari.
Saleh dan warak lagi pendeta
bijak laksana jangan lagi dikata
masyhurlah khabar di dalam warta
di alam Melayu sekalian rata.
Perangainya halim tangannya murah
sekalian kasih memandang wajah
cukup fahamnya ilmu 'Arabiyah
baginda nan gemar ilmu falakiah."
Penutup
Adapun syarah pada bahagian ini adalah mukadimah tentang pujian untuk Sultan Terengganu. Mengenai syarah-syarah puisi yang lainnya akan dilanjutkan pada bahagian seterusnya. Bahagian-bahagian lain yang tidak dibicarakan lagi adalah mengenai pujian khusus untuk Sultan Terengganu, pengharapan Sheikh Ahmad al-Fathani kepada Sultan Terengganu untuk umat Islam dan Melayu, dan pengharapan kepada cendekiawan.

SYEIKH AHMAD AL-FATHANI

Harapan Menerusi Puisi
Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH

PENULIS masih lagi membicarakan puisi-puisi Sheikh Ahmad al-Fathani yang ditujukan kepada Sultan Terengganu, iaitu Sultan Zainal Abidin III. Maka ia diteruskan pula mengenai puisi-puisi pujian khusus untuk Sultan Terengganu, pengharapan Sheikh Ahmad al-Fathani kepada Sultan Terengganu untuk umat Islam dan Melayu, dan pengharapan kepada cendekiawan.
Pujian untuk Sultan Terengganu
Puisi pada bahagian ini merupakan pujian khusus untuk Sultan Terengganu, kerana ia mengandungi unsur sejarah dan asal-usul Sultan Terengganu. Ada tiga bait yang perlu dibicarakan di sini iaitu pada bait yang ke-18, 19 dan 20.
Terjemahannya adalah berikut:
“Baginda adalah orang yang mulia,
bahkan kemuliaan itu,
warisan daripada datuk neneknya
keturunan mulia
dari dahulu sampai sekarang
Memang raja putera raja
Keturunan yang mempunyai rantai kemuliaan
yang tiada pernah putusnya
Keturunan Saiyidina ‘Ali
Saiyid anak Saiyid
Keturunan yang tak melahirkan,
kecuali hanya kemuliaan.”
Syarah
Pada bait yang ke-18 dan 19, Sheikh Ahmad al-Fathani menyatakan bahawa baginda Sultan Terengganu adalah seorang raja yang mulia yang diwarisi daripada datuk neneknya. Yang diriwayatkan oleh Sheikh Ahmad al-Fathani ini adalah benar, bagaimanapun salasilah yang telah ditemui masih dalam keadaan yang berbeza-beza.
Yang disebut oleh Sheikh Ahmad al-Fathani pada bait di atas relevan dengan tulisan Haji Muhammad Salleh bin Haji Awang (MISBAHA) dalam bukunya Mengkaji Sejarah Terengganu, jilid ke-2, beliau menulis, “...maka Tun Zainal ‘Abidin Paduka Maharaja ialah Sultan yang pertama dilantik bagi negeri Terengganu, keturunan beliaulah Duli-Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan Terengganu memerintah hingga ke hari ini bagi negeri Terengganu dan jajahan takluknya. Yang demikian jadinya keturunan Sultan Zainal Abidin itu Kerabat-Kerabat Diraja Terengganu kiranya disusuli sehingga kepada Bendahara Melaka yang pertama Tun Perpatih Besar (bapa saudara Sultan Muhammad Syah) sudah turun- temurun dari semenjak kurun Masihi yang keempat belas lagi. Sultan Zainal Abidin ini adalah seorang daripada putera Bendahara Paduka Raja Abdul Majid Bendahara Padang Saujana, Bendahara Johor yang kesembilan belas, lahir di Johor kira-kira pada tahun 1089 Hijrah...”.
Tulisan MISBAHA berbeza dengan sebuah salasilah yang diusahakan oleh Raja Haji Abdullah dan kawan-kawan, yang berasal dari Riau, diriwayatkan bahawa nama asal Sultan Terengganu yang pertama itu ialah Raja Ali, Mangku Bumi di Kerajaan Inderagiri tahun 1715 M - 1735 M digelar Zainal Abidin.
Dinyatakan pada salasilah bahawa ayahnya ialah Sultan Inderagiri yang kelima, bernama Sultan Jalaluddin Sulaiman Syah yang memerintah tahun 1658 M - 1669 M. Sultan Jalaluddin Sulaiman Syah adalah putera Sultan Jamaluddin Keramat Syah yang memerintah tahun 1599 M - 1658 M. Sultan Jamaluddin Keramat Syah putera Raja Ahmad digelar sebagai Sultan Muhammad Syah yang memerintah tahun 1557 M - 1599 M.
Dalam salasilah yang lain pula ada yang meriwayatkan sebagai berikut:
lTun Seri Lanang, iaitu Bendahara Paduka Raja Johor (1580-1615 M)
lPuteranya Tun Mat Ali, juga Bendahara Paduka Raja Johor
lPuteranya Tun Habib Abdul Majid, juga Bendahara Paduka Raja Johor (1688-1697 M)
lPuteranya Tun Zainal Abidin Paduka Raja kemudian bernama Sultan Zainal Abidin I
lSultan Terengganu yang pertama, 1725-1733 M
lPuteranya Tun Dalam, iaitu Sultan Mansur Syah I, Sultan Terengganu yang kedua, 1733-1093M
lPuteranya Sultan Zainal ‘Abidin II, Sultan Tereng-ganu yang ketiga, 1793-1808 M
lPuteranya Sultan Ahmad Syah I, Sultan Terengganu yang keempat, 1808-1830M
lPuteranya Sultan Daud, Sultan Terengganu yang keenam, yang memerintah hanya setahun sahaja, iaitu pada tahun 1831 M
lPuteranya Tengku Mahmud, Yang Dipertuan Muda Terengganu.
lPuteranya Sultan Ahmad Syah II, Sultan Terengganu yang kesepuluh, 1876 M -1881M.
lSultan Zainal Abidin III, Sultan Terengganu yang kesebelas, 1881 M - 1919 M.
lSultan Zainal Abidin III inilah yang dimaksudkan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani dalam puisi beliau itu.
Dalam salasilah di atas didapati bahawa Sultan Zainal Abidin I adalah putera Tun Habib Abdul Majid. Tun Habib Abdul Majid pula adalah putera Tun Mat ‘Ali, Bendahara Paduka Raja Johor, salasilah ini ternyata berbeza dengan satu salasilah lain yang menyebut Tun Habib Abdul Majid adalah putera Maharaja Sri Di Raja.
Maharaja Sri Di Raja pula adalah putera Saiyid Zainal Abidin atau Tun Dagang bin Saiyid Abdullah al-Aidrus. Dari salasilah inilah yang bersambung terus hingga ke atas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemungkinan dari salasilah inilah Syeikh Ahmad al-Fathani berpendapat bahawa Sultan Zainal Abidin III adalah “Keturunan Saiyidina Ali ...”, pada bait yang ke-20. Yang dimaksudkan ialah Saidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad SAW, saudara sepupunya, anak angkatnya dan sekaligus adalah menantu Nabi Muhammad SAW.
Hasil daripada perkahwinan Saiyidina Ali dengan Saidatina Fathimah itu, maka lahirlah keturunan “Saiyid” di seluruh dunia termasuk dunia Melayu. Seterusnya Sheikh Ahmad al-Fathani menyebut, “Keturunan yang tak menzahirkan, kecuali hanya kemuliaan.”
Penghargaan kepada umat Islam dan Melayu
Bahagian seterusnya pula merupakan pengharapan Sheikh Ahmad al-Fathani kepada Sultan Terengganu untuk umat Islam dan Melayu. Puisi tersebut ternyata beliau tujukan kepada Sultan Terengganu, tetapi dalam Hadiqatul Azhar yang beliau tulis dalam bahasa Melayu adalah lebih luas lagi, iaitu ditujukan kepada Sultan-Sultan dan Raja-Raja Melayu di seluruh dunia Melayu.
Terjemahan puisi tersebut adalah berikut:
“Aku berharap,
semoga bangsa Melayu dapat maju
dengan pimpinannya
Dan dapat mencapai kemuncak peradaban
dan kesejahteraan.
Aku berharap,
semoga baginda berkenan menyebarkan ilmu,
ma‘rifah dan petunjuk
Lalu baginda menjadi kebanggaan
dan rakyat mendapat kejayaan.”
Syarah
Puisi pada bait yang ke-22 di atas adalah sangat identik dengan dua pucuk suratnya kepada Sultan Zainal Abidin III, dan sepucuk kepada Nik Mahmud bin Ismail Kelantan sewaktu Nik Mahmud itu beliau hantar belajar ke Mesir. Kandungan penting surat-surat tersebut adalah seperti berikut:
l Surat Kepada Sultan Abidin III, 13 Muharam 1323 H, “Serta dilanjutkan zaman Duli Tuanku serta zuriat Tuanku di dalam hening kerajaan yang tiada mencampuri akan dia kadr dan menyakiti oleh ajanib. Dan dilimpahi dengan nikmat dan rahmat, dan kekayaan yang ada padanya berkat yang memberi manfaat bagi agama Islam. Dan terangkat dengan dia oleh sebutan jenis Melayu.”
l Surat Kepada Sultan Zainal Abidin III, tanpa kenyataan tarikh, “Khusus minta lanjutkan umur Tuanku dan ‘iyal Tuanku Yang Maha Mulia di dalam berkekalan keridhaan Allah dan shafa’ kerajaan serta bertambah-tambah ketinggian dan luas daerah at-tamaddun bagi ummah al-Malayuwiyah dengan himmah dan tuah Tuanku yang ‘alaih. Yang mendapatkan kuat yang disuruh dengan dia di dalam ayat al-Quraniyah. Maka mendapat kita dengan demikian itu as-sa‘adah al-abadiyah.”
l Surat Kepada Nik Mahmud, lembaran 433, tanpa tarikh, “Supaya terangkat dengan demikian itu oleh nama jenis Melayu. Berat dan terhebat dengan dia oleh kerajaannya pada segala hati ajanib. Dan tertamadun dengan dia oleh siasah mereka itu sebagai tamadun yang muafakat dengan syarak.”
Sambungan seterusnya kalimat puisi pada bait yang ke-22 yang ditulis dalam bahasa Arab, dan terjemahan adalah berikut:
“Dan dapat mencapai kemuncak peradaban dan kesejahteraan”, kalimat ini pula sama tujuannya dengan kalimat beliau, “serta bertambah-tambah ketinggian dan luas dairah at-tamadun bagi ummah al-Malayuwiyah” (surat nombor 2). Dan sama tujuannya pula dengan kalimat beliau. “Dan tertamadun dengan dia oleh siasah mereka itu sebagai tamaddun yang muafakat dengan syarak” (surat nombor 3).
Puisi pada bait yang ke-25 dan ke-26 adalah penting untuk ditafsirkan. Namun di sini penulis mulai dari bait yang ke-24, terjemahannya adalah berikut:
“Dan yang lebih besar lagi,
aku berharap,
semoga baginda berkenan menyuruh ulama
dan cendekiawan yang memahami petunjuk
Agar mereka dapat
membukukan bahasa Melayu
Kerana aku bimbang ia akan hilang
atau dirusak oleh perubahan
yang berlaku dari masa ke masa
Begitu pula hendaklah mereka itu
mengarang Sejarah Melayu
yang meliputi segala perihal Melayu
Kalau tidak, mereka nanti akan hilang,
dalam lipatan sejarah.”
Syarah
Mengenai bahasa Melayu seperti yang tertera pada bait yang ke-24 dan ke-25 di atas, terdapat sebuah tulisan Sheikh Ahmad al-Fathani yang sama maksudnya, dengan puisi tersebut, iaitu: “Dan tercita-cita di dalam hati hamba, adalah setengah daripada orang yang petah-petah daripada ahli Melayu ia mentaklif pada mensabitkan lughat Melayu supaya ia terpelihara dari tahrif dan tabdil dengan sebab berlamaan masa dan dengan sebab bercampur dengan beberapa bahasa yang lain. Dan bahawa ia menterjemah kepada bahasa Melayu akan setengah-setengah daripada lughat Arab supaya mudah bagi tiap-tiap thalib oleh kehendaknya.
Huraian Sheikh Ahmad al-Fathani tentang bahasa Melayu, kata beliau, “Bermula kalimah lughat itu, ertinya: bahasa. Dan iaitu beberapa suara yang mengibarat dengan dia oleh tiap-tiap kaum daripada kehendak mereka itu.... Adapun takrif ilmu lughat, maka iaitu ilmu yang dibicarakan padanya akan tiap-tiap daripada segala lafaz yang dihantarkan daripada pihak menunjuknya atas segala maknanya dengan muthabaqah (berlapis-lapis)"
“Dan adalah ilmu lughat ini telah mengamat-amati dengan dia oleh bangsa yang besar-besar lain daripada bangsa Melayu kita. Istimewa orang Arab, maka mereka itulah terlebih terdahulu pada mentadwinkan dia dan mendhabithkan dia. Dan awal kitab yang dihantarkan pada lughat mereka itu, “Kitabul ‘Ain” bagi Khalil. Yang dialah awal mereka yang mentadwinkan ilmu ‘Arudh.
Kemudian maka menghantarlah mereka itu padanya akan beberapa banyak kitab yang besar-besar seperti Qamus dan Lisanul ‘Arab. Dan kemudian daripada demikian itu dengan masa yang lama maka meniru akan mereka itu oleh Peransis (Perancis) dan Inkeliz (Inggeris), dan lainnya daripada umat Nashara. Maka mentadwin mereka itu akan lughat mereka itu pada beberapa kutub (kitab-kitab). Dan menterjemah mereka itu akan lughat Arab kepada lughat mereka itu. Dan berbimbang mereka itu dengan mengajar dan berlajar mereka itu akan dia. Dan [mengambil] manfaat beberapa daulat mereka itu pada demikian itu akan beberapa banyak harta. Dan memuji mereka itu akan ‘ulama’ Arab pada demikian itu, dan mencerca mereka itu akan ‘ulama’ Yahudi. Berkata mereka itu, “Betapalah Yahudi yang adalah mereka itu dahulu daripada masa Masihi dengan beberapa ribu tahun tiada terlintas pada hati seseorang mereka itu bahawa mengarangkan pada mendhabitkan lughat mereka itu hingga masuk ia kepada berubah-ubah melainkan kemudian daripada ditadwinkan bahasa Arab dengan beberapa masa yang lain.” (Hadiqatul Azhar, 1321: 187-188).
Ketokohan
Ketokohan Sheikh Ahmad al-Fathani dalam bahasa Melayu sangat menyerlah apabila kita kaji dengan teliti beberapa tulisan beliau dalam Hadiqatul Azhar.
Begitu juga tulisannya dalam Al-Fatawal Fathaniyah, yang membuat perbandingan antara bahasa Arab, bahasa Kemboja dan bahasa Melayu termasuk bahasa-bahasa suku kaumnya.
Dari karya beliau Al-Fatawal Fathaniyah juga dapat kita hubungkaitkan dengan perkataan beliau, “Supaya ia terpelihara daripada tahrif (perubahan) dan tabdil (bertukar)”. Selengkapnya telah dibicarakan dalam buku Sheikh Ahmad Al-Fathani, Pemikir Agung Melayu dan Islam, jilid 1, halaman 150 - 162.
Dalam beberapa karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab, Sheikh Ahmad al-Fathani berpendapat bahawa “Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling fasih diucapkan sesudah bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu bahasa Arab”.
Dalam karyanya berjudul Tashilu Nailil Amani dalam bahasa Arab, Sheikh Ahmad al-Fathani membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh suku kaum yang berada di dunia Melayu.
Beliau berpendapat, “Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling ringan dan mudah daripada bahasa-bahasa penduduk wilayah itu. Kerana itulah kebanyakan orang Hijaz /Arab menggunakan bahasa Melayu dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa di wilayah-wilayah tersebut yang berlainan bahasa dengan bahasa Melayu …”
Penghargaan kepada cendekiawan
Kemudian pada bait yang ke-26, dengan jelas Sheikh Ahmad al-Fathani menyatakan bahawa penulisan Sejarah Melayu sama pentingnya dengan mendokumentasikan bahasa Melayu.
Pengharapan Sheikh Ahmad al-Fathani mengenai pendokumentasian Bahasa Melayu dan Sejarah Melayu bukan hanya untuk Sultan Zainal Abidin III saja, tetapi juga ditujukan kepada golongan cendekiawan Melayu setiap zaman. Ini berdasarkan pengertian dari bait yang berikutnya atau bait yang ke-27, 28 dan 29, iaitu:
“Wahai segala cerdik pandai !
Hidupkan sejarah bangsamu
Dengan itu, kamu
akan disebut dalam sejarah
dan namamu
akan harum sepanjang masa
Dalam menulis sejarah
hendaknya diambil perhatian !
Menampilkan kebaikan raja-raja Melayu.
supaya sebutan baik dapat dikekalkan
Dengan itu, kamu
akan menjadi bangga
dan bernilai di mata lain bangsa
Kerana kamu,
telah dipimpin oleh raja yang bijak, berilmu dan berwibawa.”
Syarah
Mesej puisi di atas ada persamaannya dengan tulisan Syeikh Ahmad al-Fathani yang terdapat dalam Hadiqatul Azhar, yang ditulis dalam bahasa Melayu.
Oleh itu diturunkan beberapa bait sebagai contoh, seperti kata beliau, “Serta dapat pula bagi hadhrat segala raja-raja [Melayu] itu, jikalau diperbuatkan demikian itu, [akan] keredaan daripada Allah SWT dan Rasul-Nya yang mulia. Dan jadilah mereka itu terladang dan ikutan bagi segala mereka yang kemudian daripada mereka itu.
Maka masuk mereka itu di dalam mereka yang diimtinan [oleh] Allah dengan mereka itu seperti firman Allah........ (surah as-Sajadah, ayat 24). Ertinya: Dan kami jadikan mereka itu segala yang menunjuk mereka itu dengan pekerjaan kami. “Dan dapat pula bagi mereka itu pahala yang amat besar ganda berganda kerana pahala tiap-tiap mereka yang dapat manfaat dengan segala perbuatan itu, dan pahala tiap-tiap mereka yang mempunyai kekuasaan yang menirukan perbuatan itu, terbahagi ia dengan mereka itu selama-lamanya.”